Популярні записи
Громадянська освіта РИНКОВА ЕКОНОМІКА  – 10 клас
Дистанційне навчання Правовідносини – 9 клас

Всесвітня історія 5 квітня Узагальнення знань з теми «Країни Центральної та Східної Європи в Х – ХV ст. » Тести 1. Який польський король отримав прізвисько Великий? А Мешко І Б Болеслав І В Казимир III Г Владислав 2. Діяльність ченців Кирила і Мефодія сприяла А організації Першого хрестового походу Б успішному припиненню мусульманської експансії в […]

Унікальна пам’ятка Херсонеса – біломармурова плита з присягою громадян міста. Клятва, викарбувана на плиті, свідчить про існування в Херсонесі Таврійському традиції ухвалення громадянами полісів зобов’язань перед державою. Прочитайте уривок з «Присяги херсонесців». Обміркуйте відповіді на подані нижче запитання. 1. Поясніть, чому устрій Херсонеса визначають як демократичний. 2. Які права та обов’язки мали херсонесці? 3. Поміркуйте, […]

Завдання до уроку: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут або за підручником). 3)Написати повідомлення про створення США до наступного уроку. 1. Війни першої третини XVIII ст. Перша чверть XVIII ст. відзначилася цілою серією війн, які перекроїли політичну карту Європи, що склалася після Тридцятилітньої війни. Це війна за Іспанську спадщину 1701-1714 рр. , Північна війна 1700-1721 рр. , […]

Завдання: 1)Прочитати текст (тут, або за підручником). 2) Виконати письмово завдання «Ідеї для дослідження» та надіслати фото-звіт. 3)Переглянути відео. Індустріальна модель минулого століття не дає відповіді на запитання, як зберегти ресурси й забезпечити людство. Ми бачимо, що вона призводила до хижацького винищення природи, вирубки лісів, зменшення озонового шару та глобального потепління. Зростання нерівності, поширення бідності […]

5 КЛАС Вступ до історії 08. 04. 21. Урок контролю і корекції навчальних досягнень з теми «Історія України в пам’ятках» (натискайте тут!) 1. Виконати тестові завдання (одинарний листок в клітинку) та надіслати фото-звіт. 2. Повторити параграфи теми «Історія України в пам’ятках» за підручником. 6 КЛАС Всесвітня історія/Історія України (інтегрований курс) 05. 04. 21. Тема: Практичне заняття «Суспільне, господарське та […]

Завдання: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення про Товариство українських поступовців до наступного уроку. 1. Початок революції. Революційні події в Наддніпрянській Україні в січні—серпні 1905 р. На початку XX ст. ускладнилося внутрішньополітичне становище в Російській імперії. Економічна криза та поразка в російсько-японській війні 1904—1905 рр. підірвали авторитет влади. Нерозв’язаність аграрного […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення до наступного уроку на тему “Поділи Речі Посполитої”. 1. Поняття «освіченого абсолютизму» Один із шляхів досягнення свободи, рівності та братерства, на думку просвітників, — це діяльність освічених монархів-мудреців на троні, які, користуючись своєю владою, допоможуть справі освіти суспільства і встановлення справедливості. Уявлення про […]

Завдання до уроку: 1)Переглянути відео. 2)Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Заповнити таблицю «Основні події міжнародних відносин наприкінці 1990-х рр. — на початку XXI ст. ». Дата Подія Результат, наслідки 1. ПЕРЕДУМОВИ І ПРИЧИНИ ЗАВЕРШЕННЯ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» До нового погляду на проблеми Європи та світу політичні кола Сходу й Заходу прийшли різними шляхами. Дослідження вчених, зусилля […]

Завдання: 1)Переглянути відео-урок. 2)Прочитати текст (тут, або за підручником). 3)Написати повідомлення про Ататюрка, Реза-шаха або одного з видатних діячів Латинської Америки цього періоду. 1. Створення національної турецької держави Поразка в Першій світовій війні призвела до краху Османської імперії. Країни Антанти прагнули поділу її спадщини. Розділивши арабські володіння Османської імперії, Англія й Франція мали намір це зробити […]

Завдання до уроку: 1) Переглянути відео. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Усно опрацювати запитання та завдання до тексту. 4) Написати повідомлення про одного з діячів доби Просвітництва. 1. Початок епохи Просвітництва У другій половині XVII ст. в середовищі освічених людей утвердилося прагнення знайти розумне пояснення всіх явищ природи і людського життя. У […]