Популярні записи
Всесвітня історія / 9 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Громадянська освіта / Для учнів / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 6 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 8 клас / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання

Узагальнення знань з теми «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.» - 8 клас

Історія України

29 березня

Узагальнення знань з теми «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.» - 8 клас

Тести

1. Який гетьман у 1658 р. підписав із Річчю Посполитою Гадяцький договір?

А І. Виговський

Б Ю. Хмельницький

В П. Дорошенко

Г І. Самойлович

2. У якому договорі між козацтвом і Річчю Посполитою передбачалося утворення Князівства Руського?

А Зборівському

Б Білоцерківському

В Гадяцькому

Г Андрусівському

3. У боротьбі за об’єднання Козацької держави П. Дорошенко заручився підтримкою:

А Московського царства

Б Речі Посполитої

В Османської імперії

Г Королівства Швеція

4. Якого гетьмана називали «Сонцем Руїни»?

А І. Виговського

Б Ю. Хмельницького

В П. Дорошенка

Г І. Самойловича

5. У якому році було укладено Андрусівське перемир’я між Річчю Посполитою та Московською державою?

А 1648 р.

Б 1659 р.

В 1667 р.

Г 1686 р.

6. Що було наслідком Чигиринських походів турецько-татарських військ у 1677—1678 рр.?

А руйнування столиці Гетьманщини, встановлення турецького протекторату над Правобережжям

Б зречення влади гетьмана П. Дорошенка, перехід Лівобережжя під зверхність Москви

В втрата влади гетьманом Ю. Хмельницьким, розкол Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну

Г об’єднання Гетьманщини під владою П. Дорошенка, встановлення турецького протекторату над козацькою державою

7. Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій половині XVII ст.?

А початок заселення території Дикого Поля українськими селянами-втікачами з Правобережної України та запорозькими козаками

Б активізація переселенського руху, основою якого були селяни та міщани Лівобережної України, які рятувалися від утисків польської шляхти

В нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України, пов’язана зі складними суспільно-політичними обставинами доби Руїни

Г обмеження переселенського руху з Правобережної України владою Московського царства у зв’язку з ускладненням відносин із Річчю Посполитою

8. Який історико-географічний регіон формувався упродовж XVI—XVII ст. в результаті колонізації українцями прикордонних земель Речі Посполитої, Московської держави, Кримського ханства?

А Правобережна Україна

Б Слобідська Україна

В Лівобережна Україна

Г Південна Україна

9. Гетьманування І. Виговського призвело до:

А розгортання боротьби козацької старшини за гетьманську булаву

Б об’єднання Правобережної і Лівобережної Гетьманщини

В втрати Запорозькою Січчю автономних прав

Г переходу Слобожанщини під владу гетьмана

10. Паланка — це адміністративно-територіальна одиниця:

А Слобідської України

Б Лівобережної Гетьманщини

В Нової (Підпільненської) Січі

Г Правобережної Гетьманщини

11. Основою господарського життя Запорозької Січі в другій половині XVII ст. був:

А фільварок

Б зимівник

В слобода

Г паланка

12. У роки Руїни Запорозька Січ:

А проводила самостійну внутрішню і зовнішню політику

Б була складовою Правобережної Гетьманщини

В підпорядковувалась турецькому султану

Г була складовою Лівобережної Гетьманщини

13. Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» П. Орлика:

А найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині

Б уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана

В скасовувалося постійне скликання Генеральної і Старшинської ради

Г упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади

14. Які запорозькі січі було зруйновано за наказом царя Петра І?

А Хортицьку й Базавлуцьку

Б Чортомлицьку й Кам’янську

В Микитинську і Підпільненську (Нову)

Г Олешківську і Томаківську

15. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» — угода, укладена між гетьманом П. Орликом та:

А шведським королем і козацькою старшиною

Б козацькою старшиною та запорозькими козаками

В запорозькими козаками та турецьким султаном

Г турецьким султаном і шведським королем

16. Повстання на Правобережжі в 1702—1704 рр. під проводом С. Палія було придушене:

А польськими військами і шляхетським ополченням

Б російськими військами, які переслідували відступаючу шведську армію

В козацькими полками І. Мазепи після арешту провідників повстання

Г турецькими військами під час Прутського походу

17. Відновлення козацьких полків на Правобережжі наприкінці XVII ст. було зумовлено прагненням Речі Посполитої:

А заручитися підтримкою козаків у війні з Туреччиною та сприяти господарському освоєнню розореного війною краю

Б закласти підвалини об’єднання українських земель у межах створеного Руського князівства

В створити на противагу Лівобережній Гетьманщині подібне державне утворення, але орієнтоване на Польщу

Г повернути на ці землі шляхетські порядки, що були знищені під час Національно-визвольної війни українського народу

18. Повстання гетьмана І. Мазепи було підтримане:

А козацькими полками у складі російської армії на чолі з М. Гамалією

Б запорозькими козаками на чолі з отаманом К. Гордієнком

В козаками Правобережжя на чолі з полковником С. Палієм

Г козаками Лівобережжя на чолі з полковником І. Скоропадським

19. Що було спільним у внутрішній політиці гетьманів І. Самойловича та І. Мазепи?

А ліквідація адміністративного поділу на полки

Б розширення прав козацької старшини

В запровадження займанщини для селян

Г підтримка греко-католицької церкви

20. Про яке місто йдеться в уривку з історичного джерела?

«Цар прагнув помститися Мазепі і наказав Меншикову негайно зруйнувати його столицю. Меншиков напав на неї та здобув її».

А Батурин

Б Глухів

В Київ

Г Чигирин

21. Установіть відповідність між гетьманами та характеристиками, що визначають їх діяльність.

1 П. Дорошенко

2 І. Мазепа

3 Д. Многогрішний

4. І. Самойлович

А Визнання протекторату Османської імперії

Б Відновлення права козацької старшини на збирання податків

В Укладення українсько-шведського союзу

Г Здійснення кодифікації норм козацького права

Д Організація «Великого згону»

22. Про які події йдеться в уривку з історичного джерела?

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська; з півночі й від сходу — московські..., а з півдня набігали турки й татари. До того ще Україна розділилась на дві частини: Лівобережну й Правобережну (від ріки Дніпра). На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережжі — іншого».

А козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст.

Б початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

В період Руїни Української козацької держави

Г «добу героїчних походів козацтва» початку XVII ст.

23. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України».

А І. Виговського

Б П. Дорошенка

В Ю. Хмельницького

Г І. Мазепу

24. За якого гетьмана відбулися події, описані в уривку з історичного джерела?

«Турецький султан... свої сили зібрав і послав... під Чигирин. Ті бусурманські сили доставали його різними способами, приступами, страшною вогняною стрільбою, гранатами, підкопами... протягом тривалого часу силкуючись злий намір свій виконати, але велику загибель собі там знайшли...»

А І. Виговського

Б П. Дорошенка

В І. Самойловича

Г Ю. Хмельницького

Коментарів 1
L.e.r.o.c.h.k.a. 16 марта 2023 15:11
fdhgmndthm
, залишиш коментар?
Ім'я:*
E-Mail:


Інформація
Нові публікації NEW

Правознавство / Для учнів / Дистанційне навчання

9 клас / Історія України / Дистанційне навчання

Вам сподобався сайт?

Вітаю!

Для того щоб стати повноцінним користувачем сайту, вам потрібно пройти реєстрацію.
Зареєструватися
Створіть власний обліковий запис!

Пройти реєстрацію!
Авторизуватися
Вже зареєстровані? Авторизуйтеся!

Увійти на сайт