Популярні записи
Всесвітня історія / 9 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Громадянська освіта / Для учнів / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 6 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 8 клас / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Римська республіка у V–ІІI ст. до н.е. - 6 клас

Позбавившись влади царя, римляни почали формувати нову систему управління державою, у якій об’єднали риси демократичного устрою (влади народу) і монархії (одноосібного управління). Але основою формування гілок влади залишався принцип виборності на всі посади. Таку форму правління прийнято називати республіка (справа народу).

За часів республіки головну роль у суспільстві відігравали народні збори (коміції). Вони були кількох видів — за куріями, центуріями та трибами.

Виборних посадовців у республіканський період називали магістратами. Усіх їх обирали на один рік. Кожен магістрат мав недоторканність. Щороку з числа патриціїв обирали двох високопосадовців республіки — консулів. Вони видавали укази, керували державними церемоніями, скликали сенат і народні збори, а також керували ними.

Природа і господарство Апеннінського півострова. Виникнення міста Риму - 6 клас

Італія розташована на Апеннінському півострові, де з півночі на південь простягаються Апеннінські гори. Півострів омивають п’ять морів: з півдня — Іонічне та Середземне, із заходу — Тірренське та Лігурійське, а зі сходу — Адріатичне. Поряд розкинулися великі острови — Сицилія, Корсика, Сардинія. Клімат Італії м’якший, ніж у Греції. Від холодних північних вітрів її захищають найвищі в Європі гори — Альпи. Клімат на півострові раніше був більш помірний, ніж тепер. Через територію країни протікають доволі великі річки — По, Арно та Тибр. На відміну від Греції, в Італії багато територій, придатних для землеробства і скотарства. Давні греки назвали цю країну «Італія» — «Країна телят». В Апеннінських горах є поклади міді, олова, заліза, золота й срібла.

Урок контролю і корекції  знань з теми «Антична цивілізація та її сусіди. Давня Греція. Еллінізм»  - 6 клас

1.   Хто відкрив Мінойську цивілізацію?

А) В.Хвойка    Б) А. Еванс    В) Г.Шліман    Г) Е.Дюбуа


2. Хто написав «Іліаду»? 

А)І. Франко  Б) Геродот    В) Гомер    Г) Вергілій 


3. Що стало причиною занепаду Мінойської цивілізації?

А) Землетрус                  Б) Пожежа 

В) Втеча жителів             Г) Війна


4. За допомогою якої споруди греки захопили Трою? 

А)  Арбалета                          Б) Тарана 

В)  Дерев’яного коня               Г) Требушета

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «СУСПІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ В АНТИЧНИХ ПОЛІСАХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ» - 6 КЛАС

Роздивіться карту, визначте місце розташування античних полісів на території України. Які народи були сучасниками та сусідами греків-колоністів?


1. Яким було суспільне життя грецьких колоній у Північному Причорномор’ї та Криму?

Суспільне життя грецьких міст Північного Причорномор’я та Криму ґрунтувалося на тих самих засадах, що й життя в Греції. Чорноморські міста-колонії зберігали цілковиту незалежність від тих грецьких міст, переселенці з яких їх закладали. При цьому зв’язки з батьківщиною ніколи не уривалися: саме з нею переселенці торгували, брали участь у культурному житті Греції тощо. Не залежали чорноморські поліси й від місцевого населення.

Еллінізм. Повсякденне і духовне життя за елліністичної доби - 6 клас

Після смерті Александра Македонського створена ним імперія невдовзі розпалася на окремі держави, які мали своїх царів і свої династії. їх засновували колишні соратники та командири македонського царя — діадохи, або їх нащадки — епігони. Вони поділили імперію та почали воювати між собою. Врешті-решт виникло кілька держав. Серед них наймогутнішими були Македонія, Єгипет династії Птолемеїв та Сирійське царство Селевкідів.

Держави, що утворилися на уламках великої імперії Александра Македонського, називають елліністичними. їх політичний устрій поєднував елементи управління східних держав, які керувалися одноосібно царями, й особливості демократичного управління давньогрецьким полісом. Основою їхнього життя була грецька (еллінська) культура, що доповнювалася здобутками завойованих Александром Македонським народів. Культуру, що виникла внаслідок взаємодоповнення грецької й східних культур, прийнято називати елліністичною.

Імперія Александра Македонського - 6 клас

Підкорення Греції Філіппом II

Боротьба між грецькими містами-державами

Досвід Пелопоннеської війни не вплинув на політику грецьких полісів. Боротьба за лідерство між ними тривала й надалі.


Поміркуйте, якими були наслідки постійних конфліктів між грецькими державами.


Поліси, які не хотіли миритися з верховенством Спарти, почали новий збройний конфлікт. На чолі невдоволених знову стали Афіни. До Афін приєдналися Коринф та Фіви. У конфлікт втрутилася і Персія. Почалися часи занепаду.


Пригадайте, як складалися відносини між Елладою та Персією після персько-грецьких війн.

Мистецтво та «золотий вік» Афін - 6 клас


1. Періоди розвитку мистецтва давньої Греції. Усе грецьке мистецтво можна поділити на періоди розвитку:

  • Гомерівський період — XII—VII ст. до н. е.
  • Архаїчний період — VII—IV ст. до н. е.
  • Класичний період — IV—V ст. до н. е.

2. Гомер.Філософія та історія. Найвидатнішим поетом давні греки вважали Гомера, якому антична традиція приписує створення поем «Іліада» та «Одіссея». У поемах змальовано героїчне минуле грецького народу.

Намагання пояснити будову світу стали причиною появи такої галузі людських знань, як філософія. Слово «філософія» в перекладі із грецької мови означає «любов до мудрості». 

Афінська демократія - 6 клас

1. Утвердження демократії в Афінах за Перикла

Більша частина цього періоду припадає на правління Перикла, видатного державного діяча, людини передових поглядів, яка мала чудову освіту. Попри своє знатне походження, Перикл з роду Алкмеонидів став лідером демократів. Саме його діяльність під час правління (444-429 рр. до н. е.) сприяла піднесенню Афін.

У середині V ст. до н. е. Афіни перетворилися на квітучу державу. У цей час вони вступили в пору свого найвищого розвитку. Набув остаточного завершення демократичний устрій суспільства. Тому цей період справедливо називають «золотою добою» Афінської держави (479-431 рр. до н. е.). Він тривав від перемоги в битві при Платеях до початку Пелопоннеської війни й занепаду Афін.

6 клас. Узагальнення знань з теми  «Фінікія. Ізраїльсько-Юдейське царство. Давні Індія та Китай»

Тести

1. Яку назву має священна книга аріїв? 

 А Авеста 

 Б Талмуд 

 В Книга мертвих 

 Г Веди 

2. У яке море впадає річка Ніл? 

 А Чорне 

 Б Середземне 

 В Червоне 

 Г Біле 

Контрольна робота з теми «Давній Єгипет», 6 клас

Контрольна робота з теми «Давній Єгипет»

Робота учня/учениці 6 класу

____________________________________________________________

Тестові завдання


Дайте відповіді на тестові завдання: (з 1 по 5 – 1 б. за кожне)

1. Єгипетського правителя називали:

а) цар          б) князь          в) канцлер        г) фараон


2. На якій річці розташований Єгипет ?

а) Ніл    б) Дніпро       в) Волга     г) Амазонка


3.  Як називається область в Єгипті?

а) Марка   б) Ном   в) Район    г) Номарх

Інформація
Нові публікації NEW

Правознавство / Для учнів / Дистанційне навчання

9 клас / Історія України / Дистанційне навчання

Як ви відноситесь до предмету Історія?

Вітаю!

Для того щоб стати повноцінним користувачем сайту, вам потрібно пройти реєстрацію.
Зареєструватися
Створіть власний обліковий запис!

Пройти реєстрацію!
Авторизуватися
Вже зареєстровані? Авторизуйтеся!

Увійти на сайт