Популярні записи

Завдання: 1. Прочитай текст тут або за підручником (параграф 13). 2. Переглянь відеоматеріали до уроку. 3. Опрацюй завдання після тесту нижче. 4. Виконай письмово завдання 8 (надсилай у Viber). Образотворче мистецтво. В українській скульптурі першої половини XIX ст. відбувався перехід від стилю бароко до класицизму. Загальне визнання здобув у цей час скульптор Іван Мартос (1753—1835). Серед найвідоміших витворів […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут або за підручником (параграф 17). 2) Переглянь відеоматеріали до теми. 3) Виконай письмово завдання 4 (після тексту). Перша світова війна, революції та національно-визвольні змагання, збройні військові втручання з боку різних держав украй несприятливо позначилися на матеріальних виявах тогочасного українського життя. Проте культурний процес в умовах революційної ситуації не уповільнився, а, […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут або за підручником (параграф 10). 2) Переглянь відеоматеріали до теми. 3) Виконай письмово завдання 5 (після тексту). 1. Які суспільні відносини врегульовує конституційне правоКонституційне право — це система правових норм, що врегульовують найважливіші суспільні відносини, які складаються в процесі організації та здійснення державної влади. Серед них виділяють відносини, які: • характеризують […]

Завдання: 1. Прочитай текст тут або за підручником (параграф 14). 2. Переглянь відеоматеріали до уроку. 3. Опрацюй завдання після тесту нижче. 4. Виконай письмово завдання з 9 по 12 (надсилай фото-звіт у Viber). 1. АКТИВІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ. Наприкінці серпня — на початку вересня 1965 р. в республіці заарештували кілька десятків представників молодої творчої і наукової інтелігенції. Серед […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут або за підручником (параграф 15). 2) Переглянь відеоматеріали до теми. 3) Виконай письмово завдання 5 або 6 вкінці тексту (на вибір). 1. Які відносини склалися між українським радянським керівництвом та центральною владою у 1920 р. Як відновлювалася радянська влада в Україні19 листопада 1919 р. X. Раковський передав В. Леніну «Тези […]

Завдання: 1. Прочитай текст тут або за підручником(параграф 12). 2. Переглянь відеоматеріали до уроку. 3. Опрацюй завдання після тесту нижче. 4. Напиши повідомлення про одного із письменників чи поетів цієї доби (надсилай у Viber). 1. Що визначало розвиток української літератури в першій половині 19 ст. Українську літературу від кінця 18 ст. називають новою. Порівняно з давньою це […]

Завдання: 1. Прочитай текст тут або за підручником (параграфи 17 – 18). 2. Переглянь відеоматеріали до уроку. 3. Опрацюй завдання після тесту нижче. 4. Виконай письмово завдання з 8 по 12 (одне на вибір і надсилай у Viber). 1. Стереотипи та їх подоланняСтереотип — те, що часто повторюється, стає звичайним, загальноприйнятим, чого дотримуються і що наслідують люди у […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут або за підручником (параграф 14). 2) Переглянь відеоматеріали до теми. 3) Виконай письмово завдання 7 вкінці тексту. 1. Як формувався комуністичний режим в Україні. У чому полягала суть соціально-економічних перетворень більшовиківНа початку лютого 1919 р. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України встановив нову назву держави – Українська Соціалістична Радянська Республіка […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут, або за підручником 13 параграф. 2) Обов’язково, знайди час для перегляду відеоматеріалів до теми уроку(дивись нижче). 3) Виконай присьмово 3 завдання (на вибір), починаючи з № 7 (дивись вкінці тексту) та надсилай фото-звіт у Viber. 1. ЗМІНИ У СКЛАДІ НАСЕЛЕННЯ. Упродовж 30 років — від перепису 1959 р. до перепису […]

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 1. Яка подія створила передумови для українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII — на початку XIX ст. ? А реформи Марії Терезії та Йосифа II Б ліквідація Речі Посполитої В рух декабристів у Росії Г повстання на Поділлі під проводом У. Кармалюка 2. Наприкінці XVIII — на початку […]