Популярні записи
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 9 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Громадянська освіта / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 8 клас / Дистанційне навчання
Правовідносини - 9 клас
Правовідносини (правові відносини) — це врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб’єктивні права і юридичні обов’язки, що забезпечуються державою.
Правовідносини виникають, змінюються чи припиняються лише з настанням певних життєвих обставин, які прийнято називати юридичними фактами (укладення договорів, спадкування, порушення законів, виконання зобов’язання тощо).
Відносини, які регулюються іншими нормами, крім правових, не є правовідносинами.
Правовідносини мають такі ознаки:
• виникають на основі правових норм;
• беруть участь сторони (дві і більше), які мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки;
• є видом суспільних відносин;
• у правовідносинах держава забезпечує і контролює здійснення суб’єктивних прав і виконання юридичних обов’язків.
Практичне заняття «Заочна зустріч з юристами та правозахисниками» - 9 клас
Мета: з'ясувати в чому полягають особливості юридичної професії на життєвих прикладах реальних людей; охарактеризувати основні напрямки та спеціалізації в юридичних професіях; визначити, де здобути юридичну освіту в Україні,  наскільки реально побудувати успішну кар'єру в юридичній сфері, що для цього потрібно.

Хід роботи 

1. Прочитай текст, щоб пригадати хто такі юристи.

Юридична професія має давню історію.
У наших далеких предків склалися первісні суспільні відносини. Прадавня людина не потребувала спеціалістів, які б пояснювали, як поводити себе в тій чи іншій ситуації. Правила взаємовідносин були прості та зрозумілі кожному члену роду. З удосконаленням суспільства поведінка людей стала регулюватися правовими нормами, які розроблялися державними структурами.
Першими юристами можна вважати жреців, понтифіків, які жили в умовах секретності й таємниці.
Практичне заняття "Ігровий суд" - 9 клас
Процес розгляду справ у суді чітко регламентовано. Кожен з учасників процесу має права та обов’язки, які дозволяють забезпечити чесніть, неупередженість та змагальність при розгляді справи в суді. Галузі права, що регулюють судовий розгляд, називаються процесуальними. При цьому для різних ситуацій застосовуються різні процедури. Так, розгляд справ про злочини регламентується Кримінальним процесуальним кодексом України. Судовий розгляд цивільно-правових спорів урегульовано Цивільним процесуальним кодексом України. Порядок проведення судових процесів між суб’єктами господарської діяльності визначається Господарським процесуальним кодексом України. Кодекс адміністративного судочинства України встановлює порядок судового розгляду справ, у яких однією зі сторін виступає держава.
Ми розглянемо два найбільш поширені типи процесів: цивільний та кримінальний.
Поліцейські: патрульні, дільничні офіцери поліції - 9 клас
Основна діяльність Національної поліції спрямована на запобігання вчиненню правопорушень, порятунок людей, а якщо правопорушення вчинено, то - пошук і затримання винуватих у ньому осіб.
Національна поліція виконує й охоронні функції, розшукує зниклих осіб, регулює дорожній рух, видає дозволи на пересування тих чи тих транспортних засобів, наповнює та аналізує інформаційні ресурси (наприклад, бази даних зниклих безвісти осіб).
Національна поліція складається із центрального органу управління та її територіальних представництв. Очолює Національну поліцію її керівник, якого призначає на посаду та звільняє з неї Кабінет Міністрів України. Більшість своїх рішень керівник Національної поліції погоджує з міністром внутрішніх справ України.
Звіт про свою роботу Національна поліція щорічно оприлюднює на офіційних вебпорталах відомства. У ньому висвітлюють діяльність підрозділів поліції, зокрема зазначають про вжиті заходи й те, чого вдалося досягти.
Професія «юрист». Юристи в нашому житті - 9 клас
Правниками (юристами) називають фахівців, які мають професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства і практики його застосування. Тож правник - це фахівець у галузі права, правознавець, людина з юридичною освітою. Слово «юрист» походить від латинського слова «ius» - «право».
Допомога правника потрібна нам із багатьох питань. Бувають такі ситуації, врегулювати чи вирішити які без фахівця в галузі юриспруденції складно, а то й неможливо. Наприклад, купівля-продаж квартири або транспортного засобу, складання заповіту, укладання шлюбного договору потребують посвідчення нотаріусом. Навіть якщо людина добре обізнана з положеннями законів або знає, як вирішувати схожі правові ситуації, не варто ризикувати. Слід скористатися послугами професіоналів, адже всіх юридичних тонкощів ви можете не врахувати. Правник може роз’яснити вам ваші права, запропонувати юридично вивірений план дій, розповісти про можливі його наслідки, а також допомогти скласти й правильно оформити юридичні документи (наприклад, позовну заяву, довіреність), зібрати необхідну для вирішення вашої справи інформацію (скажімо, довідки), представляти ваші інтереси в суді чи на перемовинах. 
Як боротися з надмірним хвилюванням: поради психологині Галини Волошиної
Хвилювання — це передусім нервовий стан людини. Також це поняття означає думки, які наповнюють людину тривожністю за майбутнє та не дають спокою. Зараз цей стан супроводжує українців усюди. 

Звісно, в деяких моментах хвилювання може бути навіть корисним, але не надмірне. 

Якщо ви відчуваєте постійне хвилювання, не можете знайти собі місця та зібрати думки докупи, тримайте поради(moa)
Опануйте техніки дихання. Вони допоможуть знизити рівень тривожності, покращити сон, ви зможете почуватися спокійніше. 
Практичне заняття "Працевлаштування неповнолітніх" - 9 клас
Мета: з'ясувати як знайти роботу та укласти й розірвати трудовий договір, яким чином можна реалізувати право на підприємницьку діяльність неповнолітніх, ознайомитися як законодавство захищає дітей від експлуатації.

1. Як знайти роботу

Прочитайте правовий коментар та подумайте:
1) Якими способами пошуку роботи ви можете скористатися?
2) Чи всі вони, на вашу думку, ефективні?
Правовий коментар
Пошук роботи - справа непроста, адже в нашій державі значна кількість працездатних осіб безробітні. За такої конкуренції підліткові важко знайти легальну (з оформленням трудового договору) роботу.
Є різні способи, до яких можна вдатися: шукати роботу самостійно, через знайомих і родичів; переглядати оголошення у спеціалізованих друкованих виданнях, на відповідних інтернет-ресурсах; звернутися до Державної служби зайнятості або скористатися послугами комерційних кадрових чи рекрутингових агенцій. У сільській місцевості можна пошукати роботу у фермерських господарствах або сільськогосподарських кооперативах.
Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми. Охорона праці неповнолітніх - 9 клас
1. Як неповнолітньому влаштуватися на роботу
Держава піклуюється про стан фізичного і психологічного здоров’я дітей, ураховуючи, що робота задля отримання заробітку вимагає значних додаткових зусиль, а також те, що найважливішим для молодого покоління є навчання. Тому в статті 188 Кодексу законів про працю України було визначено загальну норму, згідно з якою прийом на роботу осіб віком до 16 років не допускається. Проте за виняткових обставин на роботу можуть прийматися особи, які досягли 15 років, але тільки за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. Для підготовки молоді до продуктивної праці існує можливість прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи. Вона не повинна завдавати шкоди здоров’ю та порушувати процес навчання, а проходити у вільний від навчання час після досягнення ними 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.
За загальним правилом при прийомі на роботу особи подають такі документи: заява, паспорт або свідоцтво про народження (для неповнолітніх), військовий квиток чи приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), трудова книжка (за її наявності). Якщо для виконання трудової функції обов’язково потрібні спеціальні знання, працівник при укладанні договору зобов’язаний подати документ про професійну підготовку або освіту (лікар, учитель тощо).
Практичне заняття. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу та операцій із кредитною карткою - 9 клас
1. Хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці. Захист прав споживачів
Сьогодні ми вже не уявляємо, як можна обійтися без товарів повсякденного вжитку, які кожного дня купуємо в магазині, супермаркеті чи на базарі. Ми користуємося громадським транспортом і мобільним телефоном, замовляємо послуги мережі Інтернет. Усе це вказує на нас, як на суб’єкт правовідносин, де особи виступають у ролі споживача, продавця, виробника чи виконавця.
Завдання 1. Порівняйте слова та словосполучення, що означають певну дію, із суб’єктами господарювання чи фізичними особами.
1 Надавати послуги
2 Придбати
3 Виробляти
4 Виконувати роботи
5 Замовляти
6 Реалізовувати
Загальна декларація прав людини (повний текст)
Преамбула
 
Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру; і
беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і
беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися верховенством права з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення;
Інформація
Нові публікації NEW

9 клас / Історія України / Дистанційне навчання

Українознавство / Дистанційне навчання

Правознавство / Для учнів / Дистанційне навчання

Вам сподобався сайт?

Вітаю!

Для того щоб стати повноцінним користувачем сайту, вам потрібно пройти реєстрацію.
Зареєструватися
Створіть власний обліковий запис!

Пройти реєстрацію!
Авторизуватися
Вже зареєстровані? Авторизуйтеся!

Увійти на сайт