Популярні записи

Узагальнення знань з теми “Україна в роки Першої світової війни”. Тести – 10 клас

Узагальнення знань з теми “Україна в роки Першої світової війни”. Тести – 10 клас

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ
1. Яка подія дала поштовх до створення Легіону УСС?А початок Першої світової війниБ утворення Української Центральної РадиВ об’єднання українських політичних сил у Загальну Українську РадуГ повалення царизму в Росії2. Яку назву мала воєнно-адміністративна одиниця, утворена росіянами на українських землях, що були захоплені під час Галицької битви 1914 р.?А Галицько-Волинське генерал-губернаторствоБ Галицько-Волинське князівствоВ Галицько-Буковинське генерал-губернаторствоГ Галицька губернія3. Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, створена у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила метою діяльності побудову самостійної соборної Української держави, мала назву:А Головна Українська РадаБ Союз визволення УкраїниВ Карпато-Руський визвольний комітетГ Товариство українських поступовців4. Позначте назви фронтів російської армії, що проходили українськими землями в роки Першої світової війни.А Південний і Південно-ЗахіднийБ Південно-Західний і РумунськийВ Західний і Південно-ЗахіднийГ Південний і Західний5. У складі якої армії в роки Першої світової війни був сформований підрозділ Українських січових стрільців (УСС)?А Австро-УгорськоїБ НімецькоїВ РосійськоїГ Французької6. Головна Українська Рада в серпні 1914 р. закликала українців Галичини:А підтримати Австро-Угорську імперію, «бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі»Б бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «…не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби»В виступити проти Росії та Австро-Угорщини, щоб вибороти «…єдину, самостійну Україну від Карпат аж до Кавказу»Г підтримати Росію й чесно, «…не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця»7. Створення в роки Першої світової війни легіону Українських січових стрільців засвідчувало:А лояльність українського населення Галичини Австро-УгорщиніБ лояльність українського населення Галичини Російській імперіїВ прагнення австрійського уряду якомога більше мобілізувати українців до лав своєї арміїГ прагнення російської окупаційної влади легалізувати загарбання Східної Галичини8. Яким було ставлення російської влади до українського національного руху в Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?А підтримувала його патріотичні настроїБ не звертала уваги на його існуванняВ посилювала репресії проти ньогоГ надавала додаткові можливості для його розвитку9. Галицько-Буковинське генерал-губернаторство було засновано після:А Галицької битвиБ Брусиловського проривуВ поразок російської армії в 1915 р.Г повалення монархії в Росії10. Як Перша світова війна вплинула на розвиток українського національного руху?А сприяла активізаціїБ сприяла занепадуВ сприяла політизаціїГ сприяла розгрому11. На картосхемі виділено територію:А Галицько-Буковинського генерал-губернаторства в період 1914—1915 рр.Б Коронного краю «Галичина» в 1917—1918 рр.В Західноукраїнської Народної Республіки 1918—1919 рр.Г Галицької Соціалістичної Радянської Республіки в 1920 р.
12. Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?А створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторстваБ вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-УгорщиниВ демократична революція та повалення самодержавства в РосіїГ капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР
13. Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті?А Галицької битви 1914 р.Б Карпатської операції 1915 р.В Горлицької операції 1915 р.Г Брусиловського прориву 1916 р.
14. Про яку операцію російських військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в документі?«У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання — врятувати Італію від розгрому… полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік».А Галицьку битвуБ Горлицький проривВ Перемишльську битвуГ Брусиловський прорив15. Який підрозділ здійснював оборону гори Маківка в роки Першої світової війни?«…здавалося, гора рухається, дихає пеклом. Так минала година за годиною. Це був третій пам’ятний день московського наступу на Маківку. Змагалися дві сили. Одна сказала: візьму будь-якою ціною, а друга відповіла: ні за яку ціну не віддам…»А Українських січових стрільців (УСС)Б Української галицької армії (УГА)В Першого українізованого корпусуГ Полк ім. Б. Хмельницького16. Укажіть за уривком з історичного джерела, за допомогою якої сили планувалося «досягти більшого впливу в австрійському уряді».«Ця сила мала бути не тільки виявом лояльності галицьких українців Австрійській монархії, але й інструментом українського політичного представництва, зокрема після закінчення війни при новому розподілі Європи. Галицькі українці планували за допомогою цієї сили досягти більшого впливу в австрійському уряді, подібно як це робив один із творців об’єднаної Італії граф К. Кавур, прем’єр королівства П’ємонту…»А Загальної Української РадиБ Союзу визволення УкраїниВ Товариства українських поступовцівГ легіону Українських січових стрільцівЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ17. Установіть відповідність між подіями і їх наслідками.1 Економічна криза 1900—1903 рр.2 Революція 1905—1907 рр.3 Столипінські реформи 1906—1911 рр.4 Перша світова війна 1914—1918 рр.А Повалення царизму, розпад Російської імперії, Українська революціяБ Посилення концентрації виробництва, зростання питомої ваги України в економічному розвитку Російської імперіїВ Руйнування селянської общини, перетворення українських земель на одного з основних експортерів хліба в ЄвропуГ Скасування Емського указу, легалізація діяльності українських політичних партій, створення українських думських громадД Скасування панщини й особистої залежності селян, надання селянам громадянських прав18. Установіть відповідність між датами та подіями.1 1914 р.2 1915 р.3 1916 р.4 1917 р.А Узяття російськими військами фортеці ПеремишльБ Брусиловський проривВ Укладення Брестського мируГ Створення легіону УССД Останній наступ росіян у Галичині19. Установіть відповідність між подіями і наслідками Першої світової війни.1 Початок Першої світової війни2 «Галицька битва»3 Брусиловський прорив4 Революція в РосіїА Остаточна втрата російськими військами Тернополя і ЧернівцівБ Формування легіону Українських січових стрільцівВ Приєднання Румунії до Антанти, утворення Румунського фронтуГ Окупація російськими військами Східної Галичини і Північної Буковини, вихід до Карпатських перевалівД Створення українських політичних партій у ГаличиніЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ20. Установіть послідовність подій.А Створення Головної Української Ради (ГУР)Б Брусиловський проривВ Взяття Львова російськими військамиГ Початок формування легіону Українських січових стрільців (УСС)21. Установіть послідовність подій.А Припинення діяльності Союзу визволення України (СВУ)Б Створення Загальної Української Ради (ЗУР)В Створення Головної Української Ради (ГУР)Г Створення легіону Українських січових стрільців22. Установіть послідовність подій бойового шляху Українських січових стрільців (УСС).А Бій на горі МаківкаБ Захист Карпатських перевалівВ Марш на Правобережну УкраїнуГ Бій на горі ЛисоняЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУЗавдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.23. Які із зазначених подій відбулися на українських землях у 1914 р.?1 створення Загальної Української Ради (ЗУР)2 Галицька битва3 створення Союзу визволення України (СВУ)4 формування легіону Українських січових стрільців (УСС)5 «українізація» частин російської армії6 укладення Брестського миру між УНР і державами Четверного союзу7 Брусиловський прорив24. Які явища соціально-економічного розвитку українських земель були притаманні періоду Першої світової війни?1 падіння промислового виробництва, зростання цін, інфляція2 зростання виробництва сільгосппродукції3 швидкий розвиток залізничного транспорту4 міграція населення5 зростання експорту сільгосппродукції6 розвиток міжнародної торгівлі7 формування механізмів державного регулювання економікою

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?