Популярні записи

Практичне заняття «Зародження масової культури» – 9 клас

Практичне заняття «Зародження масової культури» – 9 клас

Обов’язково запиши число, практичне заняття та тему!

Запиши у зошит та виконай письмово виділене синім!


Мета: визначити, що таке масова культура, які її ознаки; на підставі аналізу наведеного тексту визначити, якими були причини появи масової культури; сформувати уявлення про вплив масової культури на суспільство.

Хід роботи

1. Подивись відео до уроку.

2. Ознайомся із запропонованим текстовим матеріалом.

3. Попрацюй усно з цитатами та ілюстраціями. 3. Дай письмові відповіді на запитання та виконай завдання. 4. Сформулюй висновки відповідно до мети заняття. ПЕРЕДІСТОРІЯ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ Варто запам’ятати! Масова культура — культура, що є популярною й переважає серед широких верств населення в суспільстві. Передумови масової культури формуються з моменту виникнення людства, а конкретніше — з появою християнської цивілізації. Як приклад, наводять спрощені варіанти Священних книг («Біблія для бідних» тощо), розрахованих на масову аудиторію. Витоки масової культури пов’язані з появою в європейській літературі XVII—XVIII ст. пригодницького, детективного, авантюрного роману. Саме він значно розширив аудиторію читачів за рахунок величезних тиражів. Прикладом є творчість англійського письменника Д. Дефо — автора відомого роману «Життя й незвичайні пригоди Робінзона Крузо». Великий вплив на розвиток масової культури мав прийнятий у 1870 р. у Великій Британії закон про загальну грамотність. Він дозволив багатьом людям освоїти основний вид художньої творчості XIX ст. — роман. Важливою передумовою масової культури стала поява можливостей її поширення завдяки розвитку засобів масової комунікації. Не тільки газети, а й радіо, кіно тиражували та швидко переносили зразки масової культури з міста до міста, з країни до країни, з континенту на континент. І ось уже італійська пісня стає популярною в Сполучених Штатах, а американський джаз швидко захоплює європейців; мюзикл, поставлений у Парижі, вітають глядачі на Бродвеї в Нью-Йорку. Масова культура виникла в XX ст. не так завдяки розвиткові техніки, зручних засобів передачі інформації, як завдяки демократії. Бо найбільш розвиненою та поширеною масова культура є в розвиненому демократичному суспільстві, наприклад, у Сполучених Штатах з їх Голівудом — справжнім символом масової культури. РИСИ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ Типові риси масової культури — стандартизація, засилля легко доступних форм, ринкове ставлення до мистецтва, науки, політики, релігії як до виробників товарів споживчої вартості. На відміну від високої, елітарної культури, орієнтованої на думаючу, інтелектуальну публіку, масова культура свідомо орієнтується на усереднений рівень масового споживача. Робінзон Крузо. Малюнок Тараса Шевченка (1856 р.) Рисою масової культури є те, що її продукти мають бути цікавими, нехай простими, але «гарно зробленими» — із чітким сюжетом, захопливими перипетіями, відповідного жанру. Серед таких жанрів у кіно, яке бурхливо розвивалось у 1920-х роках, — комедія, мелодрама. Пізніше з’явились фільми жахів, фантастика тощо. Супрематизм. Картина художника Казимира Малевича (1916 р.) Масова культура є комерційною, її зразки мають добре продаватися. Не має значення, що це: книжки чи фільми, театральні вистави чи мюзикли. Тому, з одного боку, творці масової культури орієнтуються на смаки пересічної людини, особливо не переймаючись її культурним чи інтелектуальним розвитком. З іншого боку, твори масової культури мають бути якісними, інакше вони не користуватимуться попитом. Масова культура не є синонімом поганого смаку, а користування її плодами не є ознакою низького культурного рівня. ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНИМИ ЦИТАТАМИ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ (виконай усно)

Російський та американський соціолог і культуролог Питирим Сорокін відзначав у середині XX ст.:

«Як комерційний товар для розваг, мистецтво дедалі частіше контролюється торговельними ділками, комерційними інтересами й віяннями моди… Подібна ситуація творить з комерційних ділків вищих цінителів краси, змушує художників підкорятися їхнім вимогам, що нав’язуються до того через рекламу й інші засоби масової інформації».

• Спробуйте спростувати або підтвердити слова вченого.


Американський політолог Збігнев Бжезинський любив повторювати фразу, що стала крилатою:

«Якщо Рим дав світу право, Британія — парламентську систему, Франція — культуру й республіканський устрій, то сучасні США дали світу науково-технічну революцію та масову культуру».

Як Ви розумієте ці слова?

• Чи згодні ви з особливою роллю США як «законодавця моди» у сфері масової культури? Проілюструйте відповіді на ці запитання прикладами з історії початку XX ст. та сьогодення.


Американському кіносценаристу Ричарду Молтбі належать слова про те, що масова культура «…дозволяє нам утекти, але не звідкись і не кудись, а від власного утопічного «я»… Якщо злочин масової культури полягає в тому, що вона взяла наші мрії, упакувала їх, а потім знову продала нам, то існує також її позитивний аспект: вона забезпечує нас мріями, настільки різноманітними, що самі ми нізащо б їх не вигадали».

Чи згодні ви з тим, що масова культура «забезпечує нас мріями»? Наведіть приклади з відомих Вам кінофільмів.

На думку українського філософа й культуролога Галини Лозко, необхідною є нейтралізація негативного впливу масової культури на формування національної самосвідомості, «уміння дати відсіч чужому, зокрема відмовитися від чужих цінностей, навчитися відрізняти своє від рідного».

• Чи погоджуєтесь ви з думкою філософа?

• Чи вважаєте ви, що масова культура стала загрозою для національної культурної традиції, загрожує втратою духовності, перешкоджає збереженню культурної самобутності?

РОБОТА З ІЛЮСТРАЦІЯМИ (виконай усно)

Практичне заняття «Зародження масової культури» - 9 клас

• Перекладіть з англійської рекламний слоган «Кодак»: «You press the button, — we do the rest». Чому ця реклама є виявом масової культури?

Практичне заняття «Зародження масової культури» - 9 клас

• Поясніть, чому ця реклама є виявом масової культури.

Практичне заняття «Зародження масової культури» - 9 клас

• Які ідеї намагався передати автор ілюстрації? Чи відображають ілюстрації сучасний стан масової культури?

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ (виконай письмово)

1. Що таке масова культура?

2. Що зумовило появу масової культури?

3. Назвіть приклади прояву масової культури в тогочасному суспільстві та визначте її вплив на події.

4. Поява масової культури — це позитивне чи негативне явище? Поясніть чому.

5. Сформулюйте перелік особливостей, які вирізняють масову культуру.


Обов’язково напиши висновки

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?