Популярні записи

Людина здатна самостійно уникнути багатьох загроз своїй приватності в Інтернеті. Перш за все, не варто свідомо розміщувати в мережі ту інформацію, яка може бути використана зі шкодою для користувача. По-друге, соціальні мережі пропонують широке поле для налаштувань конфіденційності та регулювання того, яку інформацію робити відкритою для загалу, а яку — ні. По-третє, загальна обачність, дотримання […]

Завдання до уроку: 1) Прочитати матеріал, наведений нижче. Дати відповіді на запитання. 2) Переглянути відео-урок до теми. 1. Проблеми співіснування України із сусідніми державами У 40-х роках XIX ст. Німеччина розпочала своє активне економічне, культурне й політичне просування на Південний Схід. Чим швидше розвивалася її промисловість, тим більше країн потрапляло в зону дії німецької геополітичної […]

5 КЛАС Вступ до історії 25. 03. 21. Тема: Революція Гідності. Агресія Росії проти України (натискай тут!) 1. Прочитати § 18 підручника. 2. Опрацювати завдання з с. 105 (усно). 3. Виписати в зошит визначення понять: корупція, Європейський Союз, асоціація (с. 102), гідність, агресія, санкції, волонтер (с. 104, 105). 01. 04. 21. Тема: Практичне заняття «Пам’ятки історії рідного краю» (натискай […]

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. У 1868 р. унітарна Австрійська імперія перетворилася у двоїсту Австро-Угорську імперію, конституційну монархію. Деякі зміни відбулися й у становищі західноукраїнських земель. Галичина отримала обмежену автономію. Ще у 1861 р. у Львові розпочав свою роботу Галицький обласний сейм. Внутрішнє самоврядування було надане і Буковині, проте доступ […]

Події Кримської війни 1853-1856 рр. на українських землях та поразка Російської імперії. Гостру кризу в економічному та суспільно-політичному житті посилила невдала для Росії Кримська війна 1853-1856 рр. Російська імперія воювала у цій війні не лише проти турків, а й проти Великої Британії, Франції та П’ємонту. 11-місячна оборона Севастополя не допомогла Росії, місто було взяте й […]

Умови та особливості розвитку культури кінця XVIII – першої половини XIX ст. : негативний вплив відсутності власної державності, національне гноблення та імперські кордони, що ігнорували українську етнічну територію; русифікація та культурна асиміляція українців, що здійснювалися в Росії насильницькими методами; на західноукраїнських землях відбувалося онімечування, що поєднувалося з полонізацією Галичини, румунізацією Буковини та мадяризацією Закарпаття; культурний розвиток […]

Історія України, 10 клас Практичне заняття «Карпатська Україна. Третя спроба утвердити незалежність України у XX ст. » 1. Прочитайте звернення прем’єр-міністра А. Волошина до народу Карпатської України від 3 листопада 1938 р. , м. Ужгород. 1) Про які міжнародні політичні події йдеться на початку звернення? (2 бали) 2) Порівняйте аргументи, якими намагалися деморалізувати мешканців Карпатської України іноземні […]

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії. Галичина в 1772 р. відійшла до Австрії внаслідок першого поділу Польщі, туди ж у 1774 р. — Буковина. Закарпаття ще раніше належало Угорщині, а вона — теж входила до складу Австрійської імперії. Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель. Фактично Закарпаття управлялося з Буди (Будапешта) Угорщиною — Братиславське намісництво Угорського королівства. […]

9 КЛАС Історія України 10. 03. 21. Узагальнення знань з теми «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст. » Тести 1. Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було А покращення соціально-економічного становища українського селянства. Б створення великих колективних сільськогосподарських підприємств. В формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку. Г сприяння еміграції українських селян […]

Включення українських земель до складу Російської імперії. На початок XIX ст. більшість українських земель входили до складу Російської імперії: Слобожанщина — XVI ст. , наслідок приєднання неосвоєних земель; Лівобережна Україна, Запоріжжя — середина XVII ст. , результат українсько-московських домовленостей; Південна Україна — друга половина XVIII ст. , підсумок російсько-турецьких війн; Правобережна Україна — кінець XVIII ст. , вислід другого […]