Популярні записи
Всесвітня історія / 9 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Громадянська освіта / Для учнів / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 6 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 8 клас / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Підготовка до ЗНО з історії України 2022. Дати і події. Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Ці дати потрібно вивчити і знати! wink 

5 січня 1648 р. – Початок  Національно-визвольної війни. Повстання козаків на Запорозькій Січі й обрання гетьманом Богдана Хмельницького;

5-6 травня 1648 р.  Битва  під Жовтими Водами;

16 травня 1648 р. – Битва  під Корсунем;

11-13 серпня 1648 р. – Битва під Пилявцями;

23 грудня 1648 р. – Урочистий в’їзд гетьмана Богдана Хмельницького до Києва;

30 червня - 13 серпня 1649 р. – Облога  повстанським військом фортеці Збараж; 


історія України ЗНО з історії ЗНО 2022 підготовка до зно з історії Основні дати на ЗНО 2022
Підготовка до ЗНО з історії України 2022. Дати і події. Тема 7. Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.
Ці дати потрібно вивчити і знати! wink 

1606 р. – Узяття  запорозькими козаками турецької фортеці Варна;

1609 р. – Похід запорозьких козаків на турецькі фортеці Ізмаїл, Кілію та Акерман;

1615 р. – 1) Заснування Київського Богоявленського братства та школи при ньому;  2) Початок діяльності друкарні Києво-Печерського монастиря, створеної архімандритом Єлисеєм Плетенецьким;

1616 р. – Похід запорозьких козаків, очолюваних гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним, на Кафу, узяття її та звільнення невільників;


підготовка до зно з історії ЗНО 2022 ЗНО з історії історія України Основні дати на ЗНО 2022
Підготовка до ЗНО з історії України 2022. Дати і події. Тема 6. Українські землі у складі речі Посполитої в другій половині XVI ст.

Ці дати потрібно вивчити і знати wink 

1555 (1556) р. - Спорудження Дмитром Вишневецьким оборонного замку (першої Січі) на острові Мала Хортиця;

1556 - 1561 рр. - Створення «Пересопницького Євангелія»;

1557 р. - Прийняття «Устави на волоки»;

1569 р. - Укладення Люблінської унії;


підготовка до зно з історії ЗНО 2022 ЗНО з історії історія України Основні дати на ЗНО 2022
Підготовка до ЗНО з історії України 2022. Дати і події. Тема 5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині XIV - першій половині XVI ст. Кримське ханство

Ці дати потрібно вивчити і знати wink 

1340 – 1385 рр. – князювання Любарта Гедиміновича на Волині;

1362 р. – битва на р. Сині Води;

1362 – 1363 рр. – приєднання Київщини, Переяславщини і Поділля до Великого князівства Литовського;

1370 – 1385 рр. – перебування Галичини у складі Угорщини;


підготовка до зно з історії ЗНО 2022 ЗНО з історії історія України Основні дати на ЗНО 2022
Тема 24. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні - матеріал для повторення
Радянська модернізація в Україні. У 1928 р. неп було відкинуто, розпочалася радянська модернізація, що тривала близько 10 років. Її основними завдання були форсована індустріалізація, насильницька колективізація, ідеологізація суспільного та культурного життя. Для здійснення цих завдань влада ухвалювала п’ятирічні плани розвитку народного господарства. План першої п’ятирічки був затверджений у 1929 р., але її часові рамки відносять до 1928/1929-1932, а другої — до 1933-1937 рр., тобто період радянської модернізації в Україні становить 1928-1938 рр.

підготовка до зно з історії історія України ЗНО з історії голодомор колективізація індустріалізація масові репресії сталінізм в Україні
Тема 23. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні - матеріал для повторення

Причини вступу УСРР у СРСР. Всі радянські республіки мали спільне політичне керівництво. Правлячою була більшовицька партія, місцеві республіканські організації якої не мали автономії. Керівництво радянськими республіками здійснювалося з одного центру — ЦК РКП(б). Система угод між радянськими республіками характеризувалася як «договірна федерація». Насправді державні органи УСРР не мали автономії й підпорядковувалися Москві. Це дає підстави охарактеризувати УСРР на початку 20-х рр. як псевдодержаву. Те саме засвідчив і договір між УСРР і РСФРР, укладений у грудні 1920 р. У середовищі КП(б)У проявлялося відверте, цинічне ігнорування національної культури, презирливе ставлення до неї.

Входження УСРР до складу СРСР. 10.12.1922 р. в Харкові відбувся Сьомий Всеукраїнський з’їзд рад, який схвалив Декларацію про утворення СРСР. І з’їзд рад СРСР відбувся 30 грудня 1922 р. На ньому було ухвалено декларацію і договір про утворення СРСР. До його складу увійшли Білоруська СРР, Закавказька Федерація, Російська Федерація й УСРР. Завершилося оформлення СРСР з ухваленням Конституції, це відбулося 31 січня 1924 р. У травні 1925 р. IX Всеукраїнський з’їзд рад затвердив новий текст Конституції УСРР, у якому закріплено вступ радянської України до СРСР.

підготовка до зно з історії історія України ЗНО з історії
Тема 17. Культура України в другій половині XIX - на початку XX ст. - матеріал для повторення

Основні культурні явища, процеси другої половини XIX - початку XX ст. Піднесення української культури. Умови розвитку культури:

 • буржуазні реформи в імперіях створили кращі умови для культурного розвитку;
 • завершення промислового перевороту зміцнило матеріальну базу, стимулювало розвиток освіти й науки;
 • значна роль підприємців-меценатів, що виділяли суттєві кошти на розвиток культури;
 • народницька ідеологія спрямувала увагу інтелігенції на селянство, сприяла вивченню проблем етнографії, мови, фольклору.
Освіта. Після реформи 1864 р. мережа закладів початкової освіти значно розширилася (початкові народні училища). Велику роль у поширенні освіти відіграли земства. І все ж на 1897 р. читати вміли лише 20 % населення України, які були старші за 10 років, серед власне українців таких було 13 %. Навчання відбувалося російською мовою, яку багато учнів не розуміло.

підготовка до зно з історії
Тема 16. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст. - матеріал для повторення

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. У 1868 р. унітарна Австрійська імперія перетворилася у двоїсту Австро-Угорську імперію, конституційну монархію. Деякі зміни відбулися й у становищі західноукраїнських земель. Галичина отримала обмежену автономію. Ще у 1861 р. у Львові розпочав свою роботу Галицький обласний сейм. Внутрішнє самоврядування було надане і Буковині, проте доступ українців до Буковинського сейму був дуже обмежений. Австрійська влада продовжувала на землях Західної України політику «поділяй і владарюй». Закарпаття ще більше віддалилося від Галичини та Буковини, оскільки стало частиною Угорщини і ніякого самоврядування не отримало, а управлялося з Будапешта.


підготовка до зно з історії
Тема 15. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст. - матеріал для повторення

Події Кримської війни 1853-1856 рр. на українських землях та поразка Російської імперії. Гостру кризу в економічному та суспільно-політичному житті посилила невдала для Росії Кримська війна 1853-1856 рр. Російська імперія воювала у цій війні не лише проти турків, а й проти Великої Британії, Франції та П’ємонту. 11-місячна оборона Севастополя не допомогла Росії, місто було взяте й імперія змушена була підписати невигідний для себе мирний договір.

Наслідки Кримської війни для України. Економічне становище України в середині XIX ст. характеризувалося стрімким розпадом кріпосницьких відносин і формуванням ринкових. У роки Кримської війни відчутно посилився антикріпосницький рух селян («Київська козаччина» 1855 р., рух «У Таврію за волею» 1856 р.). Посилився і суспільно-політичний рух за проведення реформи кріпосницької системи. Ставало очевидним, що кріпосне право необхідно скасувати. Щоб не допустити масових селянських бунтів царизм змушений був вибрати шлях реформ.


підготовка до зно з історії
Тема 14. Культура України кінця XVIII - першої половини XIX ст. - матеріал для повторення

Умови та особливості розвитку культури кінця XVIII - першої половини XIX ст.:

 • негативний вплив відсутності власної державності, національне гноблення та імперські кордони, що ігнорували українську етнічну територію;
 • русифікація та культурна асиміляція українців, що здійснювалися в Росії насильницькими методами;
 • на західноукраїнських землях відбувалося онімечування, що поєднувалося з полонізацією Галичини, румунізацією Буковини та мадяризацією Закарпаття;
 • культурний розвиток на Галичині та Закарпатті був пов’язаний з діяльністю греко-католицької церкви.

Причини культурних зрушень у першій половині XIX ст.:

 • потреба у кваліфікованих кадрах для промисловосте, сільського господарства і торгівлі;
 • початок українського національного відродження;
 • вплив передових західноєвропейських ідей.

підготовка до зно з історії
Інформація
Нові публікації NEW

Правознавство / Для учнів / Дистанційне навчання

9 клас / Історія України / Дистанційне навчання

Вам сподобався сайт?

Вітаю!

Для того щоб стати повноцінним користувачем сайту, вам потрібно пройти реєстрацію.
Зареєструватися
Створіть власний обліковий запис!

Пройти реєстрацію!
Авторизуватися
Вже зареєстровані? Авторизуйтеся!

Увійти на сайт