Тема 13. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - в першій половині XIX ст. - матеріал для повторення

Тема 13. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. – матеріал для повторення

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії. Галичина в 1772 р. відійшла до Австрії внаслідок…
9 клас. Історія України. Узагальнення знань з теми «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.»

9 клас. Історія України. Узагальнення знань з теми «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.»

9 КЛАС Історія України 10.03.21. Узагальнення знань з теми «Українські землі у складі Австро-Угорщини в…
Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII - в першій половині XIX ст. - матеріал для повторення

Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. – матеріал для повторення

Включення українських земель до складу Російської імперії. На початок XIX ст. більшість українських земель входили…
Тема 11. Українські землі в другій половині XVIII ст. - матеріал для повторення

Тема 11. Українські землі в другій половині XVIII ст. – матеріал для повторення

Внутрішня політика останнього очільника Гетьманщини. У 1750 р. брат фаворита імператриці Єлизавети К. Розумовський став…
Тема 10. Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст. - матеріал для повторення

Тема 10. Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст. – матеріал для повторення

Гетьманщина в 1687-1709 рр. 25.07.1687 р. на козацькій раді гетьманом обрали генерального осавула Івана Мазепу.…
Тема 9. Козацька Україна наприкінці 50–80-х рр. XVII ст. - матеріал для повторення

Тема 9. Козацька Україна наприкінці 50–80-х рр. XVII ст. – матеріал для повторення

Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність гетьманів козацької України. Гетьманування І. Виговського. Після смерті Б. Хмельницького Старшинська…
Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. - матеріал для повторення

Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. – матеріал для повторення

Національно-визвольна війна українського народу. Причини: посилення соціального гноблення (зростання шляхетського землеволодіння, панщини);посилення національно-релігійного гніту;невідповідність між…
Тема 7. Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст. - матеріал для повторення

Тема 7. Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст. – матеріал для повторення

Політичне та соціально-економічне становище в українських землях. Зміни в соціально-економічному житті: зростання магнатського землеволодіння, площ…
Тема 6. Українські землі у складі речі Посполитої в другій половині XVI ст. - матеріал для повторення

Тема 6. Українські землі у складі речі Посполитої в другій половині XVI ст. – матеріал для повторення

Люблінська унія та її вплив на українські землі. На середину XVI ст. більшість українських земель…
Тема 5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині XIV – першій половині XVI ст. Кримське ханство - матеріал для повторення

Тема 5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині XIV – першій половині XVI ст. Кримське ханство – матеріал для повторення

Змагання Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Зі смертю князя Юрія II Болеслава становище Галицько-Волинського…