Популярні записи
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 9 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Громадянська освіта / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 8 клас / Дистанційне навчання
Українська освіта як стратегічна державна сфера
Освіта –  основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є найбільш масштабною і людиномісткою сферою українського суспільства, визначальним чинником його політичної, соціально-економічної, культурної й наукової організації. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний і економічний потенціал народу, виховує патріота і громадянина України.
        Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності української держави на міжнародній арені. Освіта і наука є найголовнішими умовами утвердження України на світовому ринку високих технологій.
 За роки незалежності на основі Конституції України в державі визначено нові пріоритети розвитку освіти, створено відповідну правову базу, розпочато практичне реформування галузі згідно з Державною національною програмою «Освіта. Україна XXI століття».
 Водночас темпи і глибина перетворень не повною мірою задовольняють потреби суспільства, держави й особистості. Актуальною є проблема доступності якісної освіти впродовж життя для всіх громадян, забезпечення національного характеру освіти. Потребують постійного оновлення зміст освіти та організація навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. Критичним є стан фінансування освіти і науки. Потребує особливої підтримки освіта у сільській місцевості, навчання дітей з особливими потребами. Необхідно докорінно змінити і оновити матеріальну базу, здійснити комп'ютеризацію навчальних закладів, впровадити інформаційні технології, забезпечити сучасні підходи до підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, запровадити нові економічні та управлінські механізми розвитку освіти. Усі ці проблеми вимагають першочергового розв'язання.
Завдання дистанційного навчання з історії для учнів НВК: СЗШ І - ІІІ ст. - ДНЗ с. Бондурі

Вступ до історії, 5 клас

Тема: Україна в роки Другої світової війни 16.03.20

Завдання 

1. Прочитайте  16 параграф підручника.

2. Попрацюйте із запитаннями підручника  - с. 95.

3. Перегляньте відео https://www.youtube.com/watch?v=8YNvUiWaCiY

Тема: Проголошення незалежності України. Революція Гідності. 30.03.20

Завдання  

1. Прочитайте параграфи 17 – 18 підручника.

2.  Зробіть конспект у робочий зошит: 

- запишіть дати зі с. 100;

- запишіть визначення понять: Європейський Союз, гідність, агресія, волонтер.

3. Дайте відповіді на запитання зі с. 105 підручника.


коронавірус карантин дистанційне навчання дистанційне навчання історія всесвітня історія історія України навчання завдання для учнів завдання для учнів з історії
Світ після Голокосту
Матеріали для дистанційного вивчення теми "Світ після Голокосту" для учнів 11 класу з курсу за вибором "Історія Голокосту" (12.03.20, 02.04.20, 16.04.20)
Українська мова як визначальний чинник державної безпеки
Одним із вагомих чинників, від якого залежить успіх державотворення, є дотепер не вирішене мовне питання, навколо якого відбуваються гострі суперечки між представниками різних політичних кіл. Представники однієї сторони віддають перевагу двомовності, посилаючись при цьому на досвід багатьох держав Заходу, де є подібні впровадження й апелюють до вирішення мовного питання в бік узаконення двомовності. Прикладами можуть слугувати: Швейцарія, де офіційними мовами, поряд з ретро-романською, є німецька, французька й італійська; Канада, в якій офіційними є французька та англійська мови; Бельгія, де офіційними є три мови — французька, німецька та нідерландська.Прихильники протилежної сторони наполягають на тому, щоб у державі була офіційною одна мова — українська, що виконує роль базису, на якому ґрунтується ментальність, національний характер, національна свідомість, духовність, культура. А за ними — історія народу, його земля, національна ідея, соборність і державність нації, її доля і шлях у майбутнє.
7 порад, чим зайнятися під час карантину
Світова практика показує, що найкращим методом боротьби з поширенням коронавірусу є карантин і максимальне обмеження пересування. 
З 12 березня в Україні ввели карантин через коронавірус. У зв'язку з цим закриті всі навчальні заклади та кінотеатри, а концерти та масові заходи - скасовані або перенесені. Щоб посиденьки вдома були веселими та продуктивними, ми зібрали поради, чим зайнятися під час карантину. Коронавірус карантин чим зайнятися чим зайнятися під час карантину поради читання прибирання серіали перегляд фільмів навчання онлайн-шопінг кулінарія релакс як вижити під час карантину
«Щоби боротися з корупцією, ЗМІ мають перестати бути корумпованими»

Курс "Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції", 11 клас 

Стаття для опрацювання до теми "Засоби масової інформації у боротьбі з корупцією" 

Завдання!!! Прочитайте текст статті та дайте відповідь на запитання: "Чи можна вважати українські ЗМІ ефективними у боротьбі з корупцією? Чому?(аргументуйте)"


Єгор Соболєв, Віталій Шабунін, Тетяна Попова, Роман Головенко, Денис Бігус, Дарина Шевченко та Борис Давиденко —  про роль антикорупційних розслідувань та їхні шанси результативно впливати на владу й суспільство в Україні.
«Щоби боротися з корупцією, ЗМІ мають перестати бути корумпованими»
На українському медіаринку збільшується кількість антикорупційних журналістських розслідувань, як і розслідувальних проектів загалом, та далеко не завжди вони призводять до очікуваних результатів — порушення кримінальних проваджень та покарання корупціонерів.
Серед причин недостатнього впливу антикорупційних розслідувань на політикум і суспільство вітчизняні експерти називають недосконалість судової системи, інформаційну протидію журналістам з боку органів влади, роз’єднаність української медіаспільноти, низьку якість самих розслідувань та апатію суспільства, що після кількох революцій зневірилося й у владі, й у вітчизняних медіа.
Обов`язки громадян щодо безпеки держави та обов’язки держави щодо громадян


Права і свободи людини і громадянина держава закріплює у правових, насамперед конституційних нормах. Без цього реалізація прав і свобод людини виявилася би проблематичною, а в деяких випадках неможливою. Права і свободи людини визначають її правовий статус (становище) у відносинах із державою в особі державних органів, службових та посадових осіб.

 У статті 3 Конституції України наголошено: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Це означає, що людина є цінністю не тільки сама для себе, а й для всього суспільства. Всі інші цінності мають бути підпорядковані цінності людини. Не існує жодної цінності в суспільстві, заради якої можна було б пожертвувати людиною. У цій статті зазначено також, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Із цього випливає, що держава не всевладна щодо людини у своїй діяльності, вона має бути обмежена її правами і свободами. Це означає також, що держава має створювати умови, за яких стає можливою реалізація прав громадян, тобто держава має забезпечити гарантії цих прав.Безпека держави – гарант стабільності

У сучасному світі проблему національної безпеки виділено в окрему галузь політичної науки та політичної діяльності, значення якої постійно зростає. Від рівня національної безпеки залежить саме існування та розвиток людини, суспільства, держави. Процеси глобалізації, посилення єдності світу з одночасним поглибленням його національної різноманітності, революція у військовій сфері призвели до зміни загроз і небезпек для людства, окремих націй і держав, що вимагає нових підходів до глобальної, міжнародної та національної безпеки.

Найбільш гострою проблема національної безпеки виявилася для сучасних посткомуністичних держав, зокрема й для України, що перебувають у перехідному періоді. Для нього притаманні загострення соціальних протиріч, які провокують конфлікти в різних сферах життя суспільства, загрожують його національній безпеці. Створення ефективної системи забезпечення національної безпеки України, модернізація її військової політики  відповідно до вимог  часу є складовою державотворчих процесів в Україні. Існування України як суверенної та стабільної держави, її прогресивний розвиток, самозбереження й безпека неможливі без розроблення і впровадження цілеспрямованої системи політики захисту національних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз. Усе це зумовлює актуальність проблем національної безпеки і військової політики України.

Інформація
Нові публікації NEW

9 клас / Історія України / Дистанційне навчання

Українознавство / Дистанційне навчання

Правознавство / Для учнів / Дистанційне навчання

Як ви відноситесь до предмету Історія?

Вітаю!

Для того щоб стати повноцінним користувачем сайту, вам потрібно пройти реєстрацію.
Зареєструватися
Створіть власний обліковий запис!

Пройти реєстрацію!
Авторизуватися
Вже зареєстровані? Авторизуйтеся!

Увійти на сайт