Професія «юрист». Юристи в нашому житті – 9 клас

Професія «юрист». Юристи в нашому житті - 9 клас

Завдання:
1) Переглянути відео до уроку.
2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 26 – 27).
3) Виконати завдання 5 ( вкінці цієї статті) і надіслати фото-звіт у зручний спосіб.
1. Хто такі правники


Правниками (юристами) називають фахівців, які мають професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства і практики його застосування. Тож правник – це фахівець у галузі права, правознавець, людина з юридичною освітою. Слово «юрист» походить від латинського слова «ius» – «право».

Допомога правника потрібна нам із багатьох питань. Бувають такі ситуації, врегулювати чи вирішити які без фахівця в галузі юриспруденції складно, а то й неможливо. Наприклад, купівля-продаж квартири або транспортного засобу, складання заповіту, укладання шлюбного договору потребують посвідчення нотаріусом. Навіть якщо людина добре обізнана з положеннями законів або знає, як вирішувати схожі правові ситуації, не варто ризикувати. Слід скористатися послугами професіоналів, адже всіх юридичних тонкощів ви можете не врахувати. Правник може роз’яснити вам ваші права, запропонувати юридично вивірений план дій, розповісти про можливі його наслідки, а також допомогти скласти й правильно оформити юридичні документи (наприклад, позовну заяву, довіреність), зібрати необхідну для вирішення вашої справи інформацію (скажімо, довідки), представляти ваші інтереси в суді чи на перемовинах. Правники допомагають нам розібратися у різних ситуаціях, щоб, з одного боку, ми могли реалізувати права, надані законодавством, а, з іншого – діяти так, щоб не порушувати прав і законних інтересів інших осіб. Тож юрист знає право, служить праву й захищає право. Існують різні правничі професії, як-от: юрисконсульт, суддя, адвокат, нотаріус, слідчий, викладач права, прокурор. Освіту в цій галузі можна здобути, навчаючись у закладах вищої освіти юридичного профілю чи на юридичних факультетах університетів.

 • У яких ситуаціях слід звертатися до правника? До представника якої правничої професії ви зверталися і з якого питання?
 • Представте результати своєї роботи однокласникам і однокласницям.
 • Обговоріть разом запитання: у чому важливість правничих професій?
 • Поверніться до цих запитань наприкінці уроку. Чи змінилася ваша відповідь на них? Якщо так, то як саме?

2. Хто такі судді, прокурори, слідчі та дізнавачі


Коли заходить мова про право, то виникає асоціація із діяльністю судів та суддів. Професія судді є дуже давньою. Бути суддею – непроста, утім, почесна справа. Адже це посадова особа, наділена державою виключними повноваженнями – здійснювати правосуддя, вирішувати спори в судах – кримінальні, цивільні, адміністративні та господарські справи. Тобто суддя чинить суд, судить – висловлює обов’язкову для осіб думку щодо їхніх вчинків згідно з законом.

Питання роботи суддів та їх обрання в Україні регулюються Конституцією України (розділ VIII «Правосуддя») та спеціальними законами.

Професія прокурора теж відома здавна. Це слово у перекладі з латини означає «піклуватися». В Україні прокурор – це посадова особа органу прокуратури. Систему прокуратури, яку очолює Генеральний прокурор України, становлять: Офіс Генерального прокурора, обласні та окружні прокуратури. Існують також спеціалізовані прокуратури – антикорупційна й у військовій та оборонній сфері.

Професія «юрист». Юристи в нашому житті - 9 клас

Існує юридична професія, пов’язана з проведенням досудового слідства. Це слідчий – посадова особа правоохоронних органів, яка здійснює розслідування злочину.

Слідчі проводять слідчі дії: допитують свідків і підозрюваних, оглядають місце події, проводять очні ставки і обшуки, відтворюють обставини події, проводять слідчі експерименти тощо. Всі слідчі дії спрямовані на збирання і перевірку доказів у кримінальній справі.

При розслідуванні кримінальних проступків учасником кримінального процесу є дізнавач. Це службова особа підрозділу Національної поліції України, яка згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України уповноважена здійснювати досудове розслідування таких проступків. Дізнавач при здійсненні дізнання має повноваження слідчого.

Часто слідчий залучає до роботи експерта-криміналіста. У перекладі з латини «криміналістика» – це «те, що стосується злочину», а «експерт» – «досвідчений». Тобто це особа, яка має спеціальні знання у різних галузях і бере участь у проведенні експертиз. Висновки експерта-криміналіста долучають до матеріалів справи як процесуальні докази.

Процесуальні докази – будь-які фактичні відомості, отримані у процесуально передбаченому порядку; на їх підставі встановлюють наявність/відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення судової справи.

3. Яку правничу допомогу надають адвокати, нотаріуси, юрисконсульти


Слово «адвокат» походить із латини й означає «прикликати, запрошувати». Всі адвокати України становлять єдину недержавну структуру – Адвокатуру України.

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або у складі адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання.

Професія «юрист». Юристи в нашому житті - 9 клас

Адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше ніж два роки, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування, склала присягу адвоката і отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Не може бути адвокатом особа, яка має судимість, звільнена за вчинення корупційних діянь, позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю.

Законодавство містить поняття «адвокатська таємниця». За розголошення цих відомостей настає юридична відповідальність.

Нотаріус здійснює діяльність, яка відрізняється від роботи вже згадуваних представників правничих професій. Нотаріуси відомі ще з часів Стародавнього Єгипту та Стародавнього Риму. У слові «нотаріус» можна розгледіти дієслово «нотувати» – «записувати». У давнину «нотаріусами» називали писарів, які складали грамоти і клопотання, оформлювали різноманітні угоди. Із латини це слово так і перекладають – «писар, секретар».

В Україні нотаріус – це особа, уповноважена державою здійснювати нотаріальну діяльність. Нотаріус посвідчує для надання юридичної вірогідності: права і факти, що мають юридичне значення; договори; доручення на вчинення дій; а також завіряє копії документів, складає заповіти, вчиняє інші передбачені законодавством нотаріальні дії.

В Україні діють державні й приватні нотаріуси та нотаріальні контори. Оформлені ними документи мають однакову юридичну силу.

Поширеною юридичною професією є й професія юрисконсульта. Словосполучення «юрисконсульт» походить від двох латинських слів – «juris» і «consultus» і в перекладі означає «правознавець». Юрисконсульт, як правило, працює на підприємстві, в установі чи організації, надаючи консультації з практичних правових питань права. Він здійснює контроль за законністю наказів і розпоряджень адміністрації, бере участь у складанні договорів, складає претензії та судові позови, інформує співробітників про чинне законодавство, представляє інтереси підприємства, установи, організації в суді та інших інстанціях.

Особа з дипломом юриста може також працювати викладачем правових дисциплін в університеті або державним службовцем, приміром в управлінні юстиції, органах РАЦС, податковій інспекції, СБУ чи поліції.

 • Проаналізуйте подані ситуації. Чи потребують їх фігуранти, на вашу думку, допомоги (дій) правника? Якщо так, то до кого й чому слід звернутися кожному з них? Скористайтесь Добрими порадами.

A. Павло купує у Сидора гараж.

Б. Карина, фізична особа-підприємець, має намір стягнути борг із клієнта.

B. Подружжя Коваленків всиновлює Сергійка – вихованця закладу для дітей-сиріт.

Г. Яків працевлаштовується на роботу в Іспанію за контрактом з українсько-іспанською фірмою.

Д. Тамара є свідком дорожньо-транспортної пригоди.

Е. Сергія затримано через підозру у вчиненні крадіжки з проникненням у житло.

Є. Ніпель має намір спростувати неправдиву інформацію, надруковану в місцевій газеті, про діяльність очолюваної нею громадської організації.

Ж. Валентин попросив у свого товариша Мирона скутер, щоб покататися. Наступного дня його затримали працівники поліції за крадіжку цього скутера.

З. Софія Федотівна, 89 років, має намір укласти заповіт щодо всього свого майна на користь дитячої лікарні, де вона пропрацювала медичною сестрою майже 50 років.

Добрі поради

За правничою допомогою звертайтеся до:

 • адвоката, якщо потрібен захист чи представництво в суді або допомога у складанні юридичних документів (наприклад, позовної заяви);
 • нотаріуса, якщо йдеться про оформлення документів, які потрібно нотаріально посвідчити (купівля, продаж, успадкування, дарування тощо);
 • секретаря суду за потреби подати заяву про судовий розгляд справи;
 • юрисконсульта підприємства, установи, організації за роз’ясненням питань трудового законодавства;
 • юриста-науковця, якщо потрібні теоретичні обґрунтування з проблем права.

Перевірте засвоєне

1. Які спеціальності потребують юридичної освіти?
2. Які основні повноваження судді та прокурора?
3. Чим займаються слідчі?
4. Які види діяльності здійснюють адвокати та нотаріуси?
5. Коли (в яких справах) потрібно звертатися до правника? Наведіть приклади таких ситуацій із життя вашої родини чи близького оточення.

Коментарі

Поки що немає коментарів. Чому б вам не розпочати обговорення?

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *