Популярні записи
Для батьків ДПА/ЗНО 2022
Громадянська освіта РИНОК ПРАЦІ – 10 клас

1. Особливості модернізації сільського господарства в другій половині XIX ст. Реформа 1861 р. , попри половинчастий характер, сприяла поширенню на селі ринкових, товарно-грошових відносин. Тож поступово сільське господарство підросійської України набувало підприємницьких рис. Найпомітнішим цей процес був у землеробстві. Основну частину орної землі на українських територіях було відведено під посіви хлібних культур. У селянських господарствах виробляли […]

Завдання: 1. Прочитай текст тут або за підручником (параграф 13). 2. Переглянь відеоматеріали до уроку. 3. Опрацюй завдання після тесту нижче. 4. Виконай письмово завдання 8 (надсилай у Viber). Образотворче мистецтво. В українській скульптурі першої половини XIX ст. відбувався перехід від стилю бароко до класицизму. Загальне визнання здобув у цей час скульптор Іван Мартос (1753—1835). Серед найвідоміших витворів […]

Завдання: 1. Прочитай текст тут або за підручником(параграф 12). 2. Переглянь відеоматеріали до уроку. 3. Опрацюй завдання після тесту нижче. 4. Напиши повідомлення про одного із письменників чи поетів цієї доби (надсилай у Viber). 1. Що визначало розвиток української літератури в першій половині 19 ст. Українську літературу від кінця 18 ст. називають новою. Порівняно з давньою це […]

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 1. Яка подія створила передумови для українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII — на початку XIX ст. ? А реформи Марії Терезії та Йосифа II Б ліквідація Речі Посполитої В рух декабристів у Росії Г повстання на Поділлі під проводом У. Кармалюка 2. Наприкінці XVIII — на початку […]

Завдання: 1) Прочитай текст тут, або за підручником (параграф 11). 2) Переглянь відеоматеріали до уроку. 3) Виконай завдання для перевірки знань (в кінці, після тексту). 4) Напиши повідомлення про одного із діячів культури, чиї імена зустрічаються в тексті нижче. 1. Якими були умови розвитку української культури в першій половині 19 ст. Умови розвитку української культури […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут, або за підручником 10 параграф. 2) Обов’язково, знайди час для перегляду відеоматеріалів до теми уроку(дивись нижче). 3) Виконай присьмово 3 завдання (на вибір), починаючи з № 5 (дивись вкінці тексту) та надсилай фото-звіт у Viber. Початок революційних подій у Східній Галичині. У лютому 1848 р. у Франції спалахнула […]

16 квітня Практичне заняття «Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель» – 9 клас Мета: ознайомитися з постаттю митрополита А. Шептицького; визначити зміну ролі греко-католицької церкви в українському русі на західноукраїнських землях. Завдання для підготовки до практичного заняття: підготувати повідомлення про діяльність Андрея Шептицького. Обладнання: робочий зошит, підручник, телефон/планшет/ноутбук. Хід заняття 1. […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 31). 3) Написати повідомлення про Андрея Шептицького. Особливості розвитку українського руху в Галичині на початку XX ст. В Австро-Угорській імперії на початку XX ст. значно активізувалося суспільно-політичне життя. Для Галичини основним залишалося польсько-українське протистояння. Діячі польського руху, що вели боротьбу за відродження […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 30). 3) Написати повідомлення про Костя Левицького або Августина Волошина(на вибір). Промисловий розвиток Розвиток промисловості західноукраїнських земель гальмували штучні процеси з боку метрополії. Понад 94 % промислових підприємств Галичини мали кустарно-ремісничий характер. У Галичині діяло лише 5, 5 % парових двигунів усієї Австро-Угорської […]

ХІД РОБОТИ І. Прочитайте тексти наведених джерел. 1. Якими були програмові засади Української народної партії «…Українська народна партія єсть партія робітницької маси українського народу; єсть партія українського міського і сільського пролетаріату. Українська народна партія визнає соціалістичний ідеал як єдиний, котрий може остаточно задовольнити український і інші народи, знищити визиск, безправ’я, знищить сучасний устрій, збудований на насиллі, […]