Популярні записи

Узагальнення знань з теми «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.» – 8 клас

Узагальнення знань з теми «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.» – 8 клас

Історія України

29 березня

Узагальнення знань з теми «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.» – 8 клас

Тести

1. Який гетьман у 1658 р. підписав із Річчю Посполитою Гадяцький договір?

А І. Виговський

Б Ю. Хмельницький

В П. Дорошенко

Г І. Самойлович

2. У якому договорі між козацтвом і Річчю Посполитою передбачалося утворення Князівства Руського?

А Зборівському

Б Білоцерківському

В Гадяцькому

Г Андрусівському

3. У боротьбі за об’єднання Козацької держави П. Дорошенко заручився підтримкою:

А Московського царства

Б Речі Посполитої

В Османської імперії

Г Королівства Швеція

4. Якого гетьмана називали «Сонцем Руїни»?

А І. Виговського

Б Ю. Хмельницького

В П. Дорошенка

Г І. Самойловича

5. У якому році було укладено Андрусівське перемир’я між Річчю Посполитою та Московською державою?

А 1648 р.

Б 1659 р.

В 1667 р.

Г 1686 р.

6. Що було наслідком Чигиринських походів турецько-татарських військ у 1677—1678 рр.?

А руйнування столиці Гетьманщини, встановлення турецького протекторату над Правобережжям

Б зречення влади гетьмана П. Дорошенка, перехід Лівобережжя під зверхність Москви

В втрата влади гетьманом Ю. Хмельницьким, розкол Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну

Г об’єднання Гетьманщини під владою П. Дорошенка, встановлення турецького протекторату над козацькою державою

7. Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій половині XVII ст.?

А початок заселення території Дикого Поля українськими селянами-втікачами з Правобережної України та запорозькими козаками

Б активізація переселенського руху, основою якого були селяни та міщани Лівобережної України, які рятувалися від утисків польської шляхти

В нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України, пов’язана зі складними суспільно-політичними обставинами доби Руїни

Г обмеження переселенського руху з Правобережної України владою Московського царства у зв’язку з ускладненням відносин із Річчю Посполитою

8. Який історико-географічний регіон формувався упродовж XVI—XVII ст. в результаті колонізації українцями прикордонних земель Речі Посполитої, Московської держави, Кримського ханства?

А Правобережна Україна

Б Слобідська Україна

В Лівобережна Україна

Г Південна Україна

9. Гетьманування І. Виговського призвело до:

А розгортання боротьби козацької старшини за гетьманську булаву

Б об’єднання Правобережної і Лівобережної Гетьманщини

В втрати Запорозькою Січчю автономних прав

Г переходу Слобожанщини під владу гетьмана

10. Паланка — це адміністративно-територіальна одиниця:

А Слобідської України

Б Лівобережної Гетьманщини

В Нової (Підпільненської) Січі

Г Правобережної Гетьманщини

11. Основою господарського життя Запорозької Січі в другій половині XVII ст. був:

А фільварок

Б зимівник

В слобода

Г паланка

12. У роки Руїни Запорозька Січ:

А проводила самостійну внутрішню і зовнішню політику

Б була складовою Правобережної Гетьманщини

В підпорядковувалась турецькому султану

Г була складовою Лівобережної Гетьманщини

13. Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» П. Орлика:

А найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині

Б уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана

В скасовувалося постійне скликання Генеральної і Старшинської ради

Г упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади

14. Які запорозькі січі було зруйновано за наказом царя Петра І?

А Хортицьку й Базавлуцьку

Б Чортомлицьку й Кам’янську

В Микитинську і Підпільненську (Нову)

Г Олешківську і Томаківську

15. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» — угода, укладена між гетьманом П. Орликом та:

А шведським королем і козацькою старшиною

Б козацькою старшиною та запорозькими козаками

В запорозькими козаками та турецьким султаном

Г турецьким султаном і шведським королем

16. Повстання на Правобережжі в 1702—1704 рр. під проводом С. Палія було придушене:

А польськими військами і шляхетським ополченням

Б російськими військами, які переслідували відступаючу шведську армію

В козацькими полками І. Мазепи після арешту провідників повстання

Г турецькими військами під час Прутського походу

17. Відновлення козацьких полків на Правобережжі наприкінці XVII ст. було зумовлено прагненням Речі Посполитої:

А заручитися підтримкою козаків у війні з Туреччиною та сприяти господарському освоєнню розореного війною краю

Б закласти підвалини об’єднання українських земель у межах створеного Руського князівства

В створити на противагу Лівобережній Гетьманщині подібне державне утворення, але орієнтоване на Польщу

Г повернути на ці землі шляхетські порядки, що були знищені під час Національно-визвольної війни українського народу

18. Повстання гетьмана І. Мазепи було підтримане:

А козацькими полками у складі російської армії на чолі з М. Гамалією

Б запорозькими козаками на чолі з отаманом К. Гордієнком

В козаками Правобережжя на чолі з полковником С. Палієм

Г козаками Лівобережжя на чолі з полковником І. Скоропадським

19. Що було спільним у внутрішній політиці гетьманів І. Самойловича та І. Мазепи?

А ліквідація адміністративного поділу на полки

Б розширення прав козацької старшини

В запровадження займанщини для селян

Г підтримка греко-католицької церкви

20. Про яке місто йдеться в уривку з історичного джерела?

«Цар прагнув помститися Мазепі і наказав Меншикову негайно зруйнувати його столицю. Меншиков напав на неї та здобув її».

А Батурин

Б Глухів

В Київ

Г Чигирин

21. Установіть відповідність між гетьманами та характеристиками, що визначають їх діяльність.

1 П. Дорошенко

2 І. Мазепа

3 Д. Многогрішний

4. І. Самойлович

А Визнання протекторату Османської імперії

Б Відновлення права козацької старшини на збирання податків

В Укладення українсько-шведського союзу

Г Здійснення кодифікації норм козацького права

Д Організація «Великого згону»

22. Про які події йдеться в уривку з історичного джерела?

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська; з півночі й від сходу — московські…, а з півдня набігали турки й татари. До того ще Україна розділилась на дві частини: Лівобережну й Правобережну (від ріки Дніпра). На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережжі — іншого».

А козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст.

Б початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

В період Руїни Української козацької держави

Г «добу героїчних походів козацтва» початку XVII ст.

23. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України».

А І. Виговського

Б П. Дорошенка

В Ю. Хмельницького

Г І. Мазепу

24. За якого гетьмана відбулися події, описані в уривку з історичного джерела?

«Турецький султан… свої сили зібрав і послав… під Чигирин. Ті бусурманські сили доставали його різними способами, приступами, страшною вогняною стрільбою, гранатами, підкопами… протягом тривалого часу силкуючись злий намір свій виконати, але велику загибель собі там знайшли…»

А І. Виговського

Б П. Дорошенка

В І. Самойловича

Г Ю. Хмельницького

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?