Популярні записи
Громадянська освіта РИНКОВА ЕКОНОМІКА  – 10 клас

1) Що таке ментальність?2) Ментальність і етнос. 3) Ментальність українців і сучасність. 1) Що таке ментальність? Майбутнє кожної держави значною мірою залежить від того, наскільки успішно вона зможе накреслити свої цілі, усвідомити свої інтереси та наскільки добре поєднуватимуться інтереси самої держави з інтересами її громадян, а також наскільки громадяни й еліта зможуть порозумітися і якою мірою […]

Українознавство 15. 01. 21 Тема: Ментальність українського народу (натискай тут) 22. 01. 21 Тема: Архетип як первообраз, засіб творення людського досвіду «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції» 15. 01. 21 Тема: Нормативно-правові основи запобігання й протидії корупції (натискай тут) Історія Голокосту 22. 01. 21 Міжнаціональні відносини під час Другої світової війни на території України. Опір нацистському геноциду

Важливим чинником і передумовою розвитку освіти, культури, піднесення якості робочої сили завжди була наука. Яка відіграла важливу роль у розбудові держави. Наука – як особлива форма людської діяльності, яка склалася історично та має своїм результатом цілеспрямовано відібрані факти, гіпотези, теорії, закони й методи дослідження. зародження й становлення якої налічує багато століть, адже у своєму розвитку вона […]

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є найбільш масштабною і людиномісткою сферою українського суспільства, визначальним чинником його політичної, соціально-економічної, культурної й наукової організації. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний і економічний потенціал народу, виховує патріота і громадянина України. Освіта […]

Мова як чинник державотворення. Українська мова – державна мова в українській державі. Мова і мовлення. Вимоги до мовлення. Офіційно – діловий стиль мовлення. Мова як чинник державотворення Одним із вагомих чинників, від якого залежить успіх державотворення, є дотепер не вирішене мовне питання, навколо якого відбуваються гострі суперечки між представниками різних політичних кіл. Представники однієї сторони […]

1) Права та обов’язки громадян? 2) Конституційні обов’язки. 3) Екологічні права та обов’язки громадян. 4) Обов’язок держави – захищати життя людини. 5) Забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості. Права та обов’язки громадян? Права і свободи людини і громадянина держава закріплює у правових, насамперед конституційних нормах. Без цього реалізація прав і свобод людини виявилася би проблематичною, а в […]

1) Поняття та структура національної безпеки України. 2) Загрози національним інтересам. У сучасному світі проблему національної безпеки виділено в окрему галузь політичної науки та політичної діяльності, значення якої постійно зростає. Від рівня національної безпеки залежить саме існування та розвиток людини, суспільства, держави. Процеси глобалізації, посилення єдності світу з одночасним поглибленням його національної різноманітності, революція у […]