Популярні записи
Всесвітня історія / 9 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Громадянська освіта / Для учнів / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 6 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 8 клас / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Контрольна робота з теми «Демократичне суспільство та його цінності»

Виберіть одну правильну відповідь (1- 4 питання – по 0,5 бала)

1. Організоване об′єднання громадян, що протидіє будь-якій владі

а) гурток          б) партія       в) опозиція     г) громада


2. Об′єднання людей, які проживають в одній географічній місцевості, мають спільні інтереси та завдання.

а) гурток          б) партія       в) опозиція     г) громада 


3.   Форма політичної організації суспільства, що характеризується участю  

      народу в управлінні державою.

а) комунізм   б) соціалізм   в) демократія   г) монархія

Практичне заняття. Створюємо шкільні правила разом» (написання та внесення змін до шкільного статуту) - 10 клас

Мета : навчитись на практиці реалізувати раніше отриманні знання та визначити  як принципи реалізації громадського самоврядування та державно громадського управління у сфері освіти сприяють демократизації життя школи. Навчитись розуміти правила, їх застосування та внести пропозиції, задля покращення шкільної атмосфери, до шкільного статуту.

Тип уроку.

Практичне заняття.

Хід практичної роботи: 

1. Прочитайте текст для ознайомлення з тематикою заняття (наведений нижче після таблиці).

2. Об’єднайтеся в пари та обговоріть дистанційно свій досвід застосування правил у житті. Наведіть конкретні приклади. Обміняйтеся думками щодо необхідності правил спільного життя у школі. Використавши методику Метаплану

РАЦІОНАЛЬНЕ Й ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ – 10 клас

Індустріальна модель минулого століття не дає відповіді на запитання, як зберегти ресурси й забезпечити людство. Ми бачимо, що вона призводила до хижацького винищення природи, вирубки лісів, зменшення озонового шару та глобального потепління. Зростання нерівності, поширення бідності у світі змушують людство шукати нові моделі розвитку, які б дозволили йому гармонійно розвиватися, отримуючи необхідні блага, але не за рахунок прийдешніх поколінь.

З розвитком людства потреби людей зростали кількісно і якісно, збільшувався обсяг споживання, вимагаючи використовувати все більше й більше ресурсів. Водночас, через ілюзію невичерпності природних ресурсів, збільшення обсягу, а не ефективності виробництва, запаси природних ресурсів швидко вичерпувалися.

Проблему обмеженості ресурсів погіршує той факт, що саме в тих країнах, де економічна ситуація найгірша, населення зростає рекордними темпами. Руйнація природи, виснаження ресурсів призводять до хронічного голоду через нестачу харчів, виснаження ґрунту, розширення зони пустель. Водночас розвиненим країнам, щоб задовільнити потреби населення, доводиться вдаватися до імпорту сировини та енергоресурсів. Такий дисбаланс говорить про те, що високий рівень життя населення розвинених країн відбувається за рахунок країн, що розвиваються, оскільки, не маючи іншого виходу, вони змушені продавати свої ресурси.

Узагальнення знань з теми «Світ інформації та мас-медіа» - 10 клас

1. Як називається нагляд і контроль держави за мас-медіа?

А реклама

Б лобізм

В цензура

Г «джинса»

2. Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думки в мас-медіа?

А свобода пересування

Б свобода совісті

В свобода слова

Г свобода зібрань

3. Медіа — це

А інструменти та засоби передачі будь-якої інформації з будь-якою метою

Б відомості, що прийняті та усвідомлені споживачем і визнані ним як важливі

В вид інформації, розрахований на масового споживача

Г засоби поширення інформації для масового споживання

ІНТЕРНЕТ - 10 клас


Матеріали до уроку громадянської освіти для учнів 10 класу

1. Інтернет

Серед усіх видів мас-медіа Інтернет набуває дедалі більшого значення в першу чергу завдяки тому, що в ньому сформувалися умови для постійних двосторонніх зв’язків, які дозволяють не лише отримувати інформацію, але й висловлювати своє ставлення до неї. Завдяки Інтернету ми маємо доступ до єдиного інформаційного простору з найвіддаленіших куточків планети.

На думку більшості дослідників, сучасні інтернет- та соціальні мережі сприяють розвитку творчої енергії індивідів, ліквідують суспільну ієрархію, ефективно підтримують демократію, сприяють цілеспрямованому зростанню впливу людей, що раніше були лише пасивними споживачами інформації, і створенню нових форм зворотного зв’язку в мас-медіа.

Інформація
Нові публікації NEW

Правознавство / Для учнів / Дистанційне навчання

9 клас / Історія України / Дистанційне навчання

Як ви відноситесь до предмету Історія?

Вітаю!

Для того щоб стати повноцінним користувачем сайту, вам потрібно пройти реєстрацію.
Зареєструватися
Створіть власний обліковий запис!

Пройти реєстрацію!
Авторизуватися
Вже зареєстровані? Авторизуйтеся!

Увійти на сайт