Популярні записи

Керівництво Українського таємного університету у Львові. 1921 р. Завдання до уроку: 1)Перегляньте відео: 2) Прочитайте текст, наведений нижче (або за підручником). 3) Попрацюйте із запитаннями до тексту. 4) Виконайте письмово завдання 11 та надішліть фото-звіт. 1. Освіта і наука Для української освіти під польською владою настали тяжкі часи порівняно з періодом перебування під владою Австро-Угорщини. […]

ЗАВДАННЯ Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору. Визначте вид правопорушення (якщо таке було наявне) та охарактеризуйте його склад. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, громадянин К. (17 років) вимагав від водія автобуса змінити маршрут. На зауваження водія й пасажирів він відповідав брутальною лайкою. 2. Коли настає адміністративна відповідальність Адміністративна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності. […]

Завдання до уроку: 1)Перегляньте відео-урок до теми: 2) Прочитайте текст, наведений нижче (або за підручником). 3) Попрацюйте із запитаннями до тексту. 1. Революція Гідності Розбудова незалежної України виявилася вкрай складним завданням. Бракувало досвіду, розуміння необхідних змін. Зміни, які впроваджували, відбувалися під тиском обставин, а не за продуманим планом дій. Із кожним роком накопичувалися проблеми, які заважали […]

Мета: з’ясувати причини початку періоду Руїни та її наслідки для України. Завдання для підготовки до практичного заняття: 1) повторіть матеріал підручника (§21 – 25); 2) за додатковою літературою або ресурсами Інтернету підготуйте повідомлення на тему «Період Руїни в історії козацької України» (це завдання додаткове, виконується за бажанням і оцінюється окремо). Хід роботи Завдання 1. Українські […]

Завдання до уроку: 1)Перегляньте відео: 2) Прочитайте текст, наведений нижче. 3) Попрацюйте із запитаннями до тексту. 1. Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату Із моменту прийняття Української держави під царську протекцію московський уряд не залишав спроб підпорядкувати православну церкву в Україні владі московського патріарха. Це дало б змогу контролювати Україну не тільки політично, а й […]

Завдання до уроку: 1) Перегляньте відео: 2) Прочитайте текст, наведений нижче. 3) Попрацюйте із запитаннями до тексту. 1. Володимиро-Суздальське князівство Із 30-х рр. XII ст. Русь-Україна почала розпадатися на окремі князівства. Одним із впливових стало Володимиро-Суздальське князівство. До IX ст. тут жили угро-фінські племена. Лише на межі IX—X ст. сюди почали переселятися слов’яни. Володимиро-Суздальське князівство спочатку […]

Завдання до уроку: 1) Перегляньте відео: 2) Прочитайте текст, наведений нижче. 3) Попрацюйте із запитаннями до тексту. 1. Перші держави західних слов’ян. Діяльність слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія. Слов’яни, як і германці, відіграли велику роль у загибелі Римської імперії та формуванні нової середньовічної європейської цивілізації. На початку нашої ери слов’яни, як вважає більшість вчених, жили між […]

Парфенон Завдання до уроку: 1) Перегляньте відео: 2) Прочитайте текст, наведений нижче. 3) Попрацюйте із запитаннями до тексту. 1. Періоди розвитку мистецтва давньої Греції. Усе грецьке мистецтво можна поділити на періоди розвитку: Гомерівський період — XII—VII ст. до н. е. Архаїчний період — VII—IV ст. до н. е. Класичний період — IV—V ст. до н. е. […]

Завдання до уроку: 1) Перегляньте відео: 2) Прочитайте текст, наведений нижче. 3) Попрацюйте із запитаннями до тексту. 1. Утвердження демократії в Афінах за Перикла Більша частина цього періоду припадає на правління Перикла, видатного державного діяча, людини передових поглядів, яка мала чудову освіту. Попри своє знатне походження, Перикл з роду Алкмеонидів став лідером демократів. Саме його діяльність […]

Громадянська освіта, 10 клас. Практичне заняття «Аналіз медіатексту» Мета: формування навичок цілеспрямованого багатостороннього сприйняття інформації та різнобічної оцінки творів візуальних мистецтв; роботу з такими компонентами: визначення виду ЗМІ, категорії повідомлення, пошук можливих помилок і неточностей медіаповідомлення, характеристику медіамови, особливості звукового рішення, засобів виразності, визначення потенційного адресата медіатексту, визначення мети медіаповідомлення, відповідність цілей і засобів даного […]