Популярні записи
Громадянська освіта РИНКОВА ЕКОНОМІКА  – 10 клас

Завдання: 1) Переглянь відео до уроку. 2) Прочитай текст (тут, або за підручником – § 32). 3) Виконай письмово завдання 12, 13, 14 (на вибір – внизу, після тексту) і надсилай фото-звіт у зручний спосіб. 1. Нацистський «новий порядок» У всіх окупованих країнах нацистська влада запроваджувала «новий порядок». На різних землях він мав свої відмінності. […]

Завдання: 1) Переглянь відео до уроку. 2) Прочитай текст (тут, або за підручником – § 31). 3) Виконай письмово завдання 15 (внизу, після тексту) і надсилай фото-звіт у зручний спосіб. 1. Початок німецько-радянської війни. Поразки й відступ Червоної армії 22 червня 1941 р. о 3-й годині 30 хвилин війська вермахту завдали потужного артилерійсько-мінометного удару по […]

Завдання: 1) Переглянь відео до уроку. 2) Прочитай текст (тут, або за підручником – § 30). 3) Виконай письмово завдання 14 (внизу, після тексту) і надсилай фото-звіт у зручний спосіб. 1. Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни Назрівання Другої світової війни загострило всі ті проблемні питання, що лишилися невирішеними після Першої світової війни. […]

Суспільно-політичне життя України в 2005-2013 рр. Протягом 2005 р. президент В. Ющенко ще мав значні повноваження, але вповні не скористався ними, можливо, через негативні наслідки отруєння і значні проблеми зі здоров’ям. Урядування Ю. Тимошенко тривало до вересня 2005 р. і мало дещо популістичний характер. Найбільшою проблемою стали внутрішні конфлікти, через які відбулася зміна прем’єр-міністра — […]

Державотворчі процеси в незалежній Україні. Чинники, які сприяли державотворчому процесові: державотворчі традиції, демократичний вибір, підтримка народу; мирний шлях здобуття самостійносте, світове визнання України. Незалежній Україні в перші роки її існування потрібно було виконати два завдання — сформувати систему власних державних органів і установ, а також створити систему законодавства. Поєднувалися дві тенденції: трансформація чинних елементів держави; […]

Зміст та основні напрями політики «перебудови». Початок «перебудови». З початку 80-х рр. криза охопила всі сфери життя: СРСР відставав у соціально-економічному розвитку від лідерів; зростали соціальні суперечності у радянському суспільстві; науково-технічне відставання СРСР поглиблювалося; неспроможність СРСР належним чином реагувати на глобальні проблеми, падіння авторитету КПРС. Ця критична ситуація змусила генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова […]

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва. Причини політико-ідеологічної кризи радянського ладу в Україні (середина 1960 – початок 1980-х рр. ). Період від середини 60-х до середини 80-х рр. в історії СРСР називають «застоєм». Ідеологічним орієнтиром керівництва були положення програми КПРС, схваленої в 1961 р. , згідно з якою до 1980 р. у СРСР мав бути побудований комунізм. Уже наприкінці […]

Сутність процесу лібералізації суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950-1960-х рр. : припинення масових репресій, часткова реабілітація. 5 березня 1953 р. було оголошено про смерть Й. Сталіна. Почалася активна боротьба за владу, в яку втягнулося і керівництво УРСР (першим українцем на посту першого секретаря ЦК КПУ в 1953 р. став Олексій Кириченко). При його активній допомозі в […]

Участь УРСР у зовнішній політиці Радянського Союзу. У ході переговорів про утворення ООН СРСР з пропагандистською метою добивався включення до організації усіх радянських республік. Цю пропозицію було відкинуто, але для УРСР і БРСР зроблено виняток. 26 червня 1945 р. нарком закордонних справ УРСР Д. Мануїльський разом з представниками інших країн підписав у Сан-Франциско Статут ООН, […]

Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Наслідки радянсько-німецьких договорів 1939 р. для українських земель, і 23 серпня 1939 р. між СРСР і Німеччиною було підписано пакт про ненапад, а також додаткові таємні протоколи. Цей документ увійшов в історію під назвою пакт Ріббентропа — Молотова. Секретними протоколами Польща поділялася на сфери впливу, радянська […]