Популярні записи

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення про справу Бейліса. Столипінська аграрна реформа та її вплив на розвиток Наддніпрянської України Революція 1905—1907 рр. завершилася поразкою. Правлячі кола імперії зберегли владу, проте вони все більше усвідомлювали необхідність змін. Однією з головних причин революції було аграрне питання, розв’язати яке шляхом […]

Завдання: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення про Товариство українських поступовців до наступного уроку. 1. Початок революції. Революційні події в Наддніпрянській Україні в січні—серпні 1905 р. На початку XX ст. ускладнилося внутрішньополітичне становище в Російській імперії. Економічна криза та поразка в російсько-японській війні 1904—1905 рр. підірвали авторитет влади. Нерозв’язаність аграрного […]

Завдання до уроку: 1) Переглянути відео. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Усно опрацювати 1 – 10 завдання до тексту. 11-те завдання виконати письмово (надіслати фото-звіт). 1. Особливості суспільно-політичного життя Наддніпрянської України на початку XX ст. На початку XX ст. на землях Російської імперії була заборонена діяльність політичних партій. Проте це не могло зупинити політичний […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут або за підручником). 3) Виконати завдання в кінці тексту (усно і письмов у робочому зошиті – фото-звіт). Розвиток промисловості Початок XX ст. для українських земель був пов’язаний з економічною кризою 1900—1903 рр. У Наддніпрянській Україні від неї особливо постраждали найрозвиненіші галузі промисловості — кам’яновугільна та металургійна. Більшість […]

9 КЛАС Історія України 10. 03. 21. Узагальнення знань з теми «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст. » Тести 1. Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було А покращення соціально-економічного становища українського селянства. Б створення великих колективних сільськогосподарських підприємств. В формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку. Г сприяння еміграції українських селян […]

Узагальнення знань з теми «Культура України кінця 18 – першої половини 19 ст. » Тестові завдання Учня/учениці 9 класу _________________________________________________________________________________________ 1. Укажіть рік виходу в Петербурзі першого видання «Кобзаря» Т. Шевченка. А 1836 р. ; Б 1838 р. ; В 1840 р. ; Г 1855 р. 2. Укажіть першого ректора Київського університету. А В. Каразін; Б М. Максимович; В […]