Популярні записи
Громадянська освіта РИНОК ПРАЦІ – 10 клас

Історія України Узагальнення знань з теми «Становлення України як незалежної держави» Тести ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 1. Членом якого об’єднання держав стала Україна у грудні 1991 р. ? А Співдружності Незалежних Держав Б Ради Європи В Організації Об’єднаних Націй Г Організації з безпеки і співробітництва в Європі 2. На чому, крім Конституції і Акта […]

Мета: визначити особливості державотворення в незалежній Україні, показати складність процесу державного будівництва; розкрити особливості, здобутки, проблеми цього процесу; дати йому оцінку. Завдання для підготовки до практичного заняття Повторити матеріали параграфів 20 – 25 підручника. Хід заняття Завдання 1. Користуючись підручником заповніть таблицю Складові державотворення Характеристика Формування органів влади Створення армії Створення законодавчої бази Вироблення зовнішньополітичного […]

Керівництво Українського таємного університету у Львові. 1921 р. Завдання до уроку: 1)Перегляньте відео: 2) Прочитайте текст, наведений нижче (або за підручником). 3) Попрацюйте із запитаннями до тексту. 4) Виконайте письмово завдання 11 та надішліть фото-звіт. 1. Освіта і наука Для української освіти під польською владою настали тяжкі часи порівняно з періодом перебування під владою Австро-Угорщини. […]

Завдання до уроку: 1)Перегляньте відео-урок до теми: 2) Прочитайте текст, наведений нижче (або за підручником). 3) Попрацюйте із запитаннями до тексту. 1. Революція Гідності Розбудова незалежної України виявилася вкрай складним завданням. Бракувало досвіду, розуміння необхідних змін. Зміни, які впроваджували, відбувалися під тиском обставин, а не за продуманим планом дій. Із кожним роком накопичувалися проблеми, які заважали […]

Мета: з’ясувати причини початку періоду Руїни та її наслідки для України. Завдання для підготовки до практичного заняття: 1) повторіть матеріал підручника (§21 – 25); 2) за додатковою літературою або ресурсами Інтернету підготуйте повідомлення на тему «Період Руїни в історії козацької України» (це завдання додаткове, виконується за бажанням і оцінюється окремо). Хід роботи Завдання 1. Українські […]

Завдання до уроку: 1)Перегляньте відео: 2) Прочитайте текст, наведений нижче. 3) Попрацюйте із запитаннями до тексту. 1. Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату Із моменту прийняття Української держави під царську протекцію московський уряд не залишав спроб підпорядкувати православну церкву в Україні владі московського патріарха. Це дало б змогу контролювати Україну не тільки політично, а й […]

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. У 1868 р. унітарна Австрійська імперія перетворилася у двоїсту Австро-Угорську імперію, конституційну монархію. Деякі зміни відбулися й у становищі західноукраїнських земель. Галичина отримала обмежену автономію. Ще у 1861 р. у Львові розпочав свою роботу Галицький обласний сейм. Внутрішнє самоврядування було надане і Буковині, проте доступ […]

Події Кримської війни 1853-1856 рр. на українських землях та поразка Російської імперії. Гостру кризу в економічному та суспільно-політичному житті посилила невдала для Росії Кримська війна 1853-1856 рр. Російська імперія воювала у цій війні не лише проти турків, а й проти Великої Британії, Франції та П’ємонту. 11-місячна оборона Севастополя не допомогла Росії, місто було взяте й […]

Умови та особливості розвитку культури кінця XVIII – першої половини XIX ст. : негативний вплив відсутності власної державності, національне гноблення та імперські кордони, що ігнорували українську етнічну територію; русифікація та культурна асиміляція українців, що здійснювалися в Росії насильницькими методами; на західноукраїнських землях відбувалося онімечування, що поєднувалося з полонізацією Галичини, румунізацією Буковини та мадяризацією Закарпаття; культурний розвиток […]

Історія України, 10 клас Практичне заняття «Карпатська Україна. Третя спроба утвердити незалежність України у XX ст. » 1. Прочитайте звернення прем’єр-міністра А. Волошина до народу Карпатської України від 3 листопада 1938 р. , м. Ужгород. 1) Про які міжнародні політичні події йдеться на початку звернення? (2 бали) 2) Порівняйте аргументи, якими намагалися деморалізувати мешканців Карпатської України іноземні […]