Популярні записи

Узагальнення знань з теми «Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)»

Узагальнення знань з теми «Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)»

Узагальнення знань з теми

«Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)»

учня/учениці 8 класу

__________________________________________________________________

1. Основною рушійною силою повстань кінця XVI ст. під проводом К. Косинського і С. Наливайка були:

А козаки

Б селяни

В міщани

Г дрібна шляхта

2. Що є основною причиною козацьких повстань кінця XVI ст.?

А формування козацтва як соціального стану, їх боротьба за права і привілеї

Б поширення фільваркового господарства, посилення визиску селянства

В укладення Берестейської унії, наступ католицької церкви на українські землі

Г посилення турецько-татарської експансії на українські землі

3. Який король Речі Посполитої у 1578 р. взяв на державну службу полк із 500 козаків, записавши їх у спеціальний реєстр і надавши їм права і привілеї?

А Сигізмунд II Август

Б Стефан Баторій

В Сигізмунд III Ваза

Г Владислав IV

4. Який князь близько 1555 р. спорудив оборонний замок у пониззі Дніпра на острові Мала Хортиця?

А Д. Вишневецький

Б К. Острозький

В Ю. Дрогобич

Г І. Федоров

5. Створення реєстрового козацтва в Речі Посполитій було обумовлено прагненням влади:

А встановити контроль за козацтвом, розколовши його

Б припинити масове покозачення українських селян і міщан

В створити регулярне військо замість шляхетського ополчення

Г підтримувати нестабільність на кордонах із Кримським ханством

6. Клейноди — це:

А національно-культурні об’єднання

Б невеликі козацькі поселення

В військово-адміністративні одиниці

Г символи і відзнаки козацтва

7. Яка подія передувала тій, що описана в уривку з джерела?

«У тому році козак Наливайко, зібравши військо козаків, перш за все об’явився був на Поділлі, у Волохах, вдерся був і в турецькі землі, потім, повертаючись до Польщі, сплюндрував маєтки пана Калиновського, мстячись за те, що колись, ще, здається, батько Калиновського, повішано було його, Наливайкового, батька…»

А повстання козаків під проводом К. Косинського

Б Берестейська церковна унія

В схвалення польським сеймом рішення про ліквідацію реєстрового козацтва

Г Хотинська війна

8. Кому з діячів, на думку вчених, «…випала доля “степового короля” — людини, яка надала перших організаційних форм козаччині, не підозрюючи, що через неповні сто літ його творіння захитало підвалини Речі Посполитої»?

А Д. Вишневецькому

Б П. Конашевичу-Сагайдачному

В В.-К. Острозькому

Г І. Сірку

9. Який документ регламентував відносини між реєстровими козаками і владою Речі Посполитої в роки «золотого спокою»?

А «Ординація війська Запорозького…»

Б Куруківська угода

В Переяславська угода

Г «Пункти для заспокоєння руського народу»

10. Збільшення польською владою козацького реєстру до 6 тис. осіб і організація шести територіальних полків стали наслідком козацько-селянського повстання під проводом:

А К. Косинського

Б С. Наливайка

В М. Жмайла

Г І. Федоровича

11. Морські походи козаків загострювали відносини Речі Посполитої з:

А Османською імперією

Б Шведським королівством

В австрійськими Габсбурґами

Г Московським царством

12. Установіть відповідність між станами суспільства українських земель XV—XVII ст. та переліком історичних понять та термінів, які дають змогу їх охарактеризувати.

1 Шляхта

2 Духовенство

3 Міщани

4 Селяни

А Реєстр, полковник, клейноди

Б Братства, дума, магістрат, цех, магдебурзьке право

В Панщина, закріпачення, волок, покозачення

Г Фільварок, сейм, вето

Д Унія, ставропігія, полемічна література

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?