Популярні записи
Громадянська освіта ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ – 10 клас

Ці дати потрібно вивчити і знати 1037 р. – побудова собору Святої Софії у Києві; 1068 р. – поразка русичів у битві з половцями на річці Альта; 1072 р. – з’їзд князів у Любечі. Укладення «Правди Ярославичів»; 1097 р. – Любецький з’їзд князів; 1113 р. – створення монахом Нестором літопису «Повість минулих (врем’яних) літ»; 1113 […]

Ці дати треба вивчити і запам’ятати! Кінець V ст. – заснування Києва; 882 р. (кінець ІХ ст. ) – утворення держави Київська Русь; 882 – 912 рр. – князювання Олега; 907 р. , 911 р. – походи Олега на Константинополь. Укладення договорів з Візантією; 912 – 945 рр. – князювання Ігоря; 941 р. , 944 р. – походи […]

Радянська модернізація в Україні. У 1928 р. неп було відкинуто, розпочалася радянська модернізація, що тривала близько 10 років. Її основними завдання були форсована індустріалізація, насильницька колективізація, ідеологізація суспільного та культурного життя. Для здійснення цих завдань влада ухвалювала п’ятирічні плани розвитку народного господарства. План першої п’ятирічки був затверджений у 1929 р. , але її часові рамки відносять […]

Причини вступу УСРР у СРСР. Всі радянські республіки мали спільне політичне керівництво. Правлячою була більшовицька партія, місцеві республіканські організації якої не мали автономії. Керівництво радянськими республіками здійснювалося з одного центру — ЦК РКП(б). Система угод між радянськими республіками характеризувалася як «договірна федерація». Насправді державні органи УСРР не мали автономії й підпорядковувалися Москві. Це дає підстави […]

Міністерство освіти і науки затвердило* перелік навчальних предметів, із яких у 2021/2022 навчальному році проводитиметься державна підсумкова атестація в школах. Наказ можна прочитати за цим

Ці дати потрібно знати 1 млн років тому – Поява найдавніших людей на території сучасної України 1 млн – 11 тис. років тому – Палеоліт, або давній кам’яний вік Близько 100 тис. років тому – Виникнення материнського роду 40 – 35 тис. років тому – Поява на території сучасної України людини сучасного типу (кроманьйонця) 10 […]

Причини Української революції, її характер: пригноблене становище України, відсутність державності, шовіністична політика Російської імперії; важке соціальне становище переважної більшосте населення краю; невирішеність селянського та робітничого питання; піднесення українського національно-визвольного руху; послаблення Російської імперії внаслідок Першої світової війни; мала демократичний, національно-визвольний характер. Революційні події в Україні в 1917 – на початку 1918 р. У лютому 1917 […]

Основні культурні явища, процеси другої половини XIX – початку XX ст. Піднесення української культури. Умови розвитку культури: буржуазні реформи в імперіях створили кращі умови для культурного розвитку;завершення промислового перевороту зміцнило матеріальну базу, стимулювало розвиток освіти й науки;значна роль підприємців-меценатів, що виділяли суттєві кошти на розвиток культури;народницька ідеологія спрямувала увагу інтелігенції на селянство, сприяла вивченню проблем етнографії, […]

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. У 1868 р. унітарна Австрійська імперія перетворилася у двоїсту Австро-Угорську імперію, конституційну монархію. Деякі зміни відбулися й у становищі західноукраїнських земель. Галичина отримала обмежену автономію. Ще у 1861 р. у Львові розпочав свою роботу Галицький обласний сейм. Внутрішнє самоврядування було надане і Буковині, проте доступ […]

Події Кримської війни 1853-1856 рр. на українських землях та поразка Російської імперії. Гостру кризу в економічному та суспільно-політичному житті посилила невдала для Росії Кримська війна 1853-1856 рр. Російська імперія воювала у цій війні не лише проти турків, а й проти Великої Британії, Франції та П’ємонту. 11-місячна оборона Севастополя не допомогла Росії, місто було взяте й […]