Популярні записи

Узагальнення знань з теми «Русь-Україна наприкінці X —у першій половині XI ст.», 7 клас

Узагальнення знань з теми  «Русь-Україна наприкінці X —у першій половині XI ст.», 7 клас

Узагальнення знань з теми

«Русь-Україна наприкінці X —у першій половині XI ст.»

Робота учня/учениці 7 класу

________________________________________________________________

Тести

1. Території яких племінних союзів слов’ян увійшли до складу Київської Русі за часів князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого?
А тиверців і уличів
Б волинян і білих хорватів
В сіверян і древлян
Г полян і в’ятичів
2. Цьому князеві літописець приділяв багато уваги. Він був героєм народних билин. Від свого батька він отримав в уділ Новгород, де йому допомагав княжити дядько Добриня. Київський стіл він відвоював у свого старшого брата, що вважають першою міжусобицею на Русі.
А Святослав Ігорович
Б Володимир Великий
В Ярослав Мудрий
Г Володимир Мономах
3. Який із князів у зовнішній політиці покладався на встановлення династичних зв’язків із правителями європейських держав?
А Олег
Б Ігор
В Святослав
Г Володимир
4. Які кочові племена здійснювали напади на південні кордони Київської Русі за часів правління князя Володимира Великого?
А хозари
Б печеніги
В половці
Г монголи
5. Який князь замінив у своєму війську варязьких дружинників на слов’янських?
А Олег [Віщий]
Б Святослав [Хоробрий]
В Володимир Великий
Г Ярослав Мудрий
6. Християнство стало державною релігією за князювання:
А Ольги
Б Святослава
В Володимира
Г Ярослава
7. Про якого князя літописець зазначав: «Став він у знатних людей дітей забирати і оддавати їх на учення книжне»?
А Святослава Ігоровича
Б Володимира Святославича
В Ярослава Володимировича
Г Володимира Всеволодовича
8. Завдяки яким обставинам великий київський князь Ярослав Мудрий у 1036 р. «став єдиновладним володарем Руської землі»?
А успадкування земель Мстислава Володимировича
Б створення збірника законів «Руська правда»
В заснування Києво-Печерського монастиря
Г перемоги над печенігами в битві під Києвом
9. Одним із наслідків упровадження християнства на Русі стало:
А розширення рівноправних зв’язків Русі з європейськими державами
Б підпорядкування великокнязівської влади церковній владі Візантії
В посилення політичної та культурної ізоляції Русі з боку Європи
Г установлення повної політичної залежності Русі від Візантії
10. За великого князя Ярослава Мудрого було запроваджено:
А християнство як державну релігію Київської Русі
Б писаний збірник давньоруських законів
В систему збирання данини з підвладних племен — полюддя
Г традицію скликання з’їздів (снемів) руських князів
11. Боротьба київських князів із нападами печенігів була успішно завершена за князя:
А Святослава Ігоровича
Б Володимира Святославича
В Ярослава Володимировича
Г Володимира Всеволодовича
12. Із якою метою київський князь Володимир Великий створив на південному кордоні Русі систему земляних валів та ровів, що отримала назву «Змієві вали»?
А убезпечити територію держави від зазіхань Візантії
Б захистити Русь від нападів печенізьких орд
В не допустити розширення кордонів Хозарського каганату
Г перешкодити просуванню половців на Балкани

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?