Популярні записи

Завдання: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення про Джорджа Вашингтона, або Томаса Джеферсона. 1. Створення американських колоній Англії Англія пізніше від інших європейських держав приступила до колонізації Америки. Англійці, на відміну від іспанців, не шукали багатих родовищ золота і срібла або, як португальці й голландці, ринків для купівлі й вивозу до Європи […]

Завдання: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Напишіть коротке есе на тему «Чи можна назвати XX ст. часом прогресу й панування розуму?» 1. ПОСТІНДУСТРІАЛЬНЕ (ІНФОРМАЦІЙНЕ) СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ Сучасний світ увійшов у третє тисячоліття з великими досягненнями та великими втратами. Сьогодні всіх цікавлять питання: яке майбутнє чекає […]

Всесвітня історія 8 квітня Урок контролю і корекції знань з теми «Міжнародні відносини» Тести 1. Що дало привід до створення зображеного плакату? А діяльність Аль-Каїди Б розгортання «холодної війни» між СРСР і США В поширення комунізму у світі Г експорт ісламської революції 2. Дії якої країни у 2014 р. призвели до руйнування системи міжнародних відносин, що […]

Завдання: 1) Переглянути відео до уроку. 2) Прочитати текст статті нижче. 3) Повторити § 23 – 24 за підручником. На сьогодні в Україні, як і у всьому світі, найвищою цінністю визначено забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Особливу увагу приділено неповнолітнім, які є однією з найменш захищених верств населення, що обумовлює необхідність створення особливих […]

ЦІКАВО ЗНАТИ Усі знають, що вода є основою життя на Землі, а отже, її головним ресурсом. Вчені підрахували вартість виробництва різних товарів у водній «валюті»: джинси — 7000 л, 1 кг яловичини — 13 000 л, легковий автомобіль — 150 000 л, порція салату — 23 л, 1 кг пшениці — 1000 л, 1 т […]

8 квітня Урок контролю і корекції знань з теми «Історія України в пам’ятках» Тести 1. Зведення Софійського собору літопис пов’язує з періодом правління князя А Володимира Мономаха Б Данила Галицького В Ярослава Мудрого Г Володимира Великого 2. Легенду про заснування якого міста відображає зображена на ілюстрації скульптурна композиція? А Переяслав Б Галич В Київ Г Чернігів […]

Завдання: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення на тему «Кревська унія». 1. Утворення Литовської держави та її політика щодо українських земель У той час як більшість руських князівств потрапила під монгольське панування, на північно-західних кордонах Русі постала Литовська держава. Інкорпорація земель — поступове приєднання, включення земель однієї держави до іншої […]

7 квітня Урок контролю і корекції знань з теми «Антична цивілізація та її сусіди. Давня Греція. Еллінізм» Тести Завдання з 1 по 12 – оцінюються по 0, 5 бала за кожне. 1. Хто відкрив Мінойську цивілізацію? А) В. Хвойка Б) А. Еванс В) Г. Шліман Г) Е. Дюбуа 2. Хто написав «Іліаду»? А)І. Франко Б) Геродот В) Гомер Г) […]

Практичне заняття «Азія та Латинська Америка: протиборство демократичних сил і диктаторських режимів» – 10 клас Пригадайте з раніше вивченого: 1. Коли більшість країн регіону здобули політичну незалежність? 2. Що таке «доктрина Монро»? Мета: на підставі аналізу матеріалу підручника та Інтернет-джерел охарактеризувати шляхи модернізації країн Латинської Америки, визначати причини встановлення і зміст діяльності диктаторських режимів. Хід роботи Завдання […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення про справу Бейліса. Столипінська аграрна реформа та її вплив на розвиток Наддніпрянської України Революція 1905—1907 рр. завершилася поразкою. Правлячі кола імперії зберегли владу, проте вони все більше усвідомлювали необхідність змін. Однією з головних причин революції було аграрне питання, розв’язати яке шляхом […]