Популярні записи

Основним заняттям ранніх слов'ян було землеробство. Найдавнішим способом вирощування зернових культур у лісовій зоні було підсічне землеробство. На окремих ділянках лісу селяни спалювали повалені вітром сухі дерева і таким чином проводили підготовку землі під посіви. Нерідко перед вирубуванням лісу дерева підсікали, щоб вони швидше висихали у вертикальному положенні. Тоді дерева валили і спалювали. Попіл був добривом, він же розпушував ґрунт. Після трьох років використання виснажену землю залишали и освоювали нову ділянку.

Фольклор (від англ. folklore), або Усна народна творчість — художня колективна літературна і музична творча діяльність народу, яка засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи і вірування, а також світ думок, уявлень, почуттів і переживань, народнопоетичної фантазії.

Наш український народ має багату і оригінальну культуру, надбану численними поколіннями. З давніх часів до нас ідуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, святах, обрядах, фольклорі. Це — світовідчуття та світосприймання нашого народу. Українські традиції пояснюють та обґрунтовують взаємини між людьми, між людьми і природою, духовну цінність кожної окремої людини, і народу взагалі

Племена і народи, що проживали колись на території України вплинули на формування нашої культури. Тому, варто дізнатися трошки більше про особливості їх життя.Трипільська культура. На території України археологічні культури мідно-кам’яного віку з’явилися в IV тис. до н. е. Вони дуже відрізнялися за способом життя: у лісостеповій смузі жили осілі землероби, а у степовій — кочові скотарі. Саме в період енеоліту скотарство відокремилося від землеробства.

Форми життєвого світу людини: – світ природний; – світ соціальний (світ людей, націй, етносів, суспільств); – світ духовний; – світ матеріальний (предметний, інструментальний, техногенний). Усі вони становлять буття (існування) окремої людини і людства загалом. Існування у матеріальному світі (фізичне буття) – це існування у світі тіл і предметів, залученість у світ неживої природи (залученість індивіда […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст, наведений нижче. 2) Переглянь відео до уроку. 3) Дай письмову відповідь на запитання та надсилай фото-звіт у Viber: Що потрібно зробити сьогодні для збереження та розвитку української культури? Природу визначають як все, що не є результатом людської діяльності. А середовище, яке утворюється людьми з метою самозбереження, визначається як культура […]

Русь – перша українська держава. Її утворення було результатом соціально-економічного та політичного розвитку слов’ян. Перед- і ранньодержавні слов’янські племінні об’єднання на великих просторах східної Європи були сконсолідовані довкола Києва, що став центром політичного тяжіння та культурного піднесення. Це об’єднання почалося у ІХ столітті. У наступні століття Русь стала важливим суб’єктом європейського політичного простору. Підтримувала політичні, […]

Суть і поняття інформації, інформаційної безпеки, захисту інформації Термін «інформація’» походить від лат. «informatio», яке має кілька значень роз’яснення, виклад, витлумачення, представлення, поняття, ознайомлення, просвіта. Саме слово «informatio» складається із префікса in- (в-, на-, при-) і дієслова formo (надаю форму, створюю), пов’язаного з іменником forma (форма). В англійській мові слово «informatio» (в написанні «informacioun») вперше […]

Завдання до теми: 1) Прочитай текст, що наведений нижче. 2) Опрацюй Інтернет-джерела по темі: – Теорія виникнення військових конфліктів, воєн – Типи, види воєнних конфліктів та їх класифікація – Причини війн у ХХІ столітті? Про складне – простими словами Війна — комплекс заходів спрямований на захоплення чужих природних, енергетичних та людських ресурсів. Є найвищим ступенем загострення стосунків […]

Завдання до уроку: 1) Прочитати матеріал, наведений нижче. Дати відповіді на запитання для самоконтролю2) Опрацювати Інтернет-ресурси до теми: – Особливості розвитку сучасної геополітичної ситуації в світі. Роль України та її місце у світових і регіональних процесах (натискай тут!) – Національні інтереси України (натискай тут!) – Україна в контексті геополітики Росії (натискай тут!) 1) Що таке […]