Популярні записи

Урок контролю і корекції знань з теми «Міжнародні відносини» – 11 клас

Урок контролю і корекції знань з теми «Міжнародні відносини» – 11 клас

Всесвітня історія

8 квітня

Урок контролю і корекції знань з теми «Міжнародні відносини»

Тести

1.Що дало привід до створення зображеного плакату?

А діяльність Аль-Каїди

Б розгортання «холодної війни» між СРСР і США

В поширення комунізму у світі

Г експорт ісламської революції

2. Дії якої країни у 2014 р. призвели до руйнування системи міжнародних відносин, що склалася впродовж другої половини XX ст.?

А Росії

Б Китаю

В США

Г Франції

3. Яке поняття доречно вживати, аналізуючи зображену політичну карикатуру?

А «новий порядок»

Б «доктрина Монро»

В «холодна війна»

Г «рух Опору»

4. Яка причина спонукала до розрядки міжнародних відносин наприкінці 1960 — на початку 1970-х рр.?

А будівництво Берлінської стіни

Б досягнення паритету у ядерних озброєннях між СРСР і США

В поразка США у війні у В’єтнамі

Г придушення військами ОВД «Празької весни»

5. З іменем якого діяча пов’язана подія, що увійшла в історію як «Фултонська промова»?

А Г. Трумена

Б В. Черчилля

В Дж. Маршалла

Г Д. Ейзенхауера

6. Який із військово-політичних блоків, що виник у роки «холодної війни», продовжує існувати?

А СЕАТО

Б СЕНТО

В НАТО

Г ОВД

7. Берлінська стіна навколо Західного Берліна проіснувала

А із 1945 до 1991 р.

Б із 1948 до 1989 р.

В із 1949 до 1990 р.

Г із 1961 до 1989 р.

8. Оформлення військово-політичного союзу соціалістичного табору відбулося в травні 1955 р. з утворенням

А Ради економічної взаємодопомоги

Б Організації Варшавського договору

В Ташкентського пакту

Г Комуністичного інформаційного бюро

9. СРСР припинив існування як «геополітична реальність» у

А 1985 р.

Б 1989 р.

В 1991 р.

Г 1993 р.

10. Скорочення стратегічних ядерних озброєнь започаткував договір

А ПРО

Б ОСО-1

В СНО-1

Г СОІ

11. Установіть послідовність подій періоду «холодної війни».

*навпроти кожної букви – цифра, в залежності від того, яка подія 1, 2, 3,4!

А Карибська криза

Б Війна в Кореї

В «Нове політичне мислення»

Г Гельсінська нарада з питань безпеки та співробітництва в Європі

12. Які принципи взаємовідносин між державами було закладено в Гельсінському Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі?

*три правильні відповіді!

А непорушність кордонів і територіальна цілісність держав

Б пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими та ядерне роззброєння

В мирне врегулювання суперечок і невтручання у внутрішні справи

Г виправданість застосування сили проти агресора та укладення угод про взаємодопомогу

Д повага прав людини та права народів розпоряджатися своєю долею

Е припинення гонки озброєнь, гласність і плюралізм міжнародної дипломатії

Ж остаточна ліквідація колоніальних імперій

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?