Популярні записи

Історія України 11 лютого Практичне заняття “Історичні джерела про українофільський етап національного відродження” ХІД ЗАНЯТТЯ 1) Прочитай наведені нижче тексти та витяги з історичних джерел. 2) Дай письмові відповіді на запитання і завдання до текстів та джерел. 3) Напиши висновок до заняття, вякому вкажи, що нового вдалося дізнатися/навчитися під час виконання роботи. 1. Що довідуємося […]

Ці дати потрібно вивчити і знати 1555 (1556) р. – Спорудження Дмитром Вишневецьким оборонного замку (першої Січі) на острові Мала Хортиця; 1556 – 1561 рр. – Створення «Пересопницького Євангелія»; 1557 р. – Прийняття «Устави на волоки»; 1569 р. – Укладення Люблінської унії; 1572 р. – Універсал польського короля Сиґізмунда II Авґуста про залучення на військову […]

Завдання до уроку: 1. Прочитай параграф за підручником, або текст нижче. 2. Переглянь відеоматеріали до уроку. 3. Виконай письмово завдання 6 (в кінці тексту) і надсилай фото-звіт у Viber. 1. Роль Південно-Західного відділу Російського географічного товариства у діяльності громадНа початку 70-х років XIX ст. громадівський рух знову пожвавився. Очолила його, як і раніше, Київська громада. Понад половину її […]

Історія України 10 лютого Контрольна робота з розділу «Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні» Тести 1. «Розстріляне відродження» — це умовна назва: А покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час терору 1930-х рр. Б групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних під час боротьби зі «шкідництвом» у 1920—1930-х рр. В літературно-мистецької генерації […]

1. Основні тенденції розвитку українського руху в другій половині XIX ст. Друга половина XIX ст. як у Європі, так і в Україні характеризувалася організаційним оформленням і виробленням Ідейних основ визвольних рухів, що зародились у першій половині XIX ст. Кожен європейський визвольний рух вирішував завдання, що стояли перед ним, за трьома головними напрямами: національним, загальнодемократичним та соціальним. У […]

Історія України 4 лютого Практичне заняття. Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя Хід заняття Завдання 1. Що, на вашу думку означає словосполучення «пропагандистський ідеал»? Чому воно притаманне саме радянській епосі? Завдання 2. Яку людину намагалась формувати влада? Які зміни у психології та свідомості суспільства насправді відбувались? Чому? До яких наслідків це могло призвести […]

1. Особливості модернізації сільського господарства в другій половині XIX ст. Реформа 1861 р. , попри половинчастий характер, сприяла поширенню на селі ринкових, товарно-грошових відносин. Тож поступово сільське господарство підросійської України набувало підприємницьких рис. Найпомітнішим цей процес був у землеробстві. Основну частину орної землі на українських територіях було відведено під посіви хлібних культур. У селянських господарствах виробляли […]

Узагальнення знань за розділом “Відновлення незалежності України” Тести 1. Яка подія дала поштовх міжнародному визнанню України? А прийняття Декларації про державний суверенітет УРСР Б схвалення Акта проголошення незалежності України В проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України Г утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД) 2. Що з названого характеризує політику прискорення, проголошену радянським керівництвом […]

Практичне заняття. «За живе…»: непоправні наслідки Чорнобильської трагедії Мета: показати героїзм ліквідаторів катастрофи; розкрити згубні наслідки існування тоталітарної моделі для розвитку України; визначити наслідки Чорнобильської катастрофи. Хід заняття 1. Підготувати презентацію/повідомлення «Чорнобильська катастрофа: людський вимір». 2. Поміркувати над відповіддю на запитання: чи можна стверджувати, що провина за Чорнобильську катастрофу цілком лежить на тоталітарній системі, яка […]

1. Кримська війна 1853-1856 рр. і Україна У 1853 р. розпочалася війна Росії з Османською імперією. Причиною конфлікту було прагнення царату посилити вплив на Балканах, захопити протоки Босфор і Дарданелли та перетворити Чорне море на закритий, цілком контрольований внутрішній басейн Російської імперії. У Кримській війні (1853-1856) проти Росії виступили союзники Туреччини Англія, Франція і Сардинське […]