СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ – 10 КЛАС

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ - 10 КЛАС

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ - 10 КЛАС


ЦІКАВО ЗНАТИ

Усі знають, що вода є основою життя на Землі, а отже, її головним ресурсом. Вчені підрахували вартість виробництва різних товарів у водній «валюті»: джинси — 7000 л, 1 кг яловичини — 13 000 л, легковий автомобіль — 150 000 л, порція салату — 23 л, 1 кг пшениці — 1000 л, 1 т сталі — 235 000 л, 1 т цементу — 5500 л, півлітрова пластикова пляшка для води — 8 л.

Над чим, на вашу думку, варто замислитися на підставі цієї інформації?

  • Що таке сталий розвиток?

2. Раціональне використання ресурсів

Уся економічна діяльність людини завжди й повсюдно спрямовувалася на подолання обмеженості ресурсів. Деякі з них нам надає природа, але ці запаси обмежені (поклади вугілля, руди, наявність запасів нафти, природного газу, інших корисних копалин). Людські ресурси обмежуються здобутою освітою, знаннями, уміннями, кваліфікацією, тобто є наслідком нашого власного розвитку. Добре відомо, що підприємницьку діяльність можуть здійснювати не всі члени суспільства, а тільки їх незначна частина. Деякі з видів ресурсів можуть відтворюватися, і тому їх наявність регулюється людиною.

Концепція сталого розвитку передбачає ощадливе використання всіх ресурсів, особливо тих, запаси яких неможливо відновити (мінеральні ресурси), а також сприяння відтворенню тих, які можна відновити. Деградація природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і втрата біологічного різноманіття скорочують здатність природи до самовідновлення. Тому людина має допомогти їм у цьому.

Найважливішим відновлюваним ресурсом є вода. Наприклад, відтворення її запасів можливе за таких умов:

• зниження споживання води;

• усунення викидів відходів у водойми;

• повне очищення та охолодження стічних вод;

• відновлення та очищення русел річок;

• накопичення вод у штучних водоймах.

Виробництво, що споживає менше ресурсів, потребує більш досконалого технічного обладнання, використання якого веде до здорожчання продукції. Тому виробники часто вкрай неохоче йдуть на модернізацію свого виробництва, щоб воно стало більш безпечним для природи не лише стосовно раціонального використання ресурсів, але й щодо незавдання їй шкоди. З огляду на це міжнародною спільнотою було ухвалено кілька договорів, які встановлюють максимальні обсяги виробничих відходів у кожній країні. Одним із найвідоміших став підписаний у 1997 р. країнами — учасницями ООН Кіотський протокол. Він зобов’язує розвинені країни й країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів.

Також ще в 1978 р. було підписано Монреальський протокол, який передбачав припинення виробництва хімічних речовин, що руйнують озоновий шар Землі. Екологи вважають, що якщо цей документ продовжить діяти, то вже до 2050 р. озоновий шар буде в безпеці.

Також існує багато інших сфер діяльності людини, пов’язаних з охороною природи. Основними напрямками захисту навколишнього середовища є:

• перехід виробництва на безвідходні технології;

• запровадження альтернативної енергетики (добування електроенергії з вітру, сонця, морських припливів, річок тощо);

• використання безпечного транспорту (електромобілі);

• переробка відходів;

• очищення стічних вод;

• зрошення пустель.

На яких принципах базується раціональне використання ресурсів?

ВИСНОВКИ

Концепція сталого розвитку, запропонована ООН, передбачає, що людське споживання ресурсів має бути таким, щоб не зашкодити розвитку майбутніх поколінь. Ця концепція поширюється на різні сфери життя людини: її спілкування з природою, соціумом, економікою. Концепція передбачає не «замороження» світового прогресу або повернення до минулого, а розвиток у такій формі, яка б сприяла збереженню балансу й гармонії в навколишньому середовищі та можлива шкода від якої була б найменшою.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. У чому, на вашу думку, полягає сутність концепції сталого розвитку ООН?

2. Назвіть головні принципи сталого розвитку.

3. Що передбачає ідея відповідальності людини за навколишнє середовище?

4. Що таке ресурси?

5. Що передбачає раціональне використання ресурсів? Чому це важливо?

6. На які види поділяють ресурси щодо можливості відновлення їхніх запасів?

7. Наведіть приклади відновлюваних та невідновлюваних ресурсів.

8. Які міжнародні угоди, що обмежують завдання людиною шкоди природі, ви можете назвати?

9. Назвіть напрямки охорони навколишнього середовища.

10. Поміркуйте, які існують способи зменшення обсягів споживання ресурсів без зменшення обсягів виробництва.

11. Напишіть есе за одним з епіграфів до теми.

Коментарі

Поки що немає коментарів. Чому б вам не розпочати обговорення?

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *