Популярні записи
Дистанційне навчання Правовідносини – 9 клас

Узагальнення знань з теми «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)»

Узагальнення знань з теми «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)»

Історія України,

10 березня

Узагальнення знань з теми «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)»

1. У 1238 р. під Дорогичином військо князя Данила Галицького завдало поразки
А монголам.
Б угорцям.
В полякам.
Г хрестоносцям.
2. Твори давньоруського героїчного епосу, що прославляють здебільшого подвиги народних героїв-богатирів і своїм сюжетом пов’язані з Києвом та князем Володимиром Святославичем, – це
А билини.
Б балади.
В поеми.
Г думи.
3.Установіть відповідність між іменами князів та періодами їхнього правління.- 2 бали
1 Володимир Великий
2 Данило Галицький
3 Ярослав Мудрий
4 Олег
А 882–912 рр.
Б 980–1015 рр.
В 1019–1054 рр.
Г 1113–1125 рр.
Д 1238–1264 рр.
4.На яку верству суспільства переважно спирався Данило Галицький у боротьбі проти боярського свавілля?
А іноземних колоністів
Б міщан
В селян
Г удільних князів
5.Яке князівство в першій половині ХІІІ ст. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі?
А Чернігівське
Б Волинське
В Київське
Г Переяславське
6.Унаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович
А позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди.
Б зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі.
В зупинив просування тевтонських рицарів-хрестоносців на руські землі.
Г поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька
7.У боротьбі з якою державою Папа Римський Інокентій IV обіцяв надати допомогу князеві Данилу Галицькому?
А Тевтонським орденом
Б Золотою Ордою
В Великим князівством Литовським
Г Польським королівством
8.1199–1205 роки — це період в історії Галицько-Волинського князівства, для якого було характерним
А утворення та становлення єдиної держави, поширення влади князя на Київ і Київську землю.
Б розпад єдиної держави, зростання самостійності бояр, втручання у внутрішні справи сусідніх держав.
В відновлення державної єдності, намагання створити антимонгольську коаліцію європейських держав.
Г ослаблення золотоординської залежності, боротьба з Польщею й Литвою за Люблінську та Берестейську землі.
9.Ім’я якого галицько-волинського князя пропущено в схемі?
А Володимирко
Б Ярослав
В Данило
Г Юрій
10. Установіть відповідність між подіями давньоруської історії та роками.- 2 бали
1 Запровадження християнства як державної релігії Київської Русі.
2 Укладення ченцем Нестором першої редакції «Повісті минулих літ».
3 Утворення Галицько-Волинського князівства.
4 Перша літописна згадка назви «Україна».
А 882 р.
Б 988 р.
В 1113 р.
Г 1187 р.
Д 1199 р.

Схожі статті
ІНТЕРНЕТ – 10 клас

Дистанційне навчання

Гість, залишиш коментар?