Національний рух у західно-українських землях під час революції 1848 - 1849 рр. в Австрійській імперії - 9 клас

Національний рух у західно-українських землях під час революції 1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії – 9 клас

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут, або за підручником - параграф 10. 2) Переглянь…
Практичне заняття "Історичні джерела про долю "Русалки Дністрової " та її авторів" - 9 клас

Практичне заняття “Історичні джерела про долю “Русалки Дністрової ” та її авторів” – 9 клас

ХІД РОБОТИ1. Запиши тему практичного заняття у робочий зошит.2. Прочитай текст, наведений нижче. Попрацюй з…
Практичне заняття "Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства як джерело ідей українського національного руху" - 9 клас

Практичне заняття “Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства як джерело ідей українського національного руху” – 9 клас

У Київському університеті росіяни не займаються ідеєю слов’янства; польські уродженці мають свою мету - відновити польське королівство по Дніпру і Південній Двині, але вони обмежуються самими словами і надіями; більше ж діють малороси, які бажають колишньої Гетьманщини, якщо можливо, в незалежності від інших слов’янських племен. Ця перевага діяльності малоросів така велика, що товариство майже випустило з виду загальну мету - об’єднання всіх слов’янських племен - і піклується лише про Малоросію, її народність, мову і навіть незалежність.
Іван Котляревський. Енеїда - 9 клас

Іван Котляревський. Енеїда – 9 клас

Походив із зубожілого козацького старшинського роду, батько працював канцеляристом міського магістрату. Згодом Котляревські отримали дворянське звання. Дев’ять років навчався в духовній семінарії у Полтаві, яку так і не закінчив – духовна кар’єра його не приваблювала. Тоді ж почав писати вірші, публікувався в сатиричному альманаху «Полтавська муха». Працював канцеляристом, вчителював у поміщицьких родинах. Водночас активно цікавився українським фольклором: вивчав життя простого люду, його звичаї та обряди, записував народні пісні.
Початок українського національного відродження - 9 клас

Початок українського національного відродження – 9 клас

Наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст. в Наддніпрянщині розвивалися і взаємодіяли кілька визвольних рухів, опозиційних політиці царизму. Польський напрямок визвольного руху об’єднував польських патріотів, які боролися за відродження своєї державності, знищеної наприкінці XVIII ст. Своєю метою вони вважали відновлення Речі Посполитої в кордонах від Балтійського до Чорного морів. Прибічники цих поглядів переважали в середовищі польської шляхти на Правобережжі. Українське населення краю майже не підтримувало цей напрямок.
Громадська опозиція російському царизму в Україні. Соціальні протести - 9 клас

Громадська опозиція російському царизму в Україні. Соціальні протести – 9 клас

На початку XIX ст. в суспільному житті Наддніпрянської України помітну роль стало відігравати масонство, яке поширювалося на ці землі переважно через Польщу та Росію упродовж другої половини XVIII ст.Оскільки до масонів належали представники суспільної еліти, то їхні ложі (осередки діяльності) існували в містах, містечках і поміщицьких маєтках. Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. вони діяли в Києві, Одесі, Житомирі, Харкові, Кременчуці, Полтаві, Немирові тощо.
Соціально-економічний розвиток - 9 клас

Соціально-економічний розвиток – 9 клас

У першій половині XIX ст. економіка Наддніпрянської України зберігала аграрний характер. У сільському господарстві Наддніпрянщини на початку століття працювало близько 95 % населення, а в середині століття — 89 %. Близько 75 % усієї оброблюваної землі перебувало в приватній власності поміщиків. Головними виробниками сільськогосподарської продукції були селяни, які за своїм правовим становищем поділялися на дві основні групи
Українські землі в системі міжнародних відносин - 9 клас

Українські землі в системі міжнародних відносин – 9 клас

Перебуваючи під імперською владою, українці були змушені брати участь у реалізації далекосяжних зовнішньополітичних планів російського уряду. На Наддніпрянщину припадав важкий тягар використання її людського й господарського потенціалу. На початку XIX ст. між Російською та Османською імперіями запанував період нетривалого миру. Проте російський уряд порушив свої союзницькі зобов’язання й надав підтримку учасникам антитурецького національно-визвольного повстання, що охопило Сербію в 1804 р. У грудні 1806 р. Туреччина оголосила війну Росії.