Популярні записи
Дистанційне навчання Мудрість

Контрольна робота з теми «Демократичне суспільство та його цінності»

Контрольна робота з теми «Демократичне суспільство та його цінності»

Громадянська освіта

4 лютого

Контрольна робота з розділу «Демократичне суспільство та його цінності»

Виберіть одну правильну відповідь (1- 4 питання – по 0,5 бала)

1. Організоване об′єднання громадян, що протидіє будь-якій владі

а) гурток б) партія в) опозиція г) громада

2. Об′єднання людей, які проживають в одній географічній місцевості, мають спільні інтереси та завдання.

а) гурток б) партія в) опозиція г) громада

3. Форма політичної організації суспільства, що характеризується участю

народу в управлінні державою.

а) комунізм б) соціалізм в) демократія г) монархія

4. Зареєстроване згідно з Законом України «Про політичні партії в Україні» добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

а) гурток б) партія в) опозиція г) громада

5. Дайте визначання понятть: (1,5 бала)

Референдум –

Врядування –

Партнерство –

6. Виберіть із переліку терміни, які відображають принципи учнівського самоврядування (3 правильні відповіді) (1.5 бала)

а) добровільність

б) плюралізм

в) рівність

г) доброзичливість

д) гласність

7. Доповніть схему (2 бали)

Контрольна робота з теми «Демократичне суспільство та його цінності»

8. Напишіть коротке есе на тему «Моя громадянська позиція» (5 балів)

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?