Популярні записи
Дистанційне навчання Мудрість

Історія України 4 лютого Практичне заняття. Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя Хід заняття Завдання 1. Що, на вашу думку означає словосполучення «пропагандистський ідеал»? Чому воно притаманне саме радянській епосі? Завдання 2. Яку людину намагалась формувати влада? Які зміни у психології та свідомості суспільства насправді відбувались? Чому? До яких наслідків це могло призвести […]

Громадянська освіта 4 лютого Контрольна робота з розділу «Демократичне суспільство та його цінності» Виберіть одну правильну відповідь (1- 4 питання – по 0, 5 бала) 1. Організоване об′єднання громадян, що протидіє будь-якій владі а) гурток б) партія в) опозиція г) громада 2. Об′єднання людей, які проживають в одній географічній місцевості, мають спільні інтереси та завдання. а) […]

1. Особливості модернізації сільського господарства в другій половині XIX ст. Реформа 1861 р. , попри половинчастий характер, сприяла поширенню на селі ринкових, товарно-грошових відносин. Тож поступово сільське господарство підросійської України набувало підприємницьких рис. Найпомітнішим цей процес був у землеробстві. Основну частину орної землі на українських територіях було відведено під посіви хлібних культур. У селянських господарствах виробляли […]

1. АМЕРИКАНСЬКА ОКУПАЦІЙНА ПОЛІТИКА В ЯПОНІЇ. «ЛІНІЯ ДОДЖА». 2 вересня 1945 р. на американському лінкорі «Міссурі» представники Японії підписали акт про капітуляцію. Через три дні на Японські острови висадилися американські війська. Американська окупаційна адміністрація діяла згідно з принципами демократизації, демілітаризації, декартелізації Японії. У жовтні 1945 р. вона видала декрет про звільнення політичних в’язнів і про дозвіл […]

Узагальнення знань за розділом “Відновлення незалежності України” Тести 1. Яка подія дала поштовх міжнародному визнанню України? А прийняття Декларації про державний суверенітет УРСР Б схвалення Акта проголошення незалежності України В проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України Г утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД) 2. Що з названого характеризує політику прискорення, проголошену радянським керівництвом […]

Практичне заняття. «За живе…»: непоправні наслідки Чорнобильської трагедії Мета: показати героїзм ліквідаторів катастрофи; розкрити згубні наслідки існування тоталітарної моделі для розвитку України; визначити наслідки Чорнобильської катастрофи. Хід заняття 1. Підготувати презентацію/повідомлення «Чорнобильська катастрофа: людський вимір». 2. Поміркувати над відповіддю на запитання: чи можна стверджувати, що провина за Чорнобильську катастрофу цілком лежить на тоталітарній системі, яка […]

Практичне заняття. Створюємо шкільні правила разом» (написання та внесення змін до шкільного статуту) Мета : навчитись на практиці реалізувати раніше отриманні знання та визначити як принципи реалізації громадського самоврядування та державно громадського управління у сфері освіти сприяють демократизації життя школи. Навчитись розуміти правила, їх застосування та внести пропозиції, задля покращення шкільної атмосфери, до шкільного статуту. […]

1. Кримська війна 1853-1856 рр. і Україна У 1853 р. розпочалася війна Росії з Османською імперією. Причиною конфлікту було прагнення царату посилити вплив на Балканах, захопити протоки Босфор і Дарданелли та перетворити Чорне море на закритий, цілком контрольований внутрішній басейн Російської імперії. У Кримській війні (1853-1856) проти Росії виступили союзники Туреччини Англія, Франція і Сардинське […]

Всесвітня історія 27 січня Узагальнення знань з розділів «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Пробудження Азії» Тести 1. У якому році розпочалася франко-німецька (франко-прусська) війна? А 1866 р. Б 1871 р. В 1875 р. Г 1870 р. 2. У якій країні промислова революція (переворот) завершилася пізніше? А Англія […]

Ці дати потрібно вивчити і знати 1340 – 1385 рр. – князювання Любарта Гедиміновича на Волині; 1362 р. – битва на р. Сині Води; 1362 – 1363 рр. – приєднання Київщини, Переяславщини і Поділля до Великого князівства Литовського; 1370 – 1385 рр. – перебування Галичини у складі Угорщини; 1377 р. – загарбання польськими феодалами частини […]