Популярні записи
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 9 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Громадянська освіта / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 8 клас / Дистанційне навчання
Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (матеріал для повторення) - підготовка до НМТ з історії України 2022
Причини поділу українських земель між різними державами на початку 20-х рр. та його наслідки для суспільства. Правовий статус західноукраїнських земель. У результаті подій 1914-1920 рр. західноукраїнські землі потрапили під владу іноземних держав: Західна Волинь, Галичина, Холмщина, Підляшшя — Польщі, Буковина, Північна і Південна Бессарабія — Румунії, Закарпаття — Чехословаччини. Про це було відзначено у різних міжнародних договорах (Сен-Жерменському, 1919 р., Тріанонському, 1920 р., Ризькому, 1921 р., Бессарабському протоколі, 1920 р.). Найдовше був неясним статус Галичини, але в 1923 р. Рада послів великих держав визнала її частиною Польщі. Усі три країни проводили політику соціально-економічного та національного гноблення.
Економіка українських земель:
 • мала колоніальний характер, перевага аграрного сектору;
 • екстенсивний характер господарства, розвиток кооперації;
 • наслідком безземелля, малоземелля і безробіття є еміграція.
Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні (матеріал для повторення) - підготовка до НМТ з історії України 2022
Радянська модернізація в Україні. У 1928 р. неп було відкинуто, розпочалася радянська модернізація, що тривала близько 10 років. Її основними завдання були форсована індустріалізація, насильницька колективізація, ідеологізація суспільного та культурного життя. Для здійснення цих завдань влада ухвалювала п’ятирічні плани розвитку народного господарства. План першої п’ятирічки був затверджений у 1929 р., але її часові рамки відносять до 1928/1929-1932, а другої — до 1933-1937 рр., тобто період радянської модернізації в Україні становить 1928-1938 рр.
Причини форсованої індустріалізації. У 1929 р. було вирішено перейти до форсованої індустріалізації, тобто прискореного створення великої промисловосте «за всяку ціну»:
 • забезпечення економічної незалежносте, зміцнення оборони;
 • створення матеріально-технічної бази для модернізації промисловості та сільського господарства;
 • створення економічної бази для побудови соціалізму.
Сутність політики форсованої індустріалізації. Керівник СРСР Й. Сталін у статті «Рік великого перелому» (1929 р.) оприлюднив економічний приріст держави виший від попередніх планових показників. Це рішення не було підкріплене відповідними матеріальними ресурсами. Серйозних обґрунтувань економічного стрибка не зробили. Цифри були абсолютно нереальні. Звичайно, п’ятирічні плани не виконувалися.
Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні (матеріал для повторення) - підготовка до НМТ з історії України 2022
Причини вступу УСРР у СРСР. Всі радянські республіки мали спільне політичне керівництво. Правлячою була більшовицька партія, місцеві республіканські організації якої не мали автономії. Керівництво радянськими республіками здійснювалося з одного центру — ЦК РКП(б). Система угод між радянськими республіками характеризувалася як «договірна федерація». Насправді державні органи УСРР не мали автономії й підпорядковувалися Москві. Це дає підстави охарактеризувати УСРР на початку 20-х рр. як псевдодержаву. Те саме засвідчив і договір між УСРР і РСФРР, укладений у грудні 1920 р. У середовищі КП(б)У проявлялося відверте, цинічне ігнорування національної культури, презирливе ставлення до неї.
Входження УСРР до складу СРСР. 10.12.1922 р. в Харкові відбувся Сьомий Всеукраїнський з’їзд рад, який схвалив Декларацію про утворення СРСР. І з’їзд рад СРСР відбувся 30 грудня 1922 р. На ньому було ухвалено декларацію і договір про утворення СРСР. До його складу увійшли Білоруська СРР, Закавказька Федерація, Російська Федерація й УСРР. Завершилося оформлення СРСР з ухваленням Конституції, це відбулося 31 січня 1924 р. У травні 1925 р. IX Всеукраїнський з’їзд рад затвердив новий текст Конституції УСРР, у якому закріплено вступ радянської України до СРСР.
Наслідки вступу УСРР у СРСР:
 • втрата навіть формальної незалежності, повноваження стосувалися лише внутрішніх справ, культурно-освітньої сфери, місцевої промисловості, охорони здоров’я, сільського господарства, право на вихід зі складу СРСР було фікцією;
 • закріплення територіальної цілісності України, хоча й в несправедливих щодо України кордонах, існування власного адміністративного апарату, визнання культурно-освітніх прав українців.
Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності (матеріал для повторення) - підготовка до НМТ з історії України 2022
Причини гетьманського перевороту:
 • УЦР виявилася неспроможною забезпечити постачання до Німеччини продовольства, не виконувала своїх зобов’язань;
 • конфлікт УЦР з консервативними колами України;
 • небажання і невміння УЦР створити регулярну українську армію;
 • нездатність УЦР налагодити систему державного управління,;
 • нерішучість у вирішенні соціально-економічних питань;
 • складна економічна і політична ситуація, господарська криза;
 • утрата УЦР соціальної опори, втома населення від нестабільності.
Гетьманський переворот і утворення Української Держави. 29 квітня 1918 р. відбувся державний переворот. Німецькі війська розпустили Раду, а Всеукраїнський з’їзд землевласників вирішив встановити монархічну форму державного правління і проголосити гетьманат. Гетьманом України було проголошено генерала Павла Скоропадського. Перші рішення: встановлення Української Держави замість УНР (Грамота до всього українського народу, Закон «Про Тимчасовий державний устрій України»).
Початок Української революції (матеріал для повторення) - підгтовка до НМТ з історії України 2022
Причини Української революції, її характер:
 • пригноблене становище України, відсутність державності, шовіністична політика Російської імперії;
 • важке соціальне становище переважної більшосте населення краю;
 • невирішеність селянського та робітничого питання;
 • піднесення українського національно-визвольного руху;
 • послаблення Російської імперії внаслідок Першої світової війни;
 • мала демократичний, національно-визвольний характер.
Революційні події в Україні в 1917 - на початку 1918 р. У лютому 1917 р. в Росії перемогла демократична революція. Безпосередніми наслідками російської Лютневої революції для України були:
 • вихід на політичну арену широких народних мас;
 • зростання ролі політичних партій; зміщення настроїв вліво;
 • перетворення армії на впливовий чинник внутрішнього життя.
Україна в роки Першої світової війни (матеріал для повторення) - підготовка до НМТ з історії України 2022
Україна в геополітичних планах країн Антанти і Центральних держав. Територіально-політичні плани ворогуючих держав щодо українських земель. Першу світову війну розпочали два військово-політичні блоки: Антанта (Велика Британія, Франція, Росія, згодом приєдналося ще понад 20 держав) і Троїстий союз, який у ході війни перетворився на Четверний (Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія та Болгарія). У цій війні Україна стала об’єктом зазіхань агресивних держав Європи:
 • Російська імперія, володіючи більшістю українських земель, планувала захопити ще й Галичину, Буковину і Закарпаття. Крім того, вона прагнула ліквідувати організаційні центри українського визвольного руху. Свої грабіжницькі наміри російська пропаганда прикривала заявами про прагнення зібрати воєдино всі «російські» землі, до яких вона відносила й Україну;
 • Австро-Угорська імперія хотіла приєднати Волинь і Поділля;
 • Німецька імперія добивалася розширення територій за рахунок українських земель Сходу і Півдня. Загарбання України серед німецьких політиків вважалося найважливішим кроком до розгрому Російської імперії.
Україна в системі міжнародних відносин взимку 2013 – 2014 рр. Збройна агресія Росії - 11 клас
Після подій на Майдані стрімко розгорнулася відкрита збройна агресія Росії. Першим об’єктом став Крим. Операція із захоплення півострова розпочалася 20 лютого 2014 р.Росія створила в Криму потужну агентурну мережу, яка в будь-який час була готова розпочати сепаратистський рух на півострові. Зокрема, 4 лютого 2014 р. Президія Верховної Ради Криму прийняла рішення про розгляд парламентом питання щодо зміни Конституції Криму. Також було заявлено про готовність звернутися до Росії із проханням про забезпечення гарантій прав жителів півострова.
Після усунення від влади Президента України В. Януковича сепаратистські настрої в Криму спалахнули з новою силою. 23 лютого в Севастополі відбувся 20-тисячний мітинг, на якому було прийнято рішення не перераховувати в Київ податки, а міським головою проголошено громадянина Росії Олексія Чалого.
26 лютого перед будівлею кримського парламенту відбулася акція сепаратистів, але вона була нівельована проукраїнським мітингом. У ніч на 27 лютого парламент та уряд Криму були захоплені спецпідрозділом російських військ, над будівлею парламенту підняли прапор Російської Федерації. Уранці депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим зібралися в сесійній залі, де «ухвалили» рішення про призначення так званого «референдуму» щодо статусу півострова.
Україна в 2010 – 2014 рр. Революція Гідності - 11 клас
Після приходу до влади В. Янукович та уряд М. Азарова декларували проведення негайних реформ для подолання наслідків світової економічної кризи 2008—2009 рр. і періоду правління «помаранчевих» сил. Було проголошено проведення податкової, пенсійної, судової та інших реформ, скорочення бюрократичного апарату, просування в бік європейської інтеграції. Наочним втіленням активної діяльності нової команди мала бути успішна підготовка до проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012». У другій половині 2010 р. почали проявлятися ознаки пожвавлення української економіки. Проте деякі галузі, особливо будівельна, так і не вийшли з кризи. Загалом економіка України за 2010 р. показала зростання (близько 4 %).
Однак уже перші кроки нової влади стали підставою для накопичення протестних настроїв у суспільстві. Першим таким кроком стало підписання з Росією Харківських угод (2010 р.), які на 25 років продовжували базування Чорноморського флоту Росії в Криму. Україна натомість отримувала знижку на природний газ у розмірі 100 дол. за тисячу кубометрів.

Практичне заняття. Праведники народів світу: подвиг в ім’я людини - 10 клас


Увага! Для виконнання цієї практичної роботи тобі потрібно виділити трохи більше часу ніж зазвичай. Спочатку переглянь відео (виконання цього завдання можна розділити на кілька днів), потім переходь до матеріалів підручника та Інтернет-джерел. Пам'ятай! Голокост - це страшний злочин і величезна трагедія, а подвиги Праведників - це приклад людяності. Ти маєш про це дізнатися!!!


Мета: на підставі аналізу тексту підручника, відеоматеріалів та Інтернет-джерел скласти уявлення про героїчні вчинки українців, спрямовані на порятунок євреїв від нацистів у роки Другої світової війни.


Хід роботи


1.   Переглянь відеоматеріали до уроку.

2.   Прочитай про Голокост в Україні за підручником та в мережі Інтернет.

3.   Прочитай текст наведений нижче про діяльність митрополита Андрея Шептицького.

4.   Виконай у робочому зошиті письмові завдання до практичного заняття (гортай вниз) та запиши висновки, відповідно мети заняття.

Практичне заняття «Вплив модернізації на суспільне становище жінки в Україні» - 9 клас
Мета: з'сувати як вплинули процеси модернізації на суспільне становище жінок в Україні; розвивати вміння аналізувати текстові та візуальні джерела, робити висновки, критично оцінювати інформацію; формувати вміння працювати у групі над спільним проектом.
ХІД РОБОТИ
1.Запиши тему і мету практичного заняття у робочий зошит.
2. Прочитай текст, наведений нижче. Попрацюй з ілюстраціями.
3. Обери проект, який хочеш описати та об'єднайся із зацікавленими однокласниками.
4. За потреби, опрацюй Інтернет-джерела по обраному проекту.
5. Запиши виконання проекту до робочого зошита. Напиши висновки, відповідно до мети заняття.
6. Надсилай фото-звіт виконаної роботи у зручний спосіб.
Інформація
Нові публікації NEW

9 клас / Історія України / Дистанційне навчання

Українознавство / Дистанційне навчання

Правознавство / Для учнів / Дистанційне навчання

Вам сподобався сайт?

Вітаю!

Для того щоб стати повноцінним користувачем сайту, вам потрібно пройти реєстрацію.
Зареєструватися
Створіть власний обліковий запис!

Пройти реєстрацію!
Авторизуватися
Вже зареєстровані? Авторизуйтеся!

Увійти на сайт