Популярні записи

Узагальнення знань з розділів «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Пробудження Азії» Тести

Узагальнення знань з розділів «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Пробудження Азії»  Тести

Всесвітня історія

27 січня

Узагальнення знань з розділів «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Пробудження Азії»

Тести

1.У якому році розпочалася франко-німецька (франко-прусська) війна?

А 1866 р.

Б 1871 р.

В 1875 р.

Г 1870 р.

2.У якій країні промислова революція (переворот) завершилася пізніше?

А Англія

Б Німеччина

В Росія

Г Франція

3.Яка країна на кінець XIX ст. посідала перше місце з вивезення капіталу?

А Німеччина

Б Франція

В Італія

Г Англія

4.Закон Шермана 1890 р. став у США інструментом у боротьбі проти

А засилля монополій

Б плантаторів Півдня

В організованої злочинності

Г незаконного освоєння Дикого Заходу

5.Виборчу систему якої країни характеризує карикатура?

А Велика Британія
Б США
В Німеччина
Г Франція
6.Яка форма монополістичних об’єднань переважала в США?
А картель
Б концерн
В синдикат
Г трест
7.Яка республіка була встановлена у Франції після повалення влади Наполеона III?
А Друга
Б Четверта
В П’ята
Г Третя
8.У якій країні у 1880-х рр. не існувало політичних партій?
А США
Б Росія
В Німеччина
Г Австро-Угорщина
9.Хто домагався від уряду Англії в другій половині XIX — на початку XX ст. гомруля (самоуправління)?
А тред-юніони
Б торговельні компанії та монополії
В асоціації підприємців
Г представники ірландського національно-визвольного руху
10.Яка європейська країна в останній третині XIX ст. демонструвала найвищі темпи промислового розвитку?
А Німеччина
Б Франція
В Італія
Г Англія
11.Яке поняття належить до історії Франції останньої третини XIX ст.?
А грюндерство
Б парламентська реформа
В «світова політика»
Г справа Дрейфуса
12.У якій країні діяв виключний закон проти соціалістів?
А Німеччина
Б Франція
В Італія
Г Англія

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?