Популярні записи
Дистанційне навчання Рівні розвитку самосвідомості

Бойові дії 1914 р. Західний фронт • Серпень — вторгнення німецьких військ у Бельгію та Францію за планом Шліффена. СЛОВНИК! План Шліффена — це генеральний план ведення війни Німеччиною, розроблений колишнім начальником німецького генштабу А. фон Шліффеном, який передбачав «блискавичну і війну» — швидкий розгром спочатку Франції, а згодом Росії. • Вересень — битва на […]

Опрацювавши текст, ви зможете: • пояснювати та застосовувати поняття «держава», «державна влада»; • називати основні ознаки держави, державної влади; • характеризувати функції держави. 2. 1. Поняття та ознаки держави Практично все населення планети живе у тій чи іншій державі. Кожна людина у повсякденному житті взаємодіє з державою, перебуває у постійному тісному зв’язку з нею. Держава як […]

Перегляньте відео до теми! Франція напередодні революціїЕкономічний розвиток• На початку XVIII ст. Франція залишається аграрною країною. • Виключне право на володіння землею мали дворяни і церква. • Більшість селян — особисто вільні, проте за землю змушені виконувати численні грошові й натуральні повинності. • У промисловості переважають домашні розсіяні мануфактури; машини застосовуються рідко. • Спостерігається підйом промислового виробництва, за сприяння […]

1)Природні та етносоціальні передумови формування й розвитку yкраїнознавства. 2)Мета і завдання українознавства в розвитку українського народу. 3)Українознавство як єдина система концентрів знань. 4) Національна ідея в українознавстві. 5)Чинники періодизації українознавства. Природні та етносоціальні передумовиформування розвитку українознавства Перші знання про українські землі і народи, що їх заселяли, існували ще тисячоліття тому. Зачатки українознавства як засобу самопізнання […]

Опрацювавши текст, ви зможете: • називати найдавніші правові пам’ятки в історії людства; • пояснювати причини й значення виникнення держави і права, роль права в житті суспільства; • висловлювати власну думку щодо вивчення предмета. 1. 1. Коли, як і чому виникають правила і закони? Пригадайте з курсів історії, які ви знаєте найдавніші правила, що регулювали відносини між […]

Завдання: 1) Переглянути відео до уроку. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 34). 3) Виконати письмово: «Визначте причини та наслідки радянсько-німецького зближення та укладення «Пакту Молотова—Ріббентропа». Відповідь подайте у вигляді структурно-логічної схеми». 1. Політика колективної безпеки Протягом 1920—1930-х рр. політика СРСР зазнала суттєвих змін. Зрозумівши нездійсненність найближчим часом світової революції, радянське керівництво шукало […]

16 квітня Практичне заняття «Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель» – 9 клас Мета: ознайомитися з постаттю митрополита А. Шептицького; визначити зміну ролі греко-католицької церкви в українському русі на західноукраїнських землях. Завдання для підготовки до практичного заняття: підготувати повідомлення про діяльність Андрея Шептицького. Обладнання: робочий зошит, підручник, телефон/планшет/ноутбук. Хід заняття 1. […]

Завдання: 1) Переглянути відео-уроки. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 31 – 32). 3) Написати повідомлення про Нову Січ. Запам’ятай дати: 1750-1764 рр. – гетьманування Кирила Розумовського. 1764 р. – ліквідація гетьманства Катериною II. 1764-1786 рр. – діяльність Другої Малоросійської колегії на чолі з президентом Петром Рум’янцевим. 1765 р. , липень – ліквідація […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 31). 3) Написати повідомлення про Андрея Шептицького. Особливості розвитку українського руху в Галичині на початку XX ст. В Австро-Угорській імперії на початку XX ст. значно активізувалося суспільно-політичне життя. Для Галичини основним залишалося польсько-українське протистояння. Діячі польського руху, що вели боротьбу за відродження […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 30). 3) Підготувати письмову розповідь про наказного гетьмана П. Полуботка. 1. Становище Гетьманщини після Полтавської битви. Наступ на автономні права Гетьманщини Перехід І. Мазепи на бік шведів Петро І використав як привід для розгортання терору. Спеціальна слідча комісія, створена за наказом царя, […]