Популярні записи
Громадянська освіта ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ – 10 клас

Природа і господарство Апеннінського півострова. Виникнення міста Риму – 6 клас

Природа і господарство Апеннінського півострова. Виникнення міста Риму – 6 клас

Природа і господарство Апеннінського півострова. Виникнення міста Риму - 6 клас

3. Виникнення міста Риму

Легенда пов’язує виникнення міста з іменами двох братів-близнюків Ромула і Рема. їхній дід був царем, якого позбавив влади власний брат. А близнюків він наказав покласти в кошик і викинути в Тибр. Та малюки не загинули. їх вигодувала вовчиця, а виховав пастух. Коли брати підросли, вони, дізнавшись про своє царське походження, повернули собі владу.

Правити разом братам не довелося. Ромул, обраний богами, став царем. Брати вирішили побудувати місто там, де їх годувала вовчиця. Та вони посварилися, і Ромул убив Рема. Заснованому в 753 р. до н.е. місту він дав ім’я Рим.

Діонісій Галікарнаський про владу царя

«…Ромул дав цареві такі права: щоб він очолював священнодійства і жертвопринесення, щоб зберігав закони та звичаї батьків, тяжчі злочини розбирав сам, а легші доручав сенатові; збирав сенат і скликав народ та мав вищу владу під час війни…»

Запитання до документа

 • Які обов’язки перед суспільством мав цар?

4. Давньоримське суспільство

Римське суспільство було схоже на грецький поліс. Перші мешканці Риму поділялися на патриціїв, плебеїв і рабів. Патриції, що належали до латинських родів, мали право володіти землею і брати участь у народних зборах. Тобто були повноправними громадянами. Плебеї належали до підкорених латинами народів (зокрема етрусків) або переселенців. Вони, на відміну від патриціїв, не мали права володіти землею та брати участь у народних зборах. Шлюби між плебеями і патриціями були заборонені.

У давньоримському суспільстві вже тоді була доволі складна система управління. З VIII ст. до н.е. римську общину очолював цар — реке, якого обирали на народних зборах. Він був також військовим вождем і жерцем. Символами влади царя були трон, прикрашений слоновою кісткою, і 12 охоронців — лікторів. Хранителем звичаїв і традицій, укладачем особливого календаря, де позначалися сприятливі та несприятливі для Риму дні, був великий понтифік. Ще одним органом влади був сенат.

Сенат — рада старійшин, куди входили глави родів — патриції.

До його складу входило 300 патриціїв з 300 найдавніших родів. Оскільки вважалося, що саме ці 300 родів заснували римську державу, сенаторів називали «батьками» (патриціями). їхнім основним обов’язком був захист закону від царя і самих громадян Риму. На чолі сенату стояв принцепс — найстарший за віком сенатор. Сенат міг оголошувати війну або укладати мир. Він обговорював законопроекти, відав скарбницею.

Але вся повнота влади в Римі належала не рексу або сенату, а народним зборам. Вони ухвалювали закони та здійснювали судочинство, обирали царя, милували засуджених на смерть. Народні збори відбувалися по куріях, яких налічувалося 30, і мали назву «куріатні коміції». До кожної курії належало 10 родів. 10 курій об’єднувалися у трибу («плем’я»). Тобто існувало три триби: Рамни, Тіції, Лукери.

5. Реформи Сервія Туллія

З 753 по 509 р. до н.е. у Римі правило сім царів. Про їх правління збереглося чимало легенд, більшість із яких знайшли своє підтвердження. Передостанній з них, Сервій Туллій (578-534 рр. до н.е.) , здійснив реформи, спрямовані на вдосконалення керування державою. Він замінив родоплемінний поділ суспільства на майновий і територіальний.

Сервій Туллій поділив усіх римських громадян на класи. За кількістю майна і прибутків було виділено вершників, пролетарів та ще п’ять класів.

Також була змінена система голосування на народних зборах. Сервій Туллій визначив територіальні округи (триби). До народних зборів додалися збори по сотнях (центуріях — військово-територіальних підрозділах). Усі, хто ніс військову службу, збиралися на збори по центуріях — центуріатних коміціях, де й вирішували найважливіші державні справи. Кожна з них мала один голос у народних зборах.

Пролетарі — тут: найбідніші громадяни Риму, багатством яких були тільки їхні нащадки.

Асс — давньоримська мідна монета.

Невдовзі після завершення реформ Сервія Туллія убив Тарквіній Гордий із роду Тарквініїв. Він став останнім римським царем. Тарквіній намагався позбавити римлян права брати участь в управлінні державою. Як і грецькі тирани, він прагнув бути одноосібним правителем. У пам’яті народу залишився як жорстокий узурпатор. У 509 р. до н.е., коли повсталий народ вигнав Тарквінія Гордого, закінчилася царська доба в історії Риму.

Перевірте, як ви запам’ятали

 • 1. Де розташована Італія?
 • 2. Хто заснував Рим і став його першим царем?
 • 3. Які були права і обов’язки члена римської громади?
 • 4. Які права мали цар, сенат, народні збори?
 • 5. Які реформи провів цар Сервій Туллій?

Поміркуйте і дайте відповідь

 • 6. Чим відрізнялося становище плебеїв і патриціїв?
 • 7. Якою була система управління в Давньому Римі?

Виконайте завдання

 • 8. Порівняйте причини становлення демократії в Афінах і республіки в Римі.
 • 9. Вкажіть факти, які свідчать, що Римська республіка була аристократичною.

Завдання для допитливих

 • 10. Чому етруську цивілізацію вважають високорозвинутою?
 • 11. Що спільного і відмінного в устрої Афін і Риму?

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?