Популярні записи
Всесвітня історія / 9 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Громадянська освіта / Для учнів / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 6 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 8 клас / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Практичне заняття "Оставини, що виключають юридичну відповідальність" - 9 клас
Законодавством визначаються обставини, що виключають юридичну відповідальність, хоча діяння особи містить ознаки та склад правопорушення. 
Це, зокрема:
• необхідна оборона,
• крайня необхідність,
• затримання злочинця,
• уявна оборона,
• діяння, пов’язане з ризиком,
• затримання особи, що вчинила злочин,
• фізичний або психічний примус,
• виконання наказу або розпорядження,
Національний рух у західно-українських землях під час революції 1848 - 1849 рр. в Австрійській імперії - 9 клас
У лютому 1848 р. у Франції спалахнула революція. «Весна народів», як її називали сучасники, швидко поширилася на італійські та німецькі землі, Австрійську імперію. Унаслідок перемоги березневого повстання 1848 р. імператор погодився надати своїм підданим демократичні свободи та оголосив вибори до першого загальноімперського конституційного рейхстагу (нижньої палати загальноімперського парламенту), який мав прийняти нові закони.
У Галичині, коли сюди надійшли повідомлення про віденські події, першими активізувалися поляки. Вони стали вимагати надання широкої автономії Галичині, яку вважали виключно польським краєм, сподіваючись, що з неї розпочнеться відродження польської держави. Щоб залучити на свій бік селянство, вони висунули вимогу скасування панщини. Поляки запропонували лідерам галицьких русинів приєднатися до них. Однак надавати будь-які національно-культурні права русинам вони не збиралися, стверджуючи, що «тут немає Русі, тут є Польща».
13 квітня у Львові поляки створили свій представницький орган — Центральну раду народову, стали формувати окружні польські ради й загони національної гвардії. У відповідь на це галицькі русини 2 травня 1848 р. створили Головну руську раду. Її поява фактично заперечувала наміри поляків виступати від усього населення Галичини.
Юридична відповідальність - 9 клас
Юридична відповідальність — це передбачене законом і застосоване органами держави примусове обмеження або позбавлення правопорушника певних благ.
Ознаки юридичної відповідальності:
• настає за вчинення правопорушення (за діяння, що містить склад правопорушення);
• здійснюється компетентним державним органом (на основі та відповідно до закону);
• застосовується у спеціальному порядку (процесуальне право);
• щодо правопорушника встановлюються певні обмеження або він позбавляється певних благ (майна).
Практичне заняття "Історичні джерела про долю "Русалки Дністрової " та її авторів" - 9 клас
ХІД РОБОТИ

1. Запиши тему  практичного заняття у робочий зошит.
2. Прочитай текст, наведений нижче. Попрацюй з ілюстраціями та джерелами.
3. Переглянь відео до уроку.

4. Виконай письмово у робочому зошиті Завдання 1, 2, 3.
5.  Напиши 
висновки до своєї роботи.
6. Надсилай фото-звіт виконаної роботи у зручний спосіб.
Початок національного відродження - 9 клас
Умови, у яких відбувалося українське національне відродження на західноукраїнських землях, були набагато складнішими, ніж у Наддніпрянщині, де зростанню національної свідомості сприяла пам’ять про Гетьманщину.
За час перебування під владою різних держав русини фактично втратили власну еліту, переважну їх більшість становило селянство. Єдиною суспільною верствою, спроможною відігравати роль духовних лідерів у Східній Галичині та Закарпатті, було греко-католицьке духовенство. У результаті реформ Марії Терезії та Йосифа II воно позбулося польського тиску й отримало можливість здобувати добру освіту. Так, початок західноукраїнського національного відродження був пов’язаний із діяльністю греко-католицького духовенства і через це мав набагато консервативніший характер, ніж у Наддніпрянщині.
Реформи кінця XVIII ст. покращили становище русинської спільноти в краї. Завдяки цьому австрійська влада мала підтримку русинів, коли протидіяла польським та угорським національним рухам. Водночас влада Габсбургів не бажала посилення українського національного руху і розглядала його лише як засіб ослаблення інших рухів.
Правопорушення: поняття, склад, види - 9 клас
Поведінка людини пов’язана із визначенням і реалізацією потреб та інтересів й може бути надзвичайно різноманітною. Поведінка людини формується протягом усього її життя. Вона має різні цілі, мотиви, наслідки, способи вираження тощо. Поведінку людини, що регулюється нормами права, називають правовою.Коли людина у своїх діях дотримується норм права, то таку поведінку називають правомірною. Правомірна поведінка властива більшості членів людської спільноти. Саме за допомогою правомірної поведінки здійснюється як управління суспільством в цілому, так і регулювання суспільних відносин між різними суб’єктами. Протиправна поведінка — це поведінка, що характеризується порушенням норм права. Таку поведінку особи називають правопорушенням.
Правопорушення — це протиправне, суспільно небезпечне, винне діяння (дія чи бездіяльність), що завдає шкоди суспільству, людям.
Українська мова як визначальний код нації - 6 клас

Не може бути вільною та самостійною країна, яка не має державної мови. Не може бути вільною людина, яка не володіє державною мовою. В Україні українська мова функціонує як національна мова держави, нею розмовляють ті, хто любить свою Вітчизну, хто не уявляє себе без причетності до свого волелюбного народу.

Правовідносини - 9 клас
Правовідносини (правові відносини) — це врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб’єктивні права і юридичні обов’язки, що забезпечуються державою.
Правовідносини виникають, змінюються чи припиняються лише з настанням певних життєвих обставин, які прийнято називати юридичними фактами (укладення договорів, спадкування, порушення законів, виконання зобов’язання тощо).
Відносини, які регулюються іншими нормами, крім правових, не є правовідносинами.
Правовідносини мають такі ознаки:
• виникають на основі правових норм;
• беруть участь сторони (дві і більше), які мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки;
• є видом суспільних відносин;
• у правовідносинах держава забезпечує і контролює здійснення суб’єктивних прав і виконання юридичних обов’язків.
Українська мова  як культуротворчий та освітній чинник - 7 клас
Нині багато хто покликається на працю польського мовознавця, викладача Одеської гімназії в кінці минулого століття Михайла Красуського "Древность малороссийского языка”, опубліковану в Одесі у 1880 р., а в наш час передруковану в часописі "Індо-Європа” і в перекладі українською мовою — в "Дніпрі” (1991 р., № 10), у якій автор заявляє про те, що "малоросійська мова не тільки старша від так званої старослов`янської, але й від санскриту, грецької, латинської та інших мов”. Подібні твердження часто трапляються і в статтях та монографіях сучасних авторів.
Проте спроби відсунути період появи українців і української мови в далеке минуле — аж до нашої ери — породжує безліч питань: де саме жили стародавні українці і чому вони не залишили жодних археологічних комплексів своєї культури, наявних в усіх інших стародавніх народів?
Отже, історію українців та української мови поза часом і простором і поза історією слов`янства взагалі — це значить відриватися від наукового грунту й літати в хмарах мрій і фантазій.
Походження назв "Русь", "Україна" - 8 клас
Із процесом становлення державності у слов'ян середнього Подніпров'я тісно пов'язаний термін "Русь". У давньоруських писемних пам'ятках він має чотири значення: етнічне – народ, плем'я; соціальне – суспільний прошарок або стан; географічне – територія, земля; політичне – держава. Існує багато концепцій походження слова "Русь": скандинавська (від місцевості зі схожою назвою), наддніпрянська (від назв річок із коренем "рос" у басейні Дніпра), фінська (від слова "ruotsi", яким фіни називали варягів) та ін. Достеменно відомо, що "руссю" називали спочатку скандинавів, що складали дружини новгородських і київських князів. Поступово варязькі дружини князів поповнювалися слов'янами й назва "русь" поширювалася взагалі на всіх дружинників. Згодом вона стала застосовуватися до східних слов'ян у значенні "руський народ" або "народ Русі" та стала назвою території, яку вони заселяли – Руська земля. Термін "Руська земля" вживається як у вузькому значенні (стосовно земель полян, сіверян і деревлян), так і широкому значенні (до всієї етнічної і державної території східних слов'ян).
Інформація
Нові публікації NEW

Правознавство / Для учнів / Дистанційне навчання

9 клас / Історія України / Дистанційне навчання

Вам сподобався сайт?

Вітаю!

Для того щоб стати повноцінним користувачем сайту, вам потрібно пройти реєстрацію.
Зареєструватися
Створіть власний обліковий запис!

Пройти реєстрацію!
Авторизуватися
Вже зареєстровані? Авторизуйтеся!

Увійти на сайт