Популярні записи
Дистанційне навчання Право і закони в житті людини

Завдання: 1) Опрацюй текст нижче, або за підручником (параграф 12). 2) Переглянь відео до уроку. 3) Виконай письмово завдання 10 або 11 (на вибір) та надішли мені фото-звіт у Viber. 1. Утворення Директорії. Відновлення УНРЯкі соціальні сили підтримали Директорію та чому? Якою була соціальна політика Директорії?Революція в Німеччині та розпад Австро-Угорщини вплинули на політичну ситуацію […]

Ці дати потрібно знати 1 млн років тому – Поява найдавніших людей на території сучасної України 1 млн – 11 тис. років тому – Палеоліт, або давній кам’яний вік Близько 100 тис. років тому – Виникнення материнського роду 40 – 35 тис. років тому – Поява на території сучасної України людини сучасного типу (кроманьйонця) 10 […]

1. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?А 1945 р. Б 1947 р. В 1949 р. Г 1954 р. 2. До розгрому якої галузі науки привела перемога в 1940-х рр. так званого «лисенківського напрямку» — вчення Т. Лисенка?А астрономіїБ генетикиВ політичної економіїГ історії України3. Що було однією з особливостей післявоєнної відбудови України (1945 — початок 1950-х […]

Завдання: 1. Переглянь відеоматеріал. 2. Опрацюй текст тут (на сайті), або за підручником (параграф 5). 3. Попрацюй із запитаннями наведеними в кінці тексту. 1. Початок Російської революції та Україна. На початку 1917 р. серед населення Російської імперії почало ширитися невдоволення Першою світовою війною. 8 березня 1917 р. в Петрограді розпочалася революція, у результаті якої в Росії було […]

Причини Української революції, її характер: пригноблене становище України, відсутність державності, шовіністична політика Російської імперії; важке соціальне становище переважної більшосте населення краю; невирішеність селянського та робітничого питання; піднесення українського національно-визвольного руху; послаблення Російської імперії внаслідок Першої світової війни; мала демократичний, національно-визвольний характер. Революційні події в Україні в 1917 – на початку 1918 р. У лютому 1917 […]

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 1. Яка подія дала поштовх до створення Легіону УСС?А початок Першої світової війниБ утворення Української Центральної РадиВ об’єднання українських політичних сил у Загальну Українську РадуГ повалення царизму в Росії2. Яку назву мала воєнно-адміністративна одиниця, утворена росіянами на українських землях, що були захоплені під час Галицької битви 1914 р. ?А Галицько-Волинське […]

Практичне заняття “Вирвані з коренем. Депортації українців і українок у 1944—1951 рр. : причини, етапи, наслідки (на підставі дослідження документальних джерел)” Мета: спираючись на здобуті теоретичні знання, проаналізувати документальні джерела й сформувати уявлення про причини, етапи і наслідки депортацій українського населення в зазначений період. ХІД ЗАНЯТТЯ Документи розповідаютьІз листівки УПА, поширюваної серед українського населення під час […]

27 вересня Практичне заняття № 2 “Зміни в повсякденному житті під впливом Першої світової війни” Мета: на основі історичних джерел охарактеризувати зміни в повсякденному житті людей під впливом Першої світової війни. 1. Які факти у розповідях очевидців свідчать про незворотні зміни в повсякденному житті внаслідок Першої світової війниДокумент 1Зі спогадів Івана Стріонова, уродженця с. Комар Донецької […]

Мета: на основі здобутих знань, Інтернет-ресурсів та наведених у роботі джерел з’ясувати характерні риси повсякденного життя населення УРСР у перші післявоєнні роки. Хід роботи І. Опрацюйте документи та виконайте завдання Документи розповідаютьВраження радянської журналістки Т. Хлоплянкіної від кінохроніки 1947 р. …Кінохроніка кінця 40-х років… Перед камерою всі посміхаються, але в глибині юрби втомлені обличчя. Люди одягнені […]

Виконай практичну роботу на подвійному листку та надішли фото-звіт у Viber. Інструкція до практичної роботи: 1) Уважно прочитай текст практичного заняття тут, або за підручником. 2) Виконай письмо завдання, що виділені синім кольром. 3) Якщо є запитання щодо виконання роботи – телефонуй, або пиши у Viber. 1. Що розповідають очевидці про створення легіону українських січових стрільцівПрочитайте […]