Популярні записи

Узагальнення знань з теми «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період» – 10 клас

Узагальнення знань з теми  «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період» – 10 клас

Історія України

26 березня

Узагальнення знань з теми «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період»

Тест

1. У якій країні в 1920—1930-ті рр. діяли Український вільний університет та Українська аграрна академія?

А Польщі Б Чехо-Словаччині В Німеччині Г Австрії

2. У складі якої держави українські землі називалися «східні креси»?

А Польщі Б Чехо-Словаччини В Румунії Г Угорщини

3. Яка українська партія в 1920—1930-ті рр. мала найбільше представництво в Польському Сеймі?

А КПЗУ Б ОУН В УНДО Г УСДП

4. У 1920-ті рр. українські школи були ліквідовані на українських землях, що входили до складу:

А Польщі

Б Чехо-Словаччини

В Румунії

Г СРСР

5. У результаті розпаду якої держави в березні 1939 р. виникла Карпатська Україна?

А Польщі

Б Чехо-Словаччини

В Румунії

Г Австрії

6. Терористична діяльність ОУН проти польських урядових кіл у 1930-ті рр. була:

А засуджена Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ)

Б підтримана всіма українськими партіями Польщі

В організована за допомогою радянських спецслужб

Г спрямована спецслужбами нацистської Німеччини

7. Який із зазначених термінів характеризував польську політику на західноукраїнських землях у 1930-ті рр.?

А коренізація Б пацифікація В модернізація Г радянізація

8. Яке визначення розкриває зміст поняття «осадництво»?

А здійснюване урядом Польщі в 1920-ті рр. планомірне заселення українських земель військовими та цивільними колоністами

Б добровільне чи вимушене переміщення населення з країни постійного проживання в інші країни

В право самостійного здійснення державної влади або управління, яке надається конституцією окремій частині держави

Г режим, якому властива монополія на владу однієї особи, політичного угруповання або партії

9. Яка подія європейської історії прискорила процес надання автономії Закарпаттю?

А підписання Пакту Молотова—Ріббентропа

Б формування осі «Берлін—Рим—Токіо»

В «аншлюс» Австрії Німеччиною

Г укладення Мюнхенської угоди

10. Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву:

А «асиміляція» Б «пацифікація» В «депортація» Г « нормалізація »

11. Війська якої країни в березні 1939 р. окупували Карпатську Україну?

А Румунії Б Угорщини В Польщі Г Німеччини

12. Які західноукраїнські землі в результаті подій 1918—1919 рр. увійшли до складу Чехословаччини?

А Східна Галичина Б Закарпаття В Північна Буковина Г Західне Поділля

13. Які поняття слід використовувати, характеризуючи розвиток західноукраїнських земель у 1920—1930-ті рр.?

А осадництво, пацифікація, русинство

Б Великий перелом, колективізація, Голодомор

В масові репресії, автокефальна церква, культурна революція

Г українізація, націонал-комунізм, лікнеп

14. Основою ідеології та діяльності якої партії став «інтегральний націоналізм»?

А КПЗУ Б УНДО В ОУН Г УСДП

15. Про які українські землі йдеться в уривку з історичного джерела?

«Чехословаччина зобов’язується встановити Руську територію на південь від Карпат у кордонах, визначених славними союзниками і за приязними державами, як автономну одиницю…»

А Східну Галичину Б Підляшшя і Холмщину

В Північну Буковину Г Закарпаття

16. Яка подія спонукала до прийняття документа, уривок з якого наведено?

«1. Карпатська Украяна є незалежна Держава.

2. Назва Держави є: Карпатська Україна.

3. Карпатська Украяна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України.

4. Державною мовою Карпатської України є українська мова.

5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта…»

А розчленування і ліквідація Чехо-Словаччини

Б початок Другої світової війни

В напад Німеччини на СРСР

Г «визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну

17. Уряд якої країни упродовж 1920—1930-х рр. вживав заходи, про які йдеться в уривку з історичного джерела?

«На Волині та Поліссі протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

А Польщі Б Румунії В Чехо-Словаччини Г Угорщини

18. Коли було створено українську політичну організацію, програмові засади якої наведено:«У часи вольної боротьби лише національна диктатура, створена в ході національної революції, може забезпечити внутрішню силу Української Нації та найбільшу її відпорність назовні»?

А 1929 р. Б 1933 р. В 1939 р. Г 1941 р.

19. Події яких років відображають наведені плакати?

А 1921—1923 рр. Б 1926—1930 рр.

В 1932—1933 рр. Г 1938—1939 рр.

Щоб збільшити зображення – натисни на нього!

20. Хто із зображених на ілюстраціях історичних діячів був засновником Організації українських націоналістів (ОУН)?

Щоб збільшити зображення – натисни на нього!

21. На якій ілюстрації зображено президента Карпатської України?

Щоб збільшити зображення – натисни на нього!

22. Герб якого державного утворення зображено на рисунку?

А Гуцульської республіки

Б Карпатської України

В Західноукраїнської Народної Республіки

Г Галицької Соціалістичної Радянської Республіки

23. Установіть відповідність між історико-географічними назвами земель та їхньою державною належністю на кінець 1937 р.

1 Наддніпрянщина та Слобожанщина

2 Східна Галичина та Західна Волинь

3 Північна Буковина та Південна Бессарабія

4 Закарпаття

А Польська Республіка

Б Чехословацька Республіка

В Королівство Угорщина

Г Українська РСР Д Королівство Румунія

24. Установіть відповідність між країнами і подіями на українських землях у 1920—1930-ті рр.

1 Польща

2 Румунія

3 Чехо-Словаччина

4 УСРР (УРСР)

А Проведення першого конгресу ОУН

Б Домінування русинського напрямку в національному русі краю

В Судовий процес над членами ОУН за вбивство міністра внутрішніх справ Б. Перацького

Г Проведення показового судового процесу над членами так званої Спілки визволення України

Д Утворення В. Залозецьким Української національної партії

Схожі статті
Мудрість

Дистанційне навчання

Гість, залишиш коментар?