Популярні записи
Дистанційне навчання Правовідносини – 9 клас

7 клас. Узагальнення знань з теми «Русь-Україна у другій половині XI – першій половині XIII ст.»

7 клас. Узагальнення знань з теми  «Русь-Україна у другій половині XI – першій половині XIII ст.»

Історія України

Узагальнення знань з теми

«Русь-Україна у другій половині XI – першій половині XIII ст.»

Учня/учениці 7-го класу

__________________________________________

Тести

1. Київський князь Володимир Всеволодович, що розпочав правління в 1113 р. після запрошення київського віча, відомий як

А Окаянний

Б Великий

В Мудрий

Г Мономах

2. Які сини Ярослава Мудрого після його смерті утворили тріумвірат?

А Роман, Данило, Василько

Б В’ячеслав, Володимир, Олег

В Святополк, Ярослав, Мстислав

Г Ізяслав, Всеволод, Святослав

3. У якому році відбувся Любецький з’їзд князів?

А 1097 р.

Б 1068 р.

В 1072 р.

Г 1086 р.

4. Мініатюра, зображена на фото, прикрашає

А «Слово о полку Ігоревім»

Б «Руську правду»

В «Повість минулих літ»

Г Остромирове Євангеліє

5. Останнім князем єдиної Русі-України був

А Мстислав Володимирович

Б Володимир Мономах

В Ярослав Осмомисл

Г Ярослав Мудрий

6. Політична роздробленість Русі-України наприкінці ХI — у середині ХIII ст. зумовлювала

А занепад міського життя й торгівлі

Б зростання могутності окремих удільних князівств

В піднесення Києва як господарського центру

Г падіння ролі вотчинного землеволодіння

7. Діяльність князя Ярослава Осмомисла сприяла піднесенню

А Галицького князівства

Б Волинського князівства

В Київського князівства

Г Переяславського князівства

8. Складовою частиною якої експозиції історичного музею є зображені пам’ятки?

А «Ювелірне мистецтво Русі-України»

Б «Дивосвіт архітектури Русі-України»

В «Християнізація Русі-України»

Г «Русь-Україна і кочовики»

9. Яке твердження є одним із рішень Любецького з’їзду князів?

А «…хто хоче віри йняти волхва — хай за ним іде, а хто ж вірує в хреста — нехай іде до нього»

Б «Якщо не з’явиться хто завтра на ріці — багатий, чи убогий, чи старець, чи раб, — то… той мені противником буде»

В «Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою»

Г «Хто вб’є князівську людину… а община вбивцю не шукає, то виру за нього 80 гривень платити тій общині»

10. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені». Із ким зійшлися в битві руські князі?

А половці

Б хозари

В печеніги

Г монголи

11. Установіть послідовність подій.

А розграбування Києва князем Андрієм Боголюбським

Б перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах

В утворення Галицького князівства

Г Любецький з’їзд князів

12. Які з князів вели боротьбу з половцями?

А Ігор Святославич

Б Мстислав Володимирович

В Ярослав Мудрий

Г Данило Романович

Д Лев Данилович

Е Володимир Великий

Ж Володимир Мономах

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?