Практичне заняття “Працевлаштування неповнолітніх” – 9 клас

Практичне заняття "Працевлаштування неповнолітніх" - 9 клас

Мета: з’ясувати як знайти роботу та укласти й розірвати трудовий договір, яким чином можна реалізувати право на підприємницьку діяльність неповнолітніх, ознайомитися як законодавство захищає дітей від експлуатації.


1. Як знайти роботу

Прочитайте правовий коментар та подумайте:
1) Якими способами пошуку роботи ви можете скористатися?
2) Чи всі вони, на вашу думку, ефективні?
Правовий коментарПошук роботи – справа непроста, адже в нашій державі значна кількість працездатних осіб безробітні. За такої конкуренції підліткові важко знайти легальну (з оформленням трудового договору) роботу.Є різні способи, до яких можна вдатися: шукати роботу самостійно, через знайомих і родичів; переглядати оголошення у спеціалізованих друкованих виданнях, на відповідних інтернет-ресурсах; звернутися до Державної служби зайнятості або скористатися послугами комерційних кадрових чи рекрутингових агенцій. У сільській місцевості можна пошукати роботу у фермерських господарствах або сільськогосподарських кооперативах.Роботодавці також використовують різні способи відбору кандидатів на вакантні посади, пропонуючи їм:— скласти резюме – подати коротку інформацію стосовно професійних знань і навичок, досвіду роботи чи волонтерства (резюме можна надіслати факсом, кур’єром, звичайною або електронною поштою, подати особисто); зразки резюме розміщені на багатьох інтернет-сайтах;— подати рекомендаційний лист з попереднього місця роботи чи навчання, в якому людина, що добре знає пошукувана, має вказати ті його якості, які можуть зацікавити роботодавця, підписати лист власноруч та зазначити свої місце роботи і посаду;— пройти співбесіду (інтерв’ю) – детальне особисте знайомство роботодавця й пошукувана роботи задля виявлення компетентності й відповідності майбутнього працівника вакантній посаді: інтерв’ю може бути із завідувачем відділу кадрів чи менеджером з роботи з персоналом або з керівником підприємства, установи, організації; якщо кандидатура претендента зацікавила роботодавця, результати співбесіди йому повідомляють зазвичай упродовж тижня.

Добрі порадиЩоб успішно працевлаштуватися

Складаючи резюме, зазначте:
• прізвище, ім’я, по батькові й посаду, на яку претендуєте;
• домашню адресу й контактний телефон;
• інформацію про освіту, тренінгове навчання, волонтерську роботу;
• трудовий досвід: посади із зазначенням місця й часу роботи, починаючи з останніх, професійні навички й досвід роботи в цій галузі;
• професійні досягнення (нагороди, наукові публікації, премії, перемоги в конкурсах, волонтерство тощо);
• інші навички: знання мов, рівень комп’ютерної грамотності, наявність прав керування транспортним засобом тощо.
Йдучи на співбесіду та під час неї:
• заздалегідь дізнайтеся про сферу професійної діяльності й досягнення підприємства, установи, організації, куди ви маєте намір працевлаштуватися;
• зверніть увагу на свій зовнішній вигляд – одяг мусить відповідати стилю установи;
• не запізнюйтеся;
• поводьтеся чемно з кожним, кого зустрінете там і з ким спілкуватиметеся;
• відповідаючи на запитання, не поспішайте – думайте над тим, що говорите;
• намагайтеся показати свої можливості, але не вихваляйтеся;
• не розпочинайте бесіду з розміру заробітної плати – якщо ви зацікавите роботодавця, з’ясуйте це наприкінці бесіди;
• будьте спостережливими та уважно слухайте, ставте конкретні запитання;
• не критикуйте своїх колишніх керівників і колег.
Пам’ятайте: співбесіда – це завжди діалог; роботодавця можна запитати про головні напрями діяльності установи чи компанії, про службові обов’язки й режим роботи, перспективу кар’єрного росту, удосконалення професійних навичок тощо.

2. Як укласти й розірвати трудовий договір

Завдання 1. Скористайтеся правовим коментарем і напишіть заяву про прийом на роботу чи звільнення з неї за власним бажанням (підприємство й посада можуть бути будь-якими, навіть вигаданими).Правовий коментарЩоб почати працювати на підприємстві, в установі чи організації, необхідно укласти трудовий договір. Для прийому на роботу потрібно написати заяву на ім’я роботодавця чи керівника підприємства, установи, організації або іншої особи, яка наділена правом приймати на роботу, та подати необхідні документи. Слід обумовити з роботодавцем час початку роботи, умови праці, заробітну плату, пільги, додаткові умови.У трудовому законодавстві визначено підстави припинення і порядок розірвання трудового договору. Ви вже знаєте про те, що працівник, який хоче звільнитися з власної ініціативи, має подати письмову заяву за два тижні до бажаного дня звільнення. Звільнення з ініціативи роботодавця допускається лише в ситуаціях, зазначених у законодавстві.

Добрі порадиЩо вказуємо в заяві про прийом/звільнення

У заяві про прийом на роботу, яку писатимете на ім’я роботодавця, обов’язково зазначте:
• свої прізвище, ім’я, по батькові, домашню адресу, контактний телефон, ідентифікаційний номер платника податків;
• посаду, на яку претендуєте;
• обумовлений строк роботи.
Поставте підпис і вкажіть дату написання заяви.
У заяві про звільнення на ім’я керівника підприємства чи установи обов’язково зазначте:
• свої прізвище, ім’я, по батькові;
• посаду, з якої звільняєтеся;
• причину звільнення (за власним бажанням, у зв’язку із закінченням строку договору тощо);
• бажану дату звільнення.
Поставте підпис і вкажіть дату написання заяви.

3. Як реалізувати право на підприємницьку діяльність

Прочитайте правовий коментар.
Правовий коментар
Підприємництво – це корисна для суспільства діяльність, пов’язана з виконанням робіт (наприклад, зведення будинку), виробництвом продукції (приміром, випічка хлібобулочних виробів), а також наданням різних послуг (як-от ремонт автомобілів), спрямована на отримання прибутку. Займатися підприємництвом може як окрема особа, так і група людей.
Започаткування і ведення підприємництва регулюють норми цивільного й господарського права. Якщо підприємець наймає працівників на роботу, укладаючи з ними трудовий договір, то ці відносини також регулює законодавство про працю.
Неповнолітня особа з 16 років має право зареєструватися підприємцем, а з 14 років може стати членом фермерського господарства.
Із Конституції України
Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. […]
Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція…
Із Господарського кодексу України
Стаття 42. Підприємництво як вид господарської діяльності
1. Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Із Закону України «Про охорону дитинства»
Стаття 22. Право на зайняття підприємницькою діяльністю
Діти, які досягли 16-річного віку, мають право займатися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами колективного сільськогосподарського підприємства та членами селянського (фермерського) господарства в порядку, встановленому законом.
Підприємницька діяльність потребує обов’язкової державної реєстрації в районній, міській або районній у місті державній адміністрації за місцем діяльності чи реєстрації фізичної особи-підприємця.
Деякі види підприємницької діяльності можливі лише за умови отримання спеціального дозволу – ліцензії (наприклад, ветеринарна практика, освітня діяльність, юридична й медична практика; виробництво, ремонт і реалізація спортивної зброї та боєприпасів; виготовлення і реалізація медикаментів, хімічних речовин, пива, вина, лікеро-горілчаних і коньячних виробів тощо).

Завдання 2.

1) Якими видами підприємницької діяльності можуть займатися неповнолітні?

2) Побутує усталена думка, що лише 3-5 % людей мають хист до підприємництва. Перелічіть якості, які потрібно розвивати в собі, щоб у майбутньому вести успішний бізнес.

4. Як законодавство захищає дітей від експлуатації

Завдання 3. Проаналізуйте правову ситуацію «Неповнолітні на заправці».
Вирішіть, чи є в діяннях Петра Петруся склад правопорушення. Якщо так, то яке це правопорушення?

НЕПОВНОЛІТНІ НА ЗАПРАВЦІ
Власник двох автомобільних заправок Іван Іванець наймав неповнолітніх хлопців операторами з обслуговування – вони заправляли баки автомобілів пальним. Оскільки заправка працювала цілодобово сім днів на тиждень, то й юні оператори виходили на роботу вночі та у вихідні дні. Один із постійних клієнтів-водіїв помітив, що на заправці працюють занадто молоді заправники. Він повідомив про це у територіальне відділення поліції. З’ясувалося, що Іван Іванець використовує працю неповнолітніх осіб на заправках понад два роки.
Правовий коментар
Підлітки виконують різну роботу вдома, в сільському господарстві, торгівлі, сфері послуг. Вони самостійно або разом із однолітками організовують робочі місця – миють посуд у кафе, розклеюють оголошення, розповсюджують рекламні буклети, збирають овочі й фрукти в сезон тощо. Чи така робота є офіційною? Зазвичай ні. Тих дітей, які хочуть працювати, значно більше, ніж офіційних робочих місць. Це змушує підлітків шукати роботу без укладання трудового договору, адже влаштуватися на неї простіше. Утім, такі відносини не закріплено юридично, тому захистити неповнолітнього працівника в разі виникнення якихось проблем (не сплачено заробітну плату чи сплачено менше обіцяного, підлітка травмовано під час роботи тощо) буде важко чи й узагалі неможливо.
Роботодавець мусить суворо дотримуватися положень трудового законодавства щодо праці неповнолітніх. Адже коли він вчинить серйозні правопорушення, то нестиме юридичну відповідальність.
Із Закону України «Про охорону дитинства»
Стаття 21. Дитина і праця
[…] До найгірших форм дитячої праці належать:
усі форми рабства або практика, подібна до рабства, зокрема, продаж дітей та торгівля ними, боргова залежність, а також примусова чи обов’язкова праця, включаючи примусове чи обов’язкове вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах; […] робота, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона виконується, може завдати шкоди фізичному або психічному здоров’ю дитини.
Із Кримінального кодексу України
Стаття 150. Експлуатація дітей
1. Експлуатація дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання її праці – карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони спричинили істотну шкоду для здоров’я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві, – караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. […]

Добрі поради
Щоб убезпечити себе від порушення ваших трудових прав, пам’ятайте:

• якщо від вас не вимагатимуть письмового дозволу батьків на працевлаштування, а вам ще не виповнилося 16 років, така праця – поза законом і ваші права не захищені;
• ви маєте право на законні пільги щодо змісту, тривалості, оплати праці – нагадайте про них роботодавцеві;
• якщо вам обіцяють високу оплату праці за важкі або нічні види робіт, то така праця, швидше за все, нелегальна, тож буде складно домогтися від роботодавця її реальної оплати;
• навіть якщо ви домовляєтеся з роботодавцем усно, чітко з’ясуйте тривалість робочого часу, розмір і вид заробітної плати (погодинна чи відрядна), як і коли її нараховуватимуть і виплачуватимуть.


Перевірте засвоєне на уроці (усно)

1. Чи була корисною для вас інформація, подана в темі? Чому?
2. Чи реально нині неповнолітній особі знайти роботу, яка її влаштувала б? Чому?
3. Пригадайте свою роботу на уроці. У зошиті, зберігаючи нумерацію пунктів, оцініть у балах, наскільки ви погоджуєтеся з такими твердженнями (2 бали – повністю погоджуюся, 1 бал – частково погоджуюся, 0 балів – зовсім не погоджуюся).

№ з/пТвердженняБали
1.Я можу назвати способи пошуку роботи.
2.Я знаю, як скласти резюме.
3.Я вмію написати заяву про прийом на роботу чи звільнення з неї за власним бажанням.
4.Я знаю, що таке підприємницька діяльність.
5.Я знаю, що таке експлуатація дитини.
6.Я можу назвати ризики неофіційного працевлаштування для підлітка.

Завдання 4. Складіть резюме для працевлаштування, скориставшись порадами, вміщеними в параграфі.
Напишіть висновки, відповідно до мети заняття.

Коментарі

Поки що немає коментарів. Чому б вам не розпочати обговорення?

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *