Популярні записи
Історія Голокосту Світ після Голокосту

1) Переглянь відео. 2) Прочитай текст тут або за підручником. 3) Виконуй письмове завдання, що після тексту та надсилай фото-звіт. Причини Першої світової війни — Загострення суперечностей між провідними державами світу внаслідок нерівномірності їх економічного та соціально-політичного розвитку. — Загарбання нових територій, контроль над ринками збуту та джерелами сировини. — Гонка озброєнь. — Наявність у […]

Матеріали для практичної роботи Варіант 1 Історичний портрет діяча Французької революції – ЖОРЖ ДАНТОН Мета: розкрити передумови і сутність Французької революції кінця ХVІІІ ст. ; обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Жоржа Дантона, Макcиміляна Робесп’єра, Наполеона Бонапарта; вчитися складанню історичного портрету особистості за поданим алгоритмом (планом); формувати використовувати цифрові технології для пошуку потрібної історичної та соціальної […]

Як скласти історичний портрет? 1. Як відбувалося становлення особистості історичного діяча? 1. 1. Де і коли він народився? 1. 2. Де і в яких умовах жив, зростав, виховувався? 1. 3. Як формувалися його погляди? 2. Особисті якості й риси характеру. 2. 1. Як особисті якості діяча впливали на його діяльність? 2. 2. Які з його особистих якостей вам подобаються, а […]

Мета: скласти уявлення про зміни в житті українського суспільства в повоєнний період; закріпити теоретичні знання, набуті впродовж вивчення навчального матеріалу; розвивати вміння працювати з джерелами, додатковою інформацією, вміти її узагальнювати. Обладнання: фрагменти документальних матеріалів. ХІД ЗАНЯТТЯ І. Робота з джерелом: Керівник Центру історичної політології Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. Кураса НАНУ Юрій Шаповал наводить […]

1) Самосвідомість. «Я-концепція»: структура, розвиток. Самосвідомість − сукупність психічних процесів, за допомогою яких суб’єкт діяльності усвідомлює себе. Рівні самосвідомості: Природний: виділення суб’єкта із середовища, переживання за свої дії. Соціальний: порівняння себе з іншими. Критерій − поява мови, виникнення продуктивного діалогу дитини з дорослим, у дитини з’являється можливість децентрації. Можливість говорити не означає можливості вести продуктивну […]

1) Виявлення свого покликання через рідну мову. Рідна мова як засіб самопізнання Особистість є носієм свідомості і системи суспільно-значущих якостей. Ідеальна особистість це людина, що поєднує в собі духовне багатство, високу моральність, фізичну досконалість і виявляє себе як неповторна, самобутня індивідуальність, що й становить силу її привабливості для інших. Роль мови у формуванні і самовираженні […]

Опрацювавши текст, ви зможете: • пояснювати, що таке державний лад; • давати визначення форми правління, політичного режиму і територіального устрою; • пояснювати, які є їх види, давати їм загальну характеристику та наводити приклади. 3. 1. Поняття та загальна характеристика державного ладу. Поняття форми держави Державний лад — це система політико-правових, економічних, соціальних, адміністративних відносин, що встановлюється […]

ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ!Наполеон Бонапарт (1769-1821) народився у багатодітній родині корсиканського адвоката. Під час навчання у Брієннській школі під Парижем він відзначився надзвичайною пам’яттю та неординарними здібностями. Після закінчення школи Наполеон змушений піти на військову службу, щоб половину жалування відправляти родині — семеро його братів і сестер залишилися без батька. Служба не давала жодних перспектив, але вибухнула […]

Історія людства знає безліч воєн. Але дві з них за масштабами руйнувань і людських втрат не мають рівних. Обидві вони відбулися у XX столітті і в них брали участь усі найбільші держави світу. Війни прийшли з Німеччини; основні бойові дії розгорталися у Європі. Понад чотири роки – з 1 серпня 1914 по 11 листопада 1918 року […]

1) Поняття про самосвідомість. 2) Функції самосвідомості. 3) Структура самосвідомості. 4) Образ «Я» Поняття про самосвідомість Усвідомлення людиною світу не зводиться до відображення лише зовнішніх об’єктів. Фокус свідомості може бути спрямовано і на саму людину, її власну діяльність, внутрішній світ. Так, в процесі пізнання дійсності та взаємодії з нею людина виступає не лише як суб’єкт […]