Практичне заняття «Заочна зустріч з юристами та правозахисниками» – 9 клас

Практичне заняття «Заочна зустріч з юристами та правозахисниками» - 9 клас

Мета: з’ясувати в чому полягають особливості юридичної професії на життєвих прикладах реальних людей; охарактеризувати основні напрямки та спеціалізації в юридичних професіях; визначити, де здобути юридичну освіту в Україні, наскільки реально побудувати успішну кар’єру в юридичній сфері, що для цього потрібно.

Хід роботи


1. Прочитай текст, щоб пригадати хто такі юристи.

Юридична професія має давню історію.
У наших далеких предків склалися первісні суспільні відносини. Прадавня людина не потребувала спеціалістів, які б пояснювали, як поводити себе в тій чи іншій ситуації. Правила взаємовідносин були прості та зрозумілі кожному члену роду. З удосконаленням суспільства поведінка людей стала регулюватися правовими нормами, які розроблялися державними структурами.
Першими юристами можна вважати жреців, понтифіків, які жили в умовах секретності й таємниці.
Серед сучасних юридичних професій є адвокати і прокурори, судді та нотаріуси, юрисконсульти і слідчі, криміналісти і поліцейські та ін.
Ще в Стародавній Греції адвокати вели справи політиків. У Стародавньому Римі вони перетворилися в спеціальних чиновників.
Сучасний адвокат – людина вільної професії. Ним може бути фізична особа, яка:
• має повну вищу юридичну освіту;
• володіє державною мовою;
• має стаж роботи в галузі права не менше двох років;
• склала кваліфікаційний іспит та пройшла стажування;
• склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Конституція України
Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безкоштовно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх справ.
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.
Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються Законом. Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність.
Адвокат (від лат. advocatus — від advoco — «запрошую») — юрист, який здійснює адвокатську діяльність, що полягає у забезпеченні захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, відповідно до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Зокрема, видами адвокатської діяльності є:
— надання правової інформації, консультацій і роз’яснень із правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;
— складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
— захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
— надання правової допомоги свідкові у кримінальному провадженні;
— представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
— представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;
— представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах;
— надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.
Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.
Право, виражене в тексті закону
Конституція України (1996, редакція від 30.09.2016, витяг)
Стаття 131-2. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.
Незалежність адвокатури гарантується.
Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом.
Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.
Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.
Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, установлених законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю.
Не може бути адвокатом особа, яка:
1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі;
2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
3) позбавлена права займатися адвокатською діяльністю, — протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права займатися адвокатською діяльністю;
4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, — протягом трьох років із дня такого звільнення.
Несумісною з діяльністю адвоката є військова або альтернативна (невійськова) служба; нотаріальна діяльність; судово-експертна діяльність.
Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально і бути самозайнятою особою, може також створювати адвокатські бюро та об’єднання.
Юрисконсульт – штатний працівник юридичної особи, що забезпечує дотримання законодавства як організацією, так і щодо організації з боку інших учасників правовідносин. Більшість юристів працює юрисконсультами в державних і приватних установах.
Інститут юрисконсульта виник в римському праві за часів правління Октавіана Августа. У Стародавньому Римі юрисконсульти були експертами із законодавства. На відміну від сьогодення, думки юрисконсультів у формі судової практики за часів імператора Августа були обов’язковими для судів.

2. Переглянь відео-матеріали.

3. Виконай завдання та дай відповіді на запитання (письмово у робочому зошиті).

1. Чи важлива професія “юрист” в сучасному українському суспільстві? Відповідь аргументуй.2. Які є напрямки і спеціалізації в юридичних професіях?3. Де в Україні можна здобути юридичну освіту?4. Чи зацікавила тебе юридична професія? Чому?5. Що потрібно зробити щоб стати юристом (коротко, покроково опиши).6. Напиши висновки, відповідно до мети заняття.

4. Надсилай фото-звіт виконаної роботи у зручний спосіб.

Дякую за роботу! Мирного неба

Коментарі

Поки що немає коментарів. Чому б вам не розпочати обговорення?

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *