Популярні записи

Завдання:  Прочитай текст нижче. Опрацюй додатково статтю “Українці в Аргентині: як зберегти свою ідентичність в умовах життя іншої країни” (натискай тут). Арґентина Історія еміграції українців до Південної Америки також налічує понад сто років. Якщо структурувати її в часі, то перша і друга хвилі переселенців (1897-1914 і 1922-1939 рр. відповідно) зумовлені переважно економічними причинами і представлені […]

Мета: з’ясувати, які обставини, виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння; розв’язувати правові ситуації з використанням знань про правопорушення та юридичну відповідальність; навчитися застосовувати засвоєні поняття та вміння для вирішення простих правових ситуацій та регулювання власної поведінки відповідно до норм права. Хід заняття: 1. Переглянь відео до уроку. 2. Прочитай пункт 1 – Обставини, що виключають юридичну […]

Адольф Добрянський Визначте коротко внесок зображених діячів в історію України. Висновки Виникнення Головної руської ради стало переломним моментом розвитку українського національного руху на західноукраїнських землях. Уперше українці створили власний орган громадського самоврядування, який висунув політичну програму. На Слов’янському з’їзді в Празі галицькі русини домоглися визнання їх представниками українського народу. Досягнута на з’їзді угода залишилася єдиним у […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст, наведений нижче, або параграф 8 за підручником. 2) Переглянь відео до уроку. 3) Письмово зроби у зошиті завдання для практичного виконання – 4 і 5 (внизу тексту) та надішли фото-звіт у Viber.  1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності Юридична відповідальність — це передбачене законом і застосоване органами держави […]

ХІД РОБОТИ1. Запиши тему практичного заняття у робочий зошит. 2. Прочитай текст, наведений нижче. Попрацюй з ілюстраціями та джерелами. 3. Переглянь відео до уроку. 4. Виконай письмово у робочому зошиті Завдання 1, 2, 3. 5. Напиши висновки до своєї роботи. 6. Надсилай фото-звіт виконаної роботи у зручний спосіб.  1. Що довідуємося зі свідчень учасників «Руської трійці» про підготовку до […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут, або за підручником – параграф 8. 2) Переглянь відео до уроку. 3) Виконай письмово завдання 10, 11. 1. Особливості українського національного відродження на західноукраїнських землях Умови, у яких відбувалося українське національне відродження на західноукраїнських землях, були набагато складнішими, ніж у Наддніпрянщині, де зростанню національної свідомості сприяла пам’ять про Гетьманщину. За час перебування […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст, наведений нижче, або параграф 7 за підручником. 2) Переглянь відео до уроку. 3) Письмово зроби у зошиті завдання для практичного виконання – 5 і 7 (внизу тексту) та надішли фото-звіт у Viber.  1. Що таке правопорушення Поведінка людини пов’язана із визначенням і реалізацією потреб та інтересів й може […]

Не може бути вільною та самостійною країна, яка не має державної мови. Не може бути вільною людина, яка не володіє державною мовою. В Україні українська мова функціонує як національна мова держави, нею розмовляють ті, хто любить свою Вітчизну, хто не уявляє себе без причетності до свого волелюбного народу. Десять найголовніших мовних заповідей свідомого громадянина 1. […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст, наведений нижче. 2) Переглянь відео до уроку. 3) Письмово виконай у зошиті завдання 4 (внизу тексту) та надішли фото-звіт у Viber.  1. Які суспільні відносини називають правовимиПравовідносини (правові відносини) — це врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб’єктивні права і юридичні обов’язки, що забезпечуються державою. Правовідносини виникають, […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст, наведений нижче. 2) Переглянь відео до уроку.  Нині багато хто покликається на працю польського мовознавця, викладача Одеської гімназії в кінці минулого століття Михайла Красуського “Древность малороссийского языка”, опубліковану в Одесі у 1880 р. , а в наш час передруковану в часописі “Індо-Європа” і в перекладі українською мовою — в […]