Популярні записи
Громадянська освіта РИНОК ПРАЦІ – 10 клас

Питання, які розглядаємо: 1) Міжнародні документи щодо протидії корупції 2) Національне антикорупційне законодавство 3) Участь України в роботі групи держав Ради Європи проти корупції 4) Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” (натискай тут) 1) Міжнародні документи щодо протидії корупції У середині 1990-х років абсолютна більшість країн у світі визнали, що корупція є глобальною […]

1) Що таке ментальність?2) Ментальність і етнос. 3) Ментальність українців і сучасність. 1) Що таке ментальність? Майбутнє кожної держави значною мірою залежить від того, наскільки успішно вона зможе накреслити свої цілі, усвідомити свої інтереси та наскільки добре поєднуватимуться інтереси самої держави з інтересами її громадян, а також наскільки громадяни й еліта зможуть порозумітися і якою мірою […]

Українознавство 15. 01. 21 Тема: Ментальність українського народу (натискай тут) 22. 01. 21 Тема: Архетип як первообраз, засіб творення людського досвіду «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції» 15. 01. 21 Тема: Нормативно-правові основи запобігання й протидії корупції (натискай тут) Історія Голокосту 22. 01. 21 Міжнаціональні відносини під час Другої світової війни на території України. Опір нацистському геноциду

Мета: з’ясувати, що таке право власності та його зміст, проаналізувати форми власності, охарактеризувати способи набуття власності, ознайомитися з майновими правами неповнолітніх та шляхами їх реалізації. Це важливо! Для того, щоб якісно виконати практичну роботу вам потрібно уважно прочитати §16 підручника та детально ознайомитися із запропонованими завданнями і витягом із Цивільного кодексу України. ХІД ЗАНЯТТЯ Завдання 1 […]

Основи правознавства, 9 клас 14. 01. 21 Тема: Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх Прочитати §15 підручника. Вивчити визначення понять: цивільні правовідносини, цивільна правоздатність, цивільна дієздатність. Опрацювати та законспектувати у робочий зошит таблицю зі с. 106 – 107 підручника. 21. 01. 21 Тема: Практичне заняття «Власність неповнолітніх» Прочитати §16 підручника. Виконати завдання практичного заняття (натискай тут).

Вступ до історії, 5 клас 14. 01. 21 Тема: Пам’ятки і пам’ятники історії Прочитати § 9 підручника. Виписати у робочий зошит визначення понять та вивчити їх: історична пам’ять (с. 52), меморіал, пам’ятник (с. 54). Дати відповіді на запитання до параграфа (с. 55, усно). 21. 01. 21 Тема: Джерела, які зберігають пам’ять про історію княжої Русі-України Прочитати § 10 підручника. […]

Мета На підставі знань, отриманих під час опрацювання розділу, аналізу підготовлених повідомлень і презентацій, визначити, як політичні процеси в СРСР у різні періоди його розвитку впливали на країни Центрально-Східної Європи. Завдання для підготовки до заняття Повторити матеріал про розвиток країн Центрально-Східної Європи в 1945—1991 рр; підготувати повідомлення або презентації про суспільно-політичне життя в СРСР у: […]

Узагальнення знань з теми «Русь-Україна наприкінці X —у першій половині XI ст. » Робота учня/учениці 7 класу ________________________________________________________________ Тести 1. Території яких племінних союзів слов’ян увійшли до складу Київської Русі за часів князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого? А тиверців і уличів Б волинян і білих хорватів В сіверян і древлян Г полян і в’ятичів 2. […]

Контрольна робота з теми «Давній Єгипет» Робота учня/учениці 6 класу ____________________________________________________________ Тестові завдання Дайте відповіді на тестові завдання: (з 1 по 5 – 1 б. за кожне) 1. Єгипетського правителя називали: а) цар б) князь в) канцлер г) фараон 2. На якій річці розташований Єгипет ? а) Ніл б) Дніпро в) Волга г) Амазонка 3. […]

Контрольна робота з теми «Взаємозв’язок людини і держави» Тестові завдання учня/учениці 9 класу ______________________________________________________________ 1. Конституцію України було прийнято: А. 24 серпня 1991 р. Б. 8 червня 1994 р. В. 28 червня 1996 р. Г. 28 червня 1991 р. 2. До Конституційного складу Верховної Ради України входять: А. 430 народних депутатів Б. спікер і 440 […]