Популярні записи

1) Переглянь відео. 2) Прочитай текст тут або за підручником. 3) Виконуй письмове завдання, що після тексту та надсилай фото-звіт. Причини Першої світової війни — Загострення суперечностей між провідними державами світу внаслідок нерівномірності їх економічного та соціально-політичного розвитку. — Загарбання нових територій, контроль над ринками збуту та джерелами сировини. — Гонка озброєнь. — Наявність у […]

Мета: скласти уявлення про зміни в житті українського суспільства в повоєнний період; закріпити теоретичні знання, набуті впродовж вивчення навчального матеріалу; розвивати вміння працювати з джерелами, додатковою інформацією, вміти її узагальнювати. Обладнання: фрагменти документальних матеріалів. ХІД ЗАНЯТТЯ І. Робота з джерелом: Керівник Центру історичної політології Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. Кураса НАНУ Юрій Шаповал наводить […]

Основні культурні явища, процеси другої половини XIX – початку XX ст. Піднесення української культури. Умови розвитку культури: буржуазні реформи в імперіях створили кращі умови для культурного розвитку;завершення промислового перевороту зміцнило матеріальну базу, стимулювало розвиток освіти й науки;значна роль підприємців-меценатів, що виділяли суттєві кошти на розвиток культури;народницька ідеологія спрямувала увагу інтелігенції на селянство, сприяла вивченню проблем етнографії, […]

16 квітня Практичне заняття «Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель» – 9 клас Мета: ознайомитися з постаттю митрополита А. Шептицького; визначити зміну ролі греко-католицької церкви в українському русі на західноукраїнських землях. Завдання для підготовки до практичного заняття: підготувати повідомлення про діяльність Андрея Шептицького. Обладнання: робочий зошит, підручник, телефон/планшет/ноутбук. Хід заняття 1. […]

Завдання: 1) Переглянути відео-уроки. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 31 – 32). 3) Написати повідомлення про Нову Січ. Запам’ятай дати: 1750-1764 рр. – гетьманування Кирила Розумовського. 1764 р. – ліквідація гетьманства Катериною II. 1764-1786 рр. – діяльність Другої Малоросійської колегії на чолі з президентом Петром Рум’янцевим. 1765 р. , липень – ліквідація […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 31). 3) Написати повідомлення про Андрея Шептицького. Особливості розвитку українського руху в Галичині на початку XX ст. В Австро-Угорській імперії на початку XX ст. значно активізувалося суспільно-політичне життя. Для Галичини основним залишалося польсько-українське протистояння. Діячі польського руху, що вели боротьбу за відродження […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 30). 3) Підготувати письмову розповідь про наказного гетьмана П. Полуботка. 1. Становище Гетьманщини після Полтавської битви. Наступ на автономні права Гетьманщини Перехід І. Мазепи на бік шведів Петро І використав як привід для розгортання терору. Спеціальна слідча комісія, створена за наказом царя, […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 19). 3) Дайте письмову відповідь на п’яте запитання до тексту. 1. Історичні події, явища, процеси Вивчення історії, тобто дослідження минулого людства, — це тривала і важка робота. Науковці аналізують різноманітні історичні джерела, намагаючись дізнатися якомога більше про минуле, зробити відповідні висновки. Саме завдяки […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 30). 3) Написати повідомлення про Костя Левицького або Августина Волошина(на вибір). Промисловий розвиток Розвиток промисловості західноукраїнських земель гальмували штучні процеси з боку метрополії. Понад 94 % промислових підприємств Галичини мали кустарно-ремісничий характер. У Галичині діяло лише 5, 5 % парових двигунів усієї Австро-Угорської […]

Завдання: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Виконати домашнє завдання до тексту (дивись тут – внизу, після статті). Поміркуйте, чому литовська політика за принципом «Старого не змінюємо, а нового не впроваджуємо» сприяла піднесенню українських земель. Передумови, зміст і наслідки Кревської унії Дослідники вважають, що Велике князівство Литовське до кінця XIV ст. було своєрідною федерацією […]