Популярні записи
Дистанційне навчання Мудрість

Практичне заняття «Особливості державного устрою США» – 8 клас

Практичне заняття «Особливості державного устрою США» – 8 клас

12 квітня

Практичне заняття «Особливості державного устрою США»

Мета: визначати особливості державного устрою та основні положення Конституції США.

Завдання до практичного заняття:

  • Записати тему і мету практичного заняття.
  • Прочитати тексти джерел наведені нижче.
  • Виконати завдання до джерел письмово у робочому зошиті
  • Сформулювати висновки відповідно до мети заняття
  • Надіслати фото-звіт роботи.

Прийняття Конституції США.

Після перемоги у війні з Англією Сполучені Штати зіткнулися з труднощами у внутрішній політиці. Ще в 1777 р. Континентальний конгрес прийняв «Статті Конфедерації». Згідно зі «Статтями…» колонії, які стали називати штатами, зберігали майже повну самостійність. Центральну владу представляв однопалатний представницький орган — Конгрес, що не мав можливості впливати на окремі штати. Кожний штат міг запроваджувати власні податки, випускати гроші й створювати свою армію. Поки йшла війна, штати діяли узгоджено, але після укладення миру кожна колонія стала відстоювати власні інтереси. Виникли конфлікти між сусідніми штатами, єдність США опинилася під загрозою.

Завдання 1.

До яких наслідків, на вашу думку, могло привести збереження в США «Статей Конфедерації»?

У розпаді США не були зацікавлені ні фермери й буржуазія Півночі, ні плантатори Півдня. Тому в 1787 р. у Філадельфії були скликані збори, які мали прийняти нову конституцію США. В умовах найсуворішої секретності делегати за чотири місяці розробили проект конституції. Штати ратифікували (затвердили) конституцію, яка діє в США до сьогодні.

Відповідно до прийнятої Конституції в США встановлювалася сильна центральна (федеральна) влада. Штати могли самостійно розв’язувати внутрішні питання, але фінанси, армія та зовнішня політика перебували в руках федеральної влади. За Конституцією Сполучені Штати Америки ставали федеративною республікою: федеративною — тому що складалися з рівноправних штатів, і республікою — тому що вищі посади в державі були виборними.

Перебуваючи під впливом ідей Просвітництва, творці Конституції побудували її на принципі поділу й рівноваги виконавчої, законодавчої та судової влади.

Преамбула (вступ) до Конституції США (1787 р.)

Ми, народ Сполучених Штатів, щоб створити досконаліший союз, установити правосуддя, забезпечити внутрішній спокій, запровадити спільну оборону, сприяти загальному добробуту та убезпечити нам самим і нашим нащадкам блага свободи, видаємо і встановлюємо цю Конституцію для Сполучених Штатів Америки.

Вищою законодавчою владою в США був Конгрес, що складався з двох палат: верхньої — сенату й нижньої — палати представників. Депутатів палати представників обирали всі, хто був наділений правом голосу. Сенат був створений на вимогу малонаселених штатів для дотримання рівності між штатами. Від кожного штату до Сенату входило по два сенатори. Сенат затверджував закони, прийняті палатою представників, і міг контролювати її діяльність.

Головою виконавчої влади був президент, який обирався на чотири роки. Президент США мав дуже великі повноваження: керував урядом, армією, міг скасовувати закони, прийняті Конгресом.

Владу Конгресу й президента мала обмежувати вища судова влада — Верховний суд, склад якого формував президент за згодою Конгресу. Через те що суддів призначали довічно, вважалося, що вони можуть виступити і проти президента, і проти Конгресу, якщо ті порушать закон. Верховний суд мав право скасовувати вже затверджені президентом закони.

Із Конституції США (1787 р.)

…Кожен штат у спосіб, установлений законодавчим органом штату, визначає кількість вибірників, що дорівнює кількості сенаторів і представників, яку цей штат має право посилати в Конгрес. Проте ні сенатори, ні представники, ні будь-хто інший, хто обіймає платну чи громадську посаду в державному апараті США, не можуть призначатися вибірниками…

Завдання 2.

1. Чи можна вважати, що в США президента обирає все населення?

2. Чому саме таку систему виборів президента обрали автори Конституції США?

Творці Конституції все-таки не змогли досягти рівності трьох гілок влади. Повноваження президента були значно ширшими, ніж права Конгресу, рішення президента мали визначальну роль як у внутрішній, так і в зовнішній політиці США.

Завдання 3.

Чому, на вашу думку, саме президент отримав найбільші повноваження в системі влади США?

«Білль про права».

У 1789 р. першим президентом США був обраний Джордж Вашингтон. Прихильник сильної центральної влади, президент намагався дотримуватися демократичних принципів, затверджених Конституцією. Він не побоявся взяти в уряд рішучого противника сильної президентської влади Томаса Джефферсона. У 1791 р. набули чинності десять поправок до Конституції, більш відомі як «Білль про права». Ці поправки гарантували громадянам США свободу друку, совісті, зборів. Закон захищав недоторканність особи й майна, дозволяв вільне володіння вогнепальною зброєю. Прийнявши ці поправки, влада США змушена була дотримуватися їх і захищати права своїх громадян.

Однак далеко не всі жителі Сполучених Штатів могли скористатися гарантованими правами. Права голосу були позбавлені багато представників міської й сільської бідноти, жінки. Жодних прав не мали індіанці й раби. Рабство було заборонене лише в північних штатах, але процвітало в південних. Спроби скасувати рабство в усій країні зустріли лютий опір плантаторів і закінчилися невдачею.

Завдання 4.

Як, на вашу думку, населенню США пояснювалися причини позбавлення громадянських прав жінок та рабів?

Перемога колоній у війні за незалежність і прийняття Конституції США створили умови для швидкого розвитку країни. Сполучені Штати стали єдиною державою у світі, у якій були відсутні феодальні пережитки, що перешкоджали розвитку капіталізму. Буржуазія й плантатори повністю контролювали владу в країні та могли не враховувати інтересів дворянства, на відміну від буржуазії в розвинених європейських країнах. Демократичний устрій США давав можливість представникам різних верств суспільства впливати на уряд, а сильна центральна влада могла проводити узгоджену політику.

Конституція США стала зразком для наслідування для багатьох європейських революціонерів XIX ст.

Завдання 5.

1. Чому «Статті Конфедерації» не забезпечували стабільності країни?

2. У чому полягав принцип поділу влади в США?

ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ

Зміни в державному устрої та економіці країн Європи, нові наукові відкриття й вгасання релігійних протиріч дали поштовх ідеям Просвітництва. Просвітителі створили багато моделей справедливої держави, висунули декілька проектів покращення державного устрою. Ідеалом більшості просвітителів стали досягнення науки та технічний прогрес. Якщо мислителі епохи гуманізму до центру уваги ставили людину з усіма її перевагами та недоліками, то просвітителів більш за все турбував людський розум та його розвиток. Частина ідей епохи Просвітництва була використана європейськими абсолютними монархами. Саме під впливом просвітителів у Прусському королівстві та імперії Габсбургів була покращена система освіти, поліпшені мануфактурне виробництво та торгівля, обмежений вплив церкви. Але і Фрідріх II Прусський, і Йосип II Габсбург проводили тільки ті реформи, які не обмежували їхню абсолютну владу.

У другій половині XVIII ст. в Російській імперії також мали значний вплив ідеї Просвітництва, але реформи Катерини ІІ були непослідовними і незакінченими. Імператриця розуміла, що виконання порад просвітителів несумісне з кріпацтвом та необмеженою владою монарха. Тому Російська імперія, незважаючи на воєнну міць, все ж таки відставала від західноєвропейських країн.

Найбільш вдало ідеї Просвітництва були реалізовані в Сполучених Штатах Америки. Перемога у війні за незалежність дозволила засновникам нової держави створити систему влади, наближену до ідей просвітителів. Відсутність пережитків феодалізму сприяла запровадженню народовладдя та принципу розподілу влади. Тому саме США можна вважати першою демократичною державою світу.

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?