Популярні записи

Практичне заняття. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу та операцій із кредитною карткою – 9 клас

Практичне заняття. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу та операцій із кредитною карткою – 9 клас

Основи правознавства7 лютогоПрактичне заняття “Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу та операцій із кредитною карткою”1. Хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці. Захист прав споживачівСьогодні ми вже не уявляємо, як можна обійтися без товарів повсякденного вжитку, які кожного дня купуємо в магазині, супермаркеті чи на базарі. Ми користуємося громадським транспортом і мобільним телефоном, замовляємо послуги мережі Інтернет. Усе це вказує на нас, як на суб’єкт правовідносин, де особи виступають у ролі споживача, продавця, виробника чи виконавця.Завдання 1. Порівняйте слова та словосполучення, що означають певну дію, із суб’єктами господарювання чи фізичними особами.1 Надавати послуги2 Придбати3 Виробляти4 Виконувати роботи5 Замовляти6 РеалізовуватиА СпоживачБ ПродавецьВ ВиробникГ ВиконавецьПрочитайте визначення та перевірте правильність виконання завдання.Споживач – фізична особа, яка придбала, замовила, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.Продавець – суб’єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації.Виробник – суб’єкт господарювання який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та (або) на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім’я), торговельну марку.Виконавець – суб’єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги.Відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт та надавачами послуг регулює Закон України «Про захист прав споживачів». Крім того, цей закон:• установлює права споживачів;• визначає механізм їх захисту;• визначає основи державної політики у сфері захисту прав споживачів.Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають визначені законом права. Розглянемо їх за допомогою схеми. Захист своїх прав державою• Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров’я та життєдіяльності. Належну якість продукції та обслуговування• Продавець (виробник, виконавець) зобов’язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію.• Продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов’язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції. Інші права• Право на безпеку продукції.• Право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця).• Право на відшкодування шкоди (збитків), завданої дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної шкоди, завданої небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією.• Право на звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав; право на об’єднання в громадські організації споживачів.Завдання 2. Розв’яжіть юридичні ситуації, спираючися на статті Закону України «Про захист прав споживачів».
Ситуація 1
Громадянин Буряк В. придбав холодильник. Коли його встановили працівники сервісної служби супермаркету електроніки, він пропрацював 2 години й почав замість замороження продуктів нагрівати їх. Громадянин Буряк викликав представників сервісної служби, які забрали техніку для ремонту. Споживач у письмовій формі вимагав, щоб на час ремонту холодильника йому було надано товар відповідної марки для користування. Адміністрація супермаркету відповіла відмовою. Коли холодильник з ремонту не повернули через два місяці і 4 дні, мотивуючи тим, що чекають на запчастину з країни-виробника, Буряк В. подав до суду позов з вимогою надати інший товар відповідної якості й виплатити йому неустойку.
• У якої зі сторін конфлікту кращі судові перспективи?
Ситуація 2
Громадянин Волинко Єгop придбав у магазині побутової техніки автоматичну пральну машину синього кольору. Оскільки техніку мали привезти йому зі складу, Єгop оформив усі потрібні документи, перевіривши зазначені дані про виробника, модель, колір, вартість та інші параметри товару, оплатив товар у касі магазину і поїхав додому. Увечері, коли йому доставили пральну машину, Волинко виявив, що хоча товар відповідав усім основним характеристикам обраної ним моделі, але був не синього кольору, як він замовляв, а білого.
Споживач відмовився забирати товар, оскільки його ванна кімната була синього кольору, і біла пральна машина йому не підходить. Наступного дня Волинко прийшов до магазину з вимогою: або надати йому товар того кольору, який він замовляв, або повернути гроші. У магазині йому відмовили, мотивувавши це тим, що гроші вже заплачено, а колір товару не є його обов’язковою характеристикою. Волинко Єгop подав позов до суду про порушення прав споживача.
• Споживач чи продавець має кращі судові перспективи?
Закон України «Про захист прав споживачів»
Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості
1. У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку недоліків споживач, у порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, у порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
4. Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов’язані інформувати споживача про підприємства, що задовольняють вимоги, установлені частинами першою і третьою цієї статті.
5. Продавець, виробник зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача й задовольнити його вимоги.
Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п’ять кілограмів продавцю, виробнику та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника.
6. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості – протягом 14 днів або за домовленістю сторін.
У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред’явити продавцю, виробнику інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої цієї статті.
7. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.
Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться, виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни, – виходячи з вартості на час купівлі.
При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться, виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни, – виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві в день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші в день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів.
8. У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернути споживачеві сплачені ним кошти.
9. При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом 14 днів з дати його пред’явлення або за згодою сторін в інший строк.
На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі.
За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (14 днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі 1 % вартості товару.
10. Споживач має право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред’явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено – протягом 10 років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника.
11. Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, – технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.
Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ установленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.
14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання.
Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості
1. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.
Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.
Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.
2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.
3. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться, виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві в день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші в день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.
Стаття 10. Права споживача в разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг)
1. Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов’язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.
Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт (понад сімдесят відсотків загального обсягу) вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуги або робіт, що залишилася…
Робота в групах
Ситуація 3. Змоделюйте ситуацію, яка б вимагала подальших дій щодо захисту прав споживача, і розіграйте її в ролях. Запропонуйте іншим групам після демонстрації ситуації проаналізувати помилки, допущені споживачем і продавцем.
Під час рольової гри використовуйте зразок скарги (претензії) на випадок порушення ваших прав як споживача.
Зразок скарги про захист прав споживачів

Практичне заняття. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу та операцій із кредитною карткою - 9 клас


Практичне заняття. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу та операцій із кредитною карткою - 9 клас


Практичне заняття. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу та операцій із кредитною карткою - 9 клас


Пам’ятайте! Скаргу потрібно скласти у двох примірниках. Один ви передаєте особі, до якої звертаєтесь з претензією, а інший залишаєте собі. Вимагайте, щоб на вашому екземплярі зазначена особа поставила свій підпис і вказала дату отримання скарги.
Держава дбає про захист прав споживачів. Тому законодавством передбачено діяльність органів влади у сфері захисту прав споживачів. У разі порушення ваших прав у цій сфері ви можете звернутися до уповноважених компетентних органів.
2. Особливості електронного продажу та операцій із кредитною карткою
Інформація для учня
Закон України «Про захист прав споживачів»
Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування
2. Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов’язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.
Продавець (виконавець) зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати.
Забороняється примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту, у будь-який спосіб обмежувати використання ним електронних платіжних засобів, якщо відповідно до законодавства продавець (виконавець) зобов’язаний приймати їх до сплати
Пластикова картка – це персоніфікований платіжний інструмент, що надає особі можливість безготівкової оплати товарів і послуг, а також отримання готівкових коштів у відділеннях банків та банкоматах.
Особливістю продажу та видачі готівки по картках є те, що ці операції здійснюються магазинами і, відповідно, банками «у борг» – товари та готівка надаються клієнтам відразу, а кошти на їх відшкодування надходять на рахунки обслуговуючих підприємств через деякий час. Гарантом виконання платіжних зобов’язань є банк. Тому картки протягом усього терміну дії залишаються власністю банку, а клієнти (держателі карток) отримують їх лише в користування. Характер гарантій банка залежить від платіжних повноважень, наданих клієнту, і фіксуються класом картки.
Під час видачі картки клієнту здійснюється його персоналізація – на неї заносяться дані, що дають змогу ідентифікувати картку та її власника, а також здійснити перевірку платоспроможності картки при оплаті або видачі готівкових грошей. Процес затвердження продажу або видачі готівки по картці називається авторизацією. Для її проведення точка обслуговування робить запит платіжній системі про підтвердження повноважень пред’явника картки і його фінансових можливостей. Традиційно авторизація проводиться «вручну», коли продавець або касир передає запит по телефону оператору (голосова авторизація) або автоматично, – картка вставляється в POS-термінал або торговий термінал (POS – Point Of Sale), дані зчитуються з картки, касир вводить суму платежу, а власник картки зі спеціальної клавіатури – секретний ПІН-код (ПІН – Персональний Ідентифікаційний Номер). Після цього через термінал здійснюється авторизація або встановлюється зв’язок з базою даних платіжної системи (on-line режим), або здійснюється додатковий обмін даними із самою карткою (off-lineавторизація).
Для забезпечення платежів власник картки може не вносити попередньо кошти, а отримати в банку кредит. Подібна схема реалізується під час оплати за допомогою кредитної картки. У цьому випадку ліміт пов’язано з величиною наданого кредиту, у рамках якого власник картки може витрачати кошти. Кредит може бути як одноразовим, так і поновлюваним. Поновлення кредиту залежно від договору з власником картки відбувається після погашення або всієї суми заборгованості, або певної її частини.
Завдання 3.Прочитайте повідомлення із сайта одного з банків України.Дайте письмові відповіді на питання.1. Які існують переваги електронного розрахунку порівняно з готівковим?2. Чи можете ви (14-15-річні підлітки) користуватися платіжною карткою?3. Чи повинні батьки контролювати ваші витрати? Яким чином вони можуть здійснювати контроль?Робота з документом: КАРТА ЮНІОРАШановні батьки! Запрошуємо Вашу дитину в ЮніорБанк – фінансову освітню програму N-Банку для школярів від 6 до 17 років.Тут Ваша дитина навчиться користуватися банківськими послугами, а також розумно розпоряджатися кишеньковими грошима.Картка ЮНІОРА – це перший крок до фінансової грамотності Вашої дитини!З Карткою ЮНІОРА Ви можете:1. Бути спокійними за цілість грошей Вашої дитини – виділені їй кошти будуть надійно зберігатися в «електронному гаманці»;2. У будь-який час поповнити картку у відділенні Банку або через інтернет-банк, не виходячи з дому;3. Контролювати всі витрати Вашої дитини за допомогою SMS-інформування;4. Установити розмір кредитного ліміту або визначити ліміт денних витрат за карткою;5. Налаштувати регулярний переказ коштів з Вашої картки на Картку ЮНІОРА.Робота в групахОбговоріть інформаційну статтю і дайте відповіді на запитання.1. Чи можливий подібний розвиток подій в Україні?2. Яким чином українське законодавство регулює можливість здійснення електронного придбання товарів і послуг неповнолітніми?Інформаційна статтяКорпорація Apple погодилася повернути $32,5 млн тим батькам, чиї діти без дозволу і без введення пароля купували додатки та ігри в App Store.Юристи Apple уклали угоду з Федеральною комісією з торгівлі США (FTC), яка отримала 37 тис. скарг на технологічну корпорацію. Представники Apple пообіцяли змінити систему списання коштів з рахунків клієнтів, щоб усі операції здійснювалися з їхньої згоди.У 2011 році батьки подали проти Apple колективний позов. Компанію звинуватили в тому, що безкоштовні ігри з Арр Store дозволяють користувачеві купувати віртуальні товари, не усвідомлюючи цього.Щоб здійснювати покупки в Арр Store, користувач повинен увести пароль. Однак після авторизації першої покупки впродовж 15 хвилин можна продовжувати здійснювати покупки без пароля. Саме в цей час багато дітей потайки від батьків вільно завантажували будь-що. Батьки згодом отримували рахунки на сотні або тисячі доларів. Зокрема, одна із позивачок через «дитячі покупки» отримала рахунок на $2,6 тис.Проблему 15-хвилинного «вікна» та дитячих покупок визнав генеральний директор Apple Тім Кук у внутрішньому листі для персоналу корпорації.Завдання 4.
1. Розпитайте членів вашої родини, чи стикалися вони з порушенням прав споживача. Якщо так, то яким чином вони розв’язали ситуацію? Чи спиралися вони на Закон України «Про захист прав споживачів»?
2. На підставі розповідей складіть письмово юридичну задачу й запропонуйте її для розв’язання однокласникам.

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?