Популярні записи
Українознавство Українська наука

8 квітня Урок контролю і корекції знань з теми «Історія України в пам’ятках» Тести 1. Зведення Софійського собору літопис пов’язує з періодом правління князя А Володимира Мономаха Б Данила Галицького В Ярослава Мудрого Г Володимира Великого 2. Легенду про заснування якого міста відображає зображена на ілюстрації скульптурна композиція? А Переяслав Б Галич В Київ Г Чернігів […]

Завдання: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення на тему «Кревська унія». 1. Утворення Литовської держави та її політика щодо українських земель У той час як більшість руських князівств потрапила під монгольське панування, на північно-західних кордонах Русі постала Литовська держава. Інкорпорація земель — поступове приєднання, включення земель однієї держави до іншої […]

7 квітня Урок контролю і корекції знань з теми «Антична цивілізація та її сусіди. Давня Греція. Еллінізм» Тести Завдання з 1 по 12 – оцінюються по 0, 5 бала за кожне. 1. Хто відкрив Мінойську цивілізацію? А) В. Хвойка Б) А. Еванс В) Г. Шліман Г) Е. Дюбуа 2. Хто написав «Іліаду»? А)І. Франко Б) Геродот В) Гомер Г) […]

Практичне заняття «Азія та Латинська Америка: протиборство демократичних сил і диктаторських режимів» – 10 клас Пригадайте з раніше вивченого: 1. Коли більшість країн регіону здобули політичну незалежність? 2. Що таке «доктрина Монро»? Мета: на підставі аналізу матеріалу підручника та Інтернет-джерел охарактеризувати шляхи модернізації країн Латинської Америки, визначати причини встановлення і зміст діяльності диктаторських режимів. Хід роботи Завдання […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником). 3) Написати повідомлення про справу Бейліса. Столипінська аграрна реформа та її вплив на розвиток Наддніпрянської України Революція 1905—1907 рр. завершилася поразкою. Правлячі кола імперії зберегли владу, проте вони все більше усвідомлювали необхідність змін. Однією з головних причин революції було аграрне питання, розв’язати яке шляхом […]

Всесвітня історія 5 квітня Узагальнення знань з теми «Країни Центральної та Східної Європи в Х – ХV ст. » Тести 1. Який польський король отримав прізвисько Великий? А Мешко І Б Болеслав І В Казимир III Г Владислав 2. Діяльність ченців Кирила і Мефодія сприяла А організації Першого хрестового походу Б успішному припиненню мусульманської експансії в […]

Унікальна пам’ятка Херсонеса – біломармурова плита з присягою громадян міста. Клятва, викарбувана на плиті, свідчить про існування в Херсонесі Таврійському традиції ухвалення громадянами полісів зобов’язань перед державою. Прочитайте уривок з «Присяги херсонесців». Обміркуйте відповіді на подані нижче запитання. 1. Поясніть, чому устрій Херсонеса визначають як демократичний. 2. Які права та обов’язки мали херсонесці? 3. Поміркуйте, […]

Завдання до уроку: 1)Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут або за підручником). 3)Написати повідомлення про створення США до наступного уроку. 1. Війни першої третини XVIII ст. Перша чверть XVIII ст. відзначилася цілою серією війн, які перекроїли політичну карту Європи, що склалася після Тридцятилітньої війни. Це війна за Іспанську спадщину 1701-1714 рр. , Північна війна 1700-1721 рр. , […]

Завдання: 1)Прочитати текст (тут, або за підручником). 2) Виконати письмово завдання «Ідеї для дослідження» та надіслати фото-звіт. 3)Переглянути відео. Індустріальна модель минулого століття не дає відповіді на запитання, як зберегти ресурси й забезпечити людство. Ми бачимо, що вона призводила до хижацького винищення природи, вирубки лісів, зменшення озонового шару та глобального потепління. Зростання нерівності, поширення бідності […]

5 КЛАС Вступ до історії 08. 04. 21. Урок контролю і корекції навчальних досягнень з теми «Історія України в пам’ятках» (натискайте тут!) 1. Виконати тестові завдання (одинарний листок в клітинку) та надіслати фото-звіт. 2. Повторити параграфи теми «Історія України в пам’ятках» за підручником. 6 КЛАС Всесвітня історія/Історія України (інтегрований курс) 05. 04. 21. Тема: Практичне заняття «Суспільне, господарське та […]