Популярні записи
Всесвітня історія / 9 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Громадянська освіта / Для учнів / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 11 клас / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 6 клас / Для учнів / Дистанційне навчання
Всесвітня історія / 8 клас / Дистанційне навчання
Історія України / 9 клас / Дистанційне навчання
Українознавство / Дистанційне навчання
Початок Другої світової війни. Характеристика основних періодів війни - 10 клас
У Другій світовій війні брали участь понад 72 держави, на території яких проживало 80 % населення Землі. Бойові дії точилися в Європі, Азії, Африці, Океанії на площі 22 млн км2 і на просторах Світового океану. За роки війни до армій воюючих держав було призвано 110 млн осіб. На фронтах загинуло, за різними підрахунками, від 50 до 65—67 млн осіб, 95 млн було поранено або покалічено. Близько половини загиблих становило мирне населення. Матеріальні витрати склали 4 трлн доларів.
Несправедливість Версальсько-Вашингтонської системи поставила багато народів у принизливе становище, унаслідок чого до влади прийшли сили, які прагнули реваншу — нового переділу світу. Найбільшою мірою це проявилося в політиці Німеччини, Італії та Японії. Вони й стали підпалювачами війни.
Економічна криза 1930-х рр. загострила суперечності між країнами, що позбавило їх можливості об’єднати зусилля в боротьбі за збереження миру. Систему безпеки, створену в 1920-ті рр., було зруйновано.
Практичне заняття "Модерне (індустріальне) та постмодерне (постіндустріальне, інформаційне) суспільства: тяглість та зміни" - 11 клас

Мета: порівняти сутність і соціальну структуру модерного (індустріального) та постмодерного (постіндустріального, інформаційного) суспільств; визначити зміни, що відбуваються в суспільстві під час переходу до постмодерного суспільства.

Хід роботи

1. Прочитай текст наведений нижче (пункти 1 і 2).

1. Концепція індустріального суспільства

Родоначальником концепції індустріального суспільства вважають американського економіста Пітера Друкера, який у 1940-х рр. опублікував кілька праць, присвячених цій проблемі: «Майбутнє індустріальної людини» (1942 р.), «Ідея корпорації» (1946 р.), «Великий бізнес» (1947 р.), «Нове суспільство. Анатомія індустріального ладу» (1949 р.).

Становлення індустріальної системи він відносить до XX ст. Її основу створюють великі підприємства й корпорації, що здійснюють масове виробництво. Індустріальна система знаменує перехід до індустріального суспільства. Центральним інститутом індустріального суспільства є велике спеціалізоване підприємство. П. Друкер визначає два різновиди індустріального суспільства: капіталістичне й соціалістичне. Капіталістичне індустріальне суспільство П. Друкер називає вільним, а соціалістичне — рабським.

Основні тенденції розвитку літератури і мистецтва у другій половині XX — на початку XXI ст. - 11 клас
У роки Другої світової війни значна кількість діячів культури — Е. Хемінгуей, А. де Сент-Екзюпері, Л. Арагон та інші зі зброєю в руках боролися проти нацистської диктатури. Твори в галузі літератури, музики, мистецтва, кіно відігравали важливу роль у загартуванні морального духу народів, наближаючи перемогу над нацизмом. Осмислення причин і наслідків війни, її жорстокість, поведінка людей в екстремальних умовах стали важливими темами світового мистецтва.В умовах «холодної війни» ідеологічний бік творчості переважав над художнім. Періодичні загострення соціально-економічних суперечностей, масові суспільні рухи обумовили появу різних форм контркультури («розгнівані молоді люди», рокери тощо). Вони ніби протистояли бездуховності масової культури та класичній культурі минулого. Назрівання екологічної катастрофи, гонка озброєнь, гострі міжнародні кризи сприяли наростанню настроїв зневіри, передчуття апокаліпсису.
Розпад колоніальної системи сприяв підвищенню ролі країн, що розвиваються, у світовій культурі. Міжнародне визнання отримали індійський кінематограф, африканські та латиноамериканські музичні ритми й мелодії.
Одним із наслідків НТР став прискорений розвиток засобів масової комунікації, що створило матеріальну основу для небувалого розквіту масової культури й появи рок-музики.
Мультипредметний тест: історія України
Яким буде зміст завдань блоку НМТ з історії України?
Зміст завдань блоку НМТ з історії України буде відповідати чинній програмі ЗНО з історії України. Ця частина охоплює певні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі історії України, а саме теми: 
  • Україна в роки Першої світової війни;
  • Початок Української революції;
  • Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності; 
  • Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
  • Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
  • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
  • Україна в роки Другої світової війни;
Практичне заняття. Війни у В’єтнамі та Афганістані та їх вплив на міжнародні відносини - 11 клас
Мета: охарактеризувати збройні конфлікти у В’єтнамі та Афганістані; визначити, як вони вплинули на хід міжнародних відносин; пояснити, чому в Афганістані досі не настав мир.

Війна у В’єтнамі — це умовна назва низки конфліктів, які тривали в країнах Індокитаю в 1940—1970-ті рр. Ключовим конфліктом була агресія США проти В’єтнаму. Конфлікт в Індокитаї став одним із головних у «холодній війні». Поразка США в цьому регіоні стала найбільшим успіхом СРСР у «холодній війні».
Поразка Франції в колоніальній війні підштовхнула США до більш активного проникнення на південь В’єтнаму. Такі дії США були продиктовані страхом поширення комунізму в Південно-Східній Азії (на Філіппінах, в Індонезії, Малайї, Бірмі комуністи вели партизанську війну). США поспішно створили тут блок СЕАТО у складі США, Великої Британії, Франції, Австралії, Нової Зеландії, Таїланду, Філіппін, Пакистану.
Добірка Інтернет-статтей для опрацювання теми "Холодна війна" - всесвітня історія, 11 клас
Холодною війною називали протистояння між країнами Заходу на чолі зі Сполученими Штатами Америки, з одного боку, та так званим східним блоком на чолі з СРСР - з іншого. Холодна війна тривала з кінця 1940-х років до 1989 року. До безпосередньої збройної конфронтації між наддержавами – США та Радянським Союзом - не дійшло, але відбувались посередницькі війни на кшталт корейської війни чи війни в Афганістані. 
Для кращого опрацювання та розуміння теми пропоную вам ознайомитися з додатковими відомостями з Інтернет-джерел (Дивись повну статтю).
Інформація. Інформаційний метаболізм - 11 клас

Термін «інформація'» походить від лат. «informatio», яке має кілька значень роз'яснення, виклад, витлумачення, представлення, поняття, ознайомлення, просвіта.

Саме слово «informatio» складається із префікса in- (в-, на-, при-) і дієслова formo (надаю форму, створюю), пов'язаного з іменником forma (форма).

 В англійській мові слово «informatio» (в написанні «informacioun») вперше з'явилося в 1387 р. Сучасного написання це слово набуло в XVI ст. У східнослов'янські мови слово "інформація" прийшло із Польщі у XVII ст.

 Із середини XX ст. інформація стала загальнонауковим поняттям, але досі в науковій сфері воно залишається вкрай дискусійним. Загальноприйнятного визначення інформації не існує, і воно використовується переважно на інтуїтивному рівні.

 На нашу думку, інформація з погляду безпеки – це дані, відомості, документи, які мають бути захищеними через їх важливість для суб'єкта діяльності та можливі наслідки від незаконного втручання, розкриття чи розголошування.

 Інформаційні відносини та інформація як їх предмет є складовою різних видів суспільних відносин. Інформація може бути товаром, тобто об'єктом цивільно-правових відносин, а обіг управлінської інформації є предметом регулювання адміністративного права. Основу правового статусу інформації визначає Закон України «Про інформацію». Інформацією у ст. 1 Закону визначено як документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються в суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

Створення держави Ізраїль - 11 клас

Створення Держави Ізраїль — процес створення сучасного Ізраїлю, що почався з появи руху політичного сіонізму в 1897 році і завершився вже після проголошення 14 травня 1948 року Декларації незалежності перемогою у Війні за незалежність до середини 1949 року.

Політолог Алек Епштейн писав, що Ізраїль «є однією з найбільш нетипових держав на землі. Створена європейськими євреями на азійському Близькому Сході…, зуміла не тільки вистояти в численних війнах…, але і зберегти демократичний лад…, ця держава залишається в центрі уваги чи не всіх серйозних засобів масової інформації у світі».

Основними етапами процесу державотворення були організація сіоністського руху, декларація Бальфура, британський мандат на Палестину, план ООН по розділу Палестини і Війна за незалежність.


Лист МОН №1/3725-22 від 29 березня 2022 р. "Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного часу"


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№1/3725-22 від 29 березня 2022 року

Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської
міської державних адміністрацій

Заклади післядипломної педагогічної освіти

Заклади загальної середньої освіти

Про організацію освітнього процесу
в початковій школі в умовах воєнного часу

Шановні колеги!


З огляду на існуючу загрозу життю і здоров’ю учасників освітнього процесу внаслідок збройної агресії російської федерації та оголошення в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», міграцією населення України до більш безпечних регіонів, Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році у початковій школі в умовах воєнного часу.


Український центр оцінювання якості освіти: Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
Шановні друзі, війна змінила наші життя, і певні події складно планувати. Однак якщо ви цього року розглядаєте можливість вступати до закладів вищої освіти України (бакалаврський ступінь), будь ласка, ознайомтеся з інформацією, поданою нижче. 
Наразі Міністерство освіти і науки України розробляє  Порядок зарахування до закладів вищої освіти у 2022 році. У ньому буде докладно описано, як саме відбуватиметься вступ. Ми ще не готові повідомити, які іспити й у якому форматі потрібно буде складати вступникам, але точно можемо сказати, що для організації будь-яких іспитувань потрібна підтверджена інформація про потенційних учасників цих випробувань. Таку інформацію ми отримаємо з бази даних реєстрації для участі в ЗНО. Тому просимо про таке.
Якщо ви зареєструвалися для участі в ЗНО (заповнили реєстраційну картку, зібрали пакет реєстраційних документів і віддали його керівникові закладу освіти або самостійно надіслали до одного з регіональних центрів оцінювання якості освіти) ー ви є потенційним учасником вступних іспитувань до закладів вищої освіти
Найімовірніше, ви вже маєте сертифікат учасника ЗНО, тож зможете заходити на свою  Інформаційну сторінку (логін і пароль для входу розміщено на сертифікаті), аби отримати всю актуальну інформацію щодо подальших дій, яка стосуватиметься саме вас. Коли потрібно буде зайти на Інформаційну сторінку, ми повідомлятимемо на нашому сайті
У разі якщо  ви не маєте сертифіката ー не хвилюйтеся: невдовзі ми повідомимо вам, як отримати логін і пароль для входу на свою Інформаційну сторінку. 
Інформація
Нові публікації NEW

Правознавство / Для учнів / Дистанційне навчання

9 клас / Історія України / Дистанційне навчання

Вам сподобався сайт?

Вітаю!

Для того щоб стати повноцінним користувачем сайту, вам потрібно пройти реєстрацію.
Зареєструватися
Створіть власний обліковий запис!

Пройти реєстрацію!
Авторизуватися
Вже зареєстровані? Авторизуйтеся!

Увійти на сайт