Популярні записи
Дистанційне навчання Мудрість

ХІД РОБОТИ І. Прочитайте тексти наведених джерел. 1. Якими були програмові засади Української народної партії «…Українська народна партія єсть партія робітницької маси українського народу; єсть партія українського міського і сільського пролетаріату. Українська народна партія визнає соціалістичний ідеал як єдиний, котрий може остаточно задовольнити український і інші народи, знищити визиск, безправ’я, знищить сучасний устрій, збудований на насиллі, […]

8 квітня Урок контролю і корекції знань з теми «Історія України в пам’ятках» Тести 1. Зведення Софійського собору літопис пов’язує з періодом правління князя А Володимира Мономаха Б Данила Галицького В Ярослава Мудрого Г Володимира Великого 2. Легенду про заснування якого міста відображає зображена на ілюстрації скульптурна композиція? А Переяслав Б Галич В Київ Г Чернігів […]

Завдання: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення на тему «Кревська унія». 1. Утворення Литовської держави та її політика щодо українських земель У той час як більшість руських князівств потрапила під монгольське панування, на північно-західних кордонах Русі постала Литовська держава. Інкорпорація земель — поступове приєднання, включення земель однієї держави до іншої […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення про справу Бейліса. Столипінська аграрна реформа та її вплив на розвиток Наддніпрянської України Революція 1905—1907 рр. завершилася поразкою. Правлячі кола імперії зберегли владу, проте вони все більше усвідомлювали необхідність змін. Однією з головних причин революції було аграрне питання, розв’язати яке шляхом […]

Завдання: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення про Товариство українських поступовців до наступного уроку. 1. Початок революції. Революційні події в Наддніпрянській Україні в січні—серпні 1905 р. На початку XX ст. ускладнилося внутрішньополітичне становище в Російській імперії. Економічна криза та поразка в російсько-японській війні 1904—1905 рр. підірвали авторитет влади. Нерозв’язаність аграрного […]

Завдання до уроку: 1) Переглянути відео. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Усно опрацювати 1 – 10 завдання до тексту. 11-те завдання виконати письмово (надіслати фото-звіт). 1. Особливості суспільно-політичного життя Наддніпрянської України на початку XX ст. На початку XX ст. на землях Російської імперії була заборонена діяльність політичних партій. Проте це не могло зупинити політичний […]

01. 04. 21. Тема: Практичне заняття «Пам’ятки рідного краю» Ваше завдання на сьгодні: 1. Виконати завдання практичного заняття зі с. 106 підручника. Описати (на вибір одну з пам’яток): – Пам’ятник Г. С. Чесаку (с. Шура Бондурівська); – Пам’ятник воїнам-односельчанам, що загинули в роки Другої світової війни (с. Бондурі); – Пам’ятник Героям Небесної Сотні (Парк відпочинку, м. Гайсин); […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут або за підручником). 3) Виконати завдання в кінці тексту (усно і письмов у робочому зошиті – фото-звіт). Розвиток промисловості Початок XX ст. для українських земель був пов’язаний з економічною кризою 1900—1903 рр. У Наддніпрянській Україні від неї особливо постраждали найрозвиненіші галузі промисловості — кам’яновугільна та металургійна. Більшість […]

Історія України 29 березня Узагальнення знань з теми «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. » – 8 клас Тести 1. Який гетьман у 1658 р. підписав із Річчю Посполитою Гадяцький договір? А І. Виговський Б Ю. Хмельницький В П. Дорошенко Г І. Самойлович 2. У якому договорі між козацтвом і Річчю […]

Історія України 26 березня Узагальнення знань з теми «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період» Тест 1. У якій країні в 1920—1930-ті рр. діяли Український вільний університет та Українська аграрна академія? А Польщі Б Чехо-Словаччині В Німеччині Г Австрії 2. У складі якої держави українські землі називалися «східні креси»? А Польщі Б Чехо-Словаччини В Румунії Г Угорщини […]