Популярні записи

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 33). 3) Написати повідомлення про умови радянсько-німецького пакту про ненапад. 1. Причини виникнення політики «умиротворення» В умовах, що склалися, мир означав збереження Версальсько-Вашингтонської системи, яка забезпечувала відносну стабільність і визнавала силу права. Вона передбачала колективні дії проти агресора через Лігу Націй. Проте спільної […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – параграф 44). 3) Написати повідомлення про повсякденне життя давніх римлян. 1. Римська республіка Позбавившись влади царя, римляни почали формувати нову систему управління державою, у якій об’єднали риси демократичного устрою (влади народу) і монархії (одноосібного управління). Але основою формування гілок влади залишався принцип виборності на всі посади. Таку […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 30). 3) Написати повідомлення про Костя Левицького або Августина Волошина(на вибір). Промисловий розвиток Розвиток промисловості західноукраїнських земель гальмували штучні процеси з боку метрополії. Понад 94 % промислових підприємств Галичини мали кустарно-ремісничий характер. У Галичині діяло лише 5, 5 % парових двигунів усієї Австро-Угорської […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати есе за висловом Маргарет Тетчер – “Без економічної свободи ніякої іншої бути не може”. 1. Ринкова економічна система Для того щоб здійснити свій вибір у світі обмежених ресурсів, господарський суб’єкт повинен мати необхідну інформацію про те, що, як і для кого виробляти. Різні форми господарської […]

Завдання: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Виконати домашнє завдання до тексту (дивись тут – внизу, після статті). Поміркуйте, чому литовська політика за принципом «Старого не змінюємо, а нового не впроваджуємо» сприяла піднесенню українських земель. Передумови, зміст і наслідки Кревської унії Дослідники вважають, що Велике князівство Литовське до кінця XIV ст. було своєрідною федерацією […]

Завдання: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення на тему “Політика “умиротворення” агресора”. 1. Вплив світової економічної кризи на міжнародні відносини. Світова економічна криза загострила міжнародні відносини й призвела до появи осередків нової війни. Порівняно з Першою світовою війною у 1930-ті рр. лише незначна кількість держав прагнула війни, тому її загрозу можна було […]

12 квітня Практичне заняття «Особливості державного устрою США» Мета: визначати особливості державного устрою та основні положення Конституції США. Завдання до практичного заняття: Записати тему і мету практичного заняття. Прочитати тексти джерел наведені нижче. Виконати завдання до джерел письмово у робочому зошиті Сформулювати висновки відповідно до мети заняття Надіслати фото-звіт роботи. Прийняття Конституції США. Після перемоги […]

3. Виникнення міста Риму Легенда пов’язує виникнення міста з іменами двох братів-близнюків Ромула і Рема. їхній дід був царем, якого позбавив влади власний брат. А близнюків він наказав покласти в кошик і викинути в Тибр. Та малюки не загинули. їх вигодувала вовчиця, а виховав пастух. Коли брати підросли, вони, дізнавшись про своє царське походження, повернули […]

Всесвітня історія 9 квітня 2021 р. Узагальнення знань з теми «Держави Азії та Латинської Америки» Тести Завдання 1 – 5, 9 – оцінюються в 1 бал. Завдання 6 – 7 по 1, 5 бали. Завдання 8 – 3 бали. 1. У меморандумі Танака, поданому імператору Японії в 1927 р. , зазначалося: «Для того щоб завоювати світ, ми маємо […]

ХІД РОБОТИ І. Прочитайте тексти наведених джерел. 1. Якими були програмові засади Української народної партії «…Українська народна партія єсть партія робітницької маси українського народу; єсть партія українського міського і сільського пролетаріату. Українська народна партія визнає соціалістичний ідеал як єдиний, котрий може остаточно задовольнити український і інші народи, знищити визиск, безправ’я, знищить сучасний устрій, збудований на насиллі, […]